De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop Jeugdhulp Zuid-Drenthe 2017 en verder. Jeugdhulp Zuid-Drenthe Samenwerkingsverband Zuid Drenthe: ‒ Hoogeveen; ‒ De Wolden; ‒ Meppel; ‒ Westerveld;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop Jeugdhulp Zuid-Drenthe 2017 en verder. Jeugdhulp Zuid-Drenthe Samenwerkingsverband Zuid Drenthe: ‒ Hoogeveen; ‒ De Wolden; ‒ Meppel; ‒ Westerveld;"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop Jeugdhulp Zuid-Drenthe 2017 en verder

2 Jeugdhulp Zuid-Drenthe Samenwerkingsverband Zuid Drenthe: ‒ Hoogeveen; ‒ De Wolden; ‒ Meppel; ‒ Westerveld; ‒ Emmen; ‒ Borger-Odoorn; ‒ Coevorden. 68% van de jeugdhulp in Drenthe

3 Scope van de opdracht Niet: Landelijke contractering (via VNG) ‒ Hoog specialistisch ‒ Laag volume ‒ Niet geografisch bepaald Bovenregionale contractering (3 noordelijke provincies) ‒ Hoog klinische zorg

4 Scope van de opdracht Gezamenlijke inkoop/subsidie in heel Drenthe: ‒ Gecertificeerde instellingen (JB/JR) ‒ Spoed4Jeugd ‒ Pleegzorg ‒ Stichting pleegwijzer

5 Scope van de opdracht Niet: 1 t/m 3 lokaal per gemeente – voorliggende voorzieningen zonder indicatie beschikbaar Wel: Interventieniveau 4 t/m 8 – voorzieningen met indicatie. Drie hoofdresultaten: ‒ Meedoen en zelfredzaamheid; ‒ Gezond zijn; ‒ Gezond opgroeien.

6

7 Uitgangspunten contractering Iedere aanbieder die voldoet aan de eisen komt in aanmerking voor een contract Elke gemeente is een apart perceel Ruimte voor kleine/lokale aanbieders Financiering achteraf op basis van resultaatafspraken (periode of traject) Budgetplafonds losgelaten en geen volumeafspraken Kwaliteit staat voorop; high trust, high penalty Langdurige relatie met de aanbieders belangrijk (transformatieopgave en kwaliteitsverbetering) Contracten voor 2 jaar met optie tot 2 x 1 jaar verlengen

8 Kwaliteit Aansluiting bij bestaande wet- en regelgeving: ‒ Veiligheid ‒ Doelmatigheid ‒ Doeltreffendheid ‒ Clientgerichtheid ‒ Leefklimaat Toetsing middelen: ‒ Signalen ‒ Reguliere controles ‒ Risicoanalyses ‒ Gesprekken met aanbieders High trust, high penalty Kwaliteitseisen in relatie tot soort organisatie, doelgroep en resultaat

9 Monitoring Uitgangspunt: aansluiting bij voorgaande jaren Monitoring en verantwoording op basis van bereikte resultaten Voorstel over inrichting en vormgeving wordt nog nader uitgewerkt Doelen: ‒ Inzicht in daadwerkelijk geleverde zorg ‒ Inzicht in ontwikkelingen van de jeugdhulp ‒ Sturingsmogelijkheid voor gemeenten

10 Samenhang Jeugdwet en Wmo 2015 Samenhang op de onderwerpen: ‒ Gezinsindicaties ‒ 18-/18+ Contract biedt ruimte om hier invulling aan te geven

11 Wijze van contracteren Aanbieders worden per gemeente gecontracteerd Contractering vindt per bouwsteen plaats Per bouwsteen betalen we: ‒ Waar mogelijk een bedrag per cliënt per 4 weken of maand ‒ Trajectprijs

12 Betrokken bij inkoopproces Aanbieders: ‒ Marktverkenning ‒ Individuele gesprekken ‒ Informatiebijeenkomsten Huisartsen Medewerkers toegang

13 Planning aanbesteding Februari – begin mei: voorbereiden en gesprekken met aanbieders Mei – begin juni: schrijven inkoopdocumenten 14 juni: uiterste datum besluitvorming college 16 juni: start aanbestedingsprocedure Eind juni tot begin september: aanbestedingsprocedure Oktober – december: contractering en implementatie voorbereiden 15 november: besluitvorming uitkomst aanbesteding 8 december: definitieve gunning

14 Start aanbesteding ‒ 16 juni op aanbestedingskalender.nl Eerste vragenronde ‒ Indienen uiterlijk 30 juni; beantwoording uiterlijk 7 juli Tweede vragenronde ‒ Indienen 2 september; beantwoording uiterlijk 12 september Indienen offerte ‒ Uiterste inleverdatum 19 september Gunning/ afwijzing ‒ Voorlopig 18 november; definitief 8 december Acties Zorgaanbieders

15 Wat verandert er? Wel: Resultaatgerichte jeugdhulp Samenwerking aanbieders en gemeenten Meer ruimte voor lokale aanbieders Financiering: afrekening op geleverde zorg Niet: Het proces om tot jeugdhulp te komen Visie en uitgangspunten transformatie

16 De praktijk Toegang ‒ Gemeentelijke toegang, huisartsen, medisch specialisten, kinderrechters en GI’s ‒ Resultaatomschrijving per bouwsteen (resultaatgebied en interventieniveau) ‒ Beschikking op basis van bouwsteen ‒ Maatwerkresultaten per cliënt Aanbieders ‒ Beschikbaar voor advies aan en consultatie door toegang ‒ Diagnostiek aparte bouwsteen voor zover geen onderdeel reguliere behandeling/begeleiding

17 Meer informatie: Jeugdhulpregiodrenthe.nl


Download ppt "Inkoop Jeugdhulp Zuid-Drenthe 2017 en verder. Jeugdhulp Zuid-Drenthe Samenwerkingsverband Zuid Drenthe: ‒ Hoogeveen; ‒ De Wolden; ‒ Meppel; ‒ Westerveld;"

Verwante presentaties


Ads door Google