De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De EU is een Unie = verenigt landen en mensen De EU is Europees = gelegen in Europa Wat is de Europese Unie? 2 Laten we eens inzoomen: Wat hebben de Europeanen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De EU is een Unie = verenigt landen en mensen De EU is Europees = gelegen in Europa Wat is de Europese Unie? 2 Laten we eens inzoomen: Wat hebben de Europeanen."— Transcript van de presentatie:

1

2 De EU is een Unie = verenigt landen en mensen De EU is Europees = gelegen in Europa Wat is de Europese Unie? 2 Laten we eens inzoomen: Wat hebben de Europeanen met elkaar gemeen? Hoe heeft de EU zich ontwikkeld? Wat doet de EU tegenwoordig?

3 3 Europa – ons continent Europa is een van de zeven werelddelen. Het strekt zich uit van de Noordelijke IJszee in het noorden en van de Atlantische Oceaan in het westen tot de Middellandse Zee in het zuiden tot het Oeral- gebergte in het oosten. van wie 500 miljoen in de Europese Unie. In Europa wonen meer dan 700 miljoen mensen,

4 Europa – onze geschiedenis De kerk La Madeleine in Parijs, geïnspireerd op een Romeinse tempel, ontworpen als een tempel ter ere van het leger van Napoleon, hier gezien vanaf de Place de la Concorde, waar de guillotine stond tijdens de Franse revolutie. 4 Wij Europeanen delen niet alleen een continent, we delen ook een gemeenschappelijke geschiedenis. Nieuwe manieren van leven, denken en geloven hebben zich altijd over Europa verspreid. Tot op de dag van vandaag zijn deze bepalend voor ons denken en ons gedrag. Het klassieke Griekenland en Rome, bijvoorbeeld, hebben de Europese cultuur sterk beïnvloed.

5 Talen 5 Dat komt tot uiting in onze talen: veel woorden in Europese talen stammen af van het oud-Grieks en het Latijn. Bijvoorbeeld: Europa en democratie (Grieks) of Unie (Latijn). De Athene-fontein voor het Oostenrijkse parlement in Wenen.

6 Kunst en cultuur Het gezin Mozart (Wolfgang Amadeus met zijn vader Leopold en zijn zus Nannerl) heeft meerdere keren door Europa getourd. 6 In de loop der eeuwen hebben nieuwe muziek-, architectuur- en literatuurstijlen kunstenaars in heel Europa geïnspireerd. Bijvoorbeeld: gotische kerken in Frankrijk, Spanje, Polen of Slowakije, of klassieke muziek van Duitse, Italiaanse, Oostenrijkse of Britse componisten.

7 Europese oorlogen Helaas bestaat de geschiedenis van Europa niet alleen uit grote prestaties waar we trots op kunnen zijn. De hele geschiedenis door hebben Europese naties verschrikkelijke oorlogen met elkaar uitgevochten. In de twintigste eeuw verspreidden twee oorlogen zich vanuit Europa over de hele wereld. Op deze begraafplaats liggen de resten van meer dan 140 000 soldaten die zijn omgekomen tijdens de slag bij Verdun (Frankrijk) in de Eerste Wereldoorlog. 7

8 Europese oorlogen Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vroegen mensen in Europa zich af: "Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt?" "Zullen Europeanen ooit leren om samen te werken in plaats elkaar te bestrijden?" Laten we kijken wat er vervolgens gebeurde. Bijna alle gebouwen in Warschau waren aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vernietigd. 8

9 Oprichting van de Europese Unie 9 Als je oorlog wil voorkomen, moet je samenwerken. Een eerste stap is samen controle uitoefenen over de dingen die nodig zijn voor oorlog: staal voor wapens en energie voor fabrieken en vervoer…

10 Europese Gemeenschap voor kolen en staal … Daarom besloten zes Europese landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) om hun kolen- en staalindustrieën te verenigen. Ze richtten de Europese Gemeenschap voor kolen en staal op. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal werd in 1951 ondertekend in Parijs. 10

11 Europese Economische Gemeenschap De zes landen konden het zo goed met elkaar vinden dat ze besloten een stap verder te gaan en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op te richten. Het centrale idee was een 'gemeenschappelijke markt' te creëren. Dat hield in dat alle nationale belemmeringen voor vrije handel, zoals grenscontroles en douanerechten, werden afgeschaft, alsof Europa één land was. De Europese vlag werd door de Europese Economische Gemeenschap in 1985 ingevoerd. 11

12 Niet alleen economie… 12 Daarom besloot de EEG haar naam te veranderen in 'Europese Unie'. De Øresund-brug, die in 1999 werd voltooid, verbindt Zweden met Denemarken. In de loop der jaren traden steeds meer landen toe tot de EEG. Ze begonnen op veel meer gebieden samen te werken, zoals bij: de bescherming van het milieu en de aanleg van betere wegen en spoorwegen in heel Europa.

13 Val van het IJzeren Gordijn In 1989 bevrijdden Midden- en Oost-Europese landen zich van het communisme. De onnatuurlijke scheiding tussen het oosten en het westen van Europa, het 'IJzeren Gordijn', hield op te bestaan. De landen die hun vrijheid hadden herwonnen, hervormden hun wetten en economieën en traden toe tot de EU. De EU heeft nu 28 lidstaten. Restanten van het IJzeren Gordijn in Tsjechië 13

14 De EU probeert het leven voor ons allemaal beter te maken. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken. 14 : Geld In het verleden had elk land in Europa zijn eigen munt. Nu gebruiken veel EU-lidstaten een en dezelfde munt, de euro. Vrijheid voor jongeren De EU steunt jongeren die een tijdje in een ander Europees land willen studeren of een opleiding willen volgen (Erasmus+).Erasmus+ Wat de Europese Unie tegenwoordig doet

15 15 Klimaatactie In internationale onderhandelingen over de klimaatverandering spreekt de EU met één stem. Wil jij kok(kin) worden? Waarom niet in een andere EU-lidstaat werken om de geheimen van de keuken van dat land te ontsluieren? Vrijheid voor werknemers EU-burgers kunnen in elke EU-lidstaat van hun keuze wonen en werken.

16 16 Armere regio's helpen Sommige gebieden in Europa hebben geld nodig om nieuwe wegen en spoorwegen aan te leggen; op andere plaatsen zijn veel mensen op zoek naar werk. De EU stelt subsidies beschikbaar voor specifieke projecten om tegemoet te komen aan deze behoeften. Buurlanden helpen De EU helpt andere landen om scholen, ziekenhuizen en de sociale bescherming te verbeteren. Lida en Alina uit Moldavië profiteren hiervan. Afvalwaterinstallatie in Kroatië, gefinancierd met hulp van EU-fondsen Wat de Europese Unie tegenwoordig doet

17 17 De EU doet tegenwoordig nog veel meer dingen: ennogveel meer! Wat de Europese Unie tegenwoordig doet

18 18 De EU is zelfs actief in de ruimte met satellieten die auto's helpen slimmer te navigeren en vliegen veiliger maken.

19 Hoe neemt de EU besluiten? 19 Zoals je je kunt voorstellen, werken veel mensen heel hard om de EU te organiseren en alles te laten functioneren. Maar wie doet wat? De Europese Commissie bestaat uit 28 commissarissen, één uit elke lidstaat. Zij hebben tot taak na te denken over wat het best is voor de EU als geheel. Ze stellen wetgeving voor en zorgen ervoor dat de EU-Verdragen worden gerespecteerd.

20 De 28 commissarissen 20

21 Het Europees Parlement Het Europees Parlement vertegenwoordigt alle burgers van de EU. De leden worden elke vijf jaar gekozen via verkiezingen. Alle volwassen burgers in de EU hebben stemrecht. 21 Het Parlement discussieert over nieuwe EU- wetgeving en beslist daarover samen met de Raad.

22 Bijeenkomst van de Europese Raad, februari 2016 De Raad en de Europese Raad In de Raad komen ministers van de EU-lidstaten bijeen om EU- aangelegenheden te bespreken, besluiten te nemen en wetgeving aan te nemen. 22 In de Europese Raad komen alle leiders van de EU-lidstaten (presidenten, premiers, kanseliers) samen om de algemene strategie van Europa te bepalen.

23 Het Hof van Justitie Het Hof van Justitie zorgt ervoor dat alle EU-lidstaten zich houden aan de wetgeving die ze zijn overeengekomen. Ook controleert het Hof dat deze wetgeving de "grondrechten" eerbiedigt, zoals de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. 23 Hof van Justitie, Luxemburg

24 Geldzaken De Europese Centrale Bank is verantwoordelijk voor het handhaven van prijsstabiliteit in de eurozone. 24 De Europese Rekenkamer controleert of de begroting van de Europese Unie goed is besteed.

25 Lidstaten van de Europese Unie Dit zijn de 28 lidstaten van de Europese Unie. Kun je je de namen van de zes landen die de EU hebben opgericht nog herinneren? 25

26 Uitbreiding: van 6 naar 28 lidstaten 26 1952 België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland 1973 Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk 1981Griekenland 1986Portugal, Spanje 1995Finland, Oostenrijk, Zweden 2004 Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië 2007Bulgarije, Roemenië 2013Kroatië

27 Wat betekent Europa voor jou? Hou je van reizen? Ben je in een andere EU- lidstaat geboren? Wat vind je het best aan Europa? Zou je ooit in het buitenland willen studeren? En jij? 27

28 Klaar voor meer? Deze presentatie is oorspronkelijk ontworpen door de Europese Commissie. De huidige versie kan hier worden gedownload. hier Veel meer lesmateriaal over de Europese Unie en haar beleid is beschikbaar op onze webpagina Voor leerkrachten. Voor leerkrachten © Europese Unie 2016. Reproductie is toegestaan. © Foto's: zie de pagina's met notities.


Download ppt "De EU is een Unie = verenigt landen en mensen De EU is Europees = gelegen in Europa Wat is de Europese Unie? 2 Laten we eens inzoomen: Wat hebben de Europeanen."

Verwante presentaties


Ads door Google