De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Complexe Projecten “Een brede verkenningsfase als stevige basis voor de andere fases”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Complexe Projecten “Een brede verkenningsfase als stevige basis voor de andere fases”"— Transcript van de presentatie:

1 Complexe Projecten “Een brede verkenningsfase als stevige basis voor de andere fases”

2 Stakeholderanalyse -Wie zijn betrokken? -Overheden, actiegroepen, burgers, experten,.. -Oplijsten van de belangen van elke partner -Welke zijn randvoorwaarden vanuit de omgeving -Wat is de beleidsmatige context en welke elementen nemen we daaruit mee

3 Processtructuur -Wie trekt? -Opmaak van de processtructuur -Stuurgroep/klankbordgroep/kernteam.. -Hoe partners betrekken? Samenwerken - informeren -Partners kunnen aangeven op welke wijze ze betrokken wensen te worden -Frequentie van de betrokkenheid -Projectleider

4 Scope Formuleren van de probleemstelling of opportuniteit Afbakenen van de opdracht Omschrijven van de doelstelling(en) Elementen uit beleidscontext Geografische/thematische afbakening Afbakenen van de te onderzoeken elementen

5 Studieopdracht Opmaak van een bestek Studieopdracht voor het geheel of deelopdrachten? Nagaan wat met interne expertise kan aangeleverd worden Nood aan een extra procesregisseur?

6 Uniek bevoegde overheid Nagaan welke de bevoegdheden zijn per beleidsniveau -Gemeente -Provincie -Vlaams Bepalen uniek bevoegde overheid Samenwerkingsovereenkomst (financiële afspraken)

7 Nadenken over.. Participatie Wanneer terugkoppelen met de burger en hoe? Communicatie -Hoe communiceren? -Op welke fora -Wie? 1 aanspreekpunt of meerdere -Op welke tijdstippen

8 Procesnota opstellen (draftversie beschikbaar) -Processtructuur -Communicatie – en participatietraject -Samenwerkingsovereenkomsten -Voorgenomen onderzoek -Eerste inschatting van mogelijke alternatieven -Risico-analyse - mogelijke knelpunten pro-actief in beeld brengen

9 Startbeslissing opstellen (draftversie beschikbaar) -Omschrijving van de doelstellingen -Omschrijving van de complexiteit van het project -Bevoegde overheid -Beleidscontext -Mogelijke knelpunten en hoe deze aan te pakken -Samenwerkingsovereenkomst Bekendmaking


Download ppt "Complexe Projecten “Een brede verkenningsfase als stevige basis voor de andere fases”"

Verwante presentaties


Ads door Google