De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is provinciale jeugdzorg? Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin I Rol van de provincie II De veranderingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is provinciale jeugdzorg? Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin I Rol van de provincie II De veranderingen."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is provinciale jeugdzorg? Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin I Rol van de provincie II De veranderingen

2 Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland? a. ca. 500.000 b. ca. 300.000

3 Toetsvraag 2 Hoeveel middelen zet de provincie in 2011 in voor jeugdzorg? a.110 miljoen b.160 miljoen

4 Toetsvraag 3 Hoeveel kinderen uit Gelderland verblijven in een pleeggezin? a. 850 b.1350

5 Toetsvraag 4 Sinds wanneer is de provincie verantwoordelijk? a. 1985 b. 2005

6 Jeugdzorg: kerncijfers Aantal jeugdigen (0-17 jr) in Gelderland 481.319 Aantal jeugdigen in provinciale geïndiceerde jeugdzorg (op 1-1- 2011) 4.827 Verdeling cliënten in zorg (naar zwaarste zorgvorm, 1-1-2011) 47% ambulante hulp 28% pleegzorg 16% residentieel 9% daghulp Aantal jeugdigen dat is gestart met provinciale jeugdzorg in 2010 3.355 Het merendeel (85%) doet voor het eerst beroep op jeugdzorg.

7 Wettelijke taken provincie Stichten en instandhouden van de stichting (Bureau Jeugdzorg) Voorzien in genoegzaam aanbod geindiceerde jeugdzorg Regie (samenhang en afstemming)

8 Cyclus jeugdzorg PS stellen per 4 jaar een beleidskader vast. GS stellen jaarlijks het uitvoeringsprogramma vast = subsidieaanvraag bij het Rijk. GS verlenen op basis van het Uitvoeringsprogramma subsidies aan uitvoerders.

9 Doorgaan met verbeteren Spoedeisende hulp Zeggenschap over hulp Trajectfinanciering Prestatieindicatoren Versterken intersectorale samenwerking Nazorg

10 Genoegzaam aanbod? cliënten in zorg Het aantal cliënten groeit in de periode 2007-2011 met ruim 8% per jaar

11 Genoegzaam aanbod? wachtlijsten De wachtlijsten zijn vanaf jan. 2009 fors gedaald.

12 Jeugdzorg Gelderland; inkomsten en uitgaven Inkomsten doeluitkering rijk: 153,4 provinciale middelen: 5,7 totaal: 159,1 Uitgaven bureau jeugdzorg: justitietaken 25,8 niet-justitietaken 20,6 zorgaanbod: 109,6 cliëntenbeleid (prov. steunfunctie): 0,5 projecten/overig 2,6 totaal: 159,1

13 Jeugdzorg Gelderland; provinciale middelen 2011 Beleidskader 2009-2012: 2,3 mln (voorzorg, zorg en nazorg) Extra capaciteit residentieel (tot 1-1-2012): 2,4 mln Afstemming jeugdbeleid-jeugdzorg 1,0 mln Daarnaast 3,3 mln boekjaarsubsidies voor uitvoering van jeugdbeleid door Lava, Scouting Gelderland, Plattelandsjongeren, In spé en Spectrum

14 Geldstromen: jeugdzorg binnen jeugddomein

15 Provincie en gemeenten samen (1): In regionale convenanten Met subsidies voor ontwikkeling CJG, introductie verwijsindex, EKC, Triple P., Home Start, etc. Kwaliteitsverbetering zorgadviesteams (Z.A.T.) Aanpak kindermishandeling (RAAK) Aansluiting Bureau Jeugdzorg

16 Provincie en gemeenten samen (2) Afsprakenkader 2011-2012 IPO / Rijk (trendbreuk) Experimenten ambulante jeugdzorg naar gemeenten

17 Samen naar de toekomst…(1) Standpunt provincie: De provincie zal niet op de wetswijziging vooruit lopen. Wij voeren tot nader order bestaande wetten en afspraken uit.

18 Samen naar de toekomst…(2) Intentie: Laten we samen verder gaan met de verbeteringen in de zorg voor jeugd. Nu al wat kan, met de nadruk op “zorg voor de jeugd”.

19 II De veranderingen: Regeerakkoord Overheveling van taken… Alle jeugdzorgtaken naar de gemeenten Centra voor Jeugd en Gezin front-office Wijzigingen in financiering… Eén financieringstroom voor jeugdzorg Eigen bijdrage elk kind Efficiencykorting

20 Taken en financiering Taken gemeenteFinanciering jeugd-ggzGemeente (nu zorgverzekeraars) vrijwillige jeugdzorg Gemeente (nu: provincie) jeugd-lvggemeente (nu: AWBZ) jeugdreclasseringGemeente (nu: provincie) jeugdbeschermingGemeente (nu: provincie) gedwongen kaderGemeente (nu: provincie) gesloten jeugdzorg Gemeente (nu:rijk)

21 Tijdpad 2010 Kabinetsstandpunt: jeugdzorg naar gemeenten 2011 Invoering CJG 2013 overheveling begeleiding AWBZ 2014-2016 Fasewijze overgang met eerst ambulant en aan het eind jeugdreclassering en jeugdbescherming

22 Financiële kanttekeningen (1) Financiering nu 1,5 miljard 300 miljoen (justitie) + ______________ 1,8 miljard

23 Financiële kanttekeningen (2) Financiering straks +/- 90 miljoen provinciale bijdrage - 300 miljoen efficiencykorting - 250 miljoen door verlaging IQ- grens (j)LVG + 70 miljoen eigen bijdrage (innen door gemeente)

24 Risico’s Stelseldiscussie ten koste van jeugdzorg Lange overgangsperiode (tot beoogd 2016) Afbraak opgebouwde deskundigheid Uit elkaar trekken gedwongen- vrijwillig kader…

25 Verbeteringen Eén financiering Samenhang tussen GGZ/LVG/ Justitiële zorg/onderwijs/welzijn Preventie/zorg/nazorg Beleidsvrijheid


Download ppt "Wat is provinciale jeugdzorg? Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin I Rol van de provincie II De veranderingen."

Verwante presentaties


Ads door Google