De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nukubu / Nimby De rol van de lastige burger en de lokale democratie Een verhaal van uit de basis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nukubu / Nimby De rol van de lastige burger en de lokale democratie Een verhaal van uit de basis."— Transcript van de presentatie:

1 Nukubu / Nimby De rol van de lastige burger en de lokale democratie Een verhaal van uit de basis

2

3 HET RIJK ANNO 2016

4 * DE VNG MOET BELANGEN BEHARTIGEN VAN ALLE GEMEENTEN * MOET ZICH KRITISCH OPSTELLEN T.A.V. DE ONDEMOCRATISCHE BESLUITVORMING WIND OP LAND * MOET AKTIEF GEMEENTEN ONDERSTEUNEN DIE GEEN WINDTURBINES WILLEN OF DE OPGAVE ANDERS INVULLEN * INZETTEN VOOR HET VERSTERKEN VAN DE LOKALE AUTONOMIE EN DEMOCRATIE * VROEGTIJDIG AANVALLEN OP DE WETTELIJK VERANKERDE POSTITIE VAN RADEN ALS HOOFD VAN DE GEMEENTE SIGNALEREN EN BESTRIJDEN

5 raadsledeninitiatief voor lokale autonomie Wil opkomen voor een krachtige, volwassen positie van de lokale democratie Besluitvorming toetsen aan reeds gemaakte afspraken Hiaten aan het licht brengen Tekortkomingen aan de kaak stellen Oplossingen aandragen

6 RCR VEROORZAAKT VERLIES AAN LOKALE AUTONOMIE VOOR BV. WIND OP LAND VANAF 5 MEGAWATT GEMEENTEN HEBBEN GEEN BEROEPSRECHT BIJ WINDPROJECTEN VAN PROVINCIE /RIJK BIJ DE RAAD VAN STATE INPERKING VAN DE MOGELIJKHEID TOT MAATWERK OP LOKAAL NIVEAU WAT GELOUIDSOVERLAST WINDTURBINES BETREFT

7 OMGEVINGSWET IS ER WERKELIJK SPRAKE VAN MEER INVLOED OP UW EIGEN WOONOMGEVING? DE TROEBELE FUNCTIE VAN DE VOORKEURSBESLISSING DE INHOUDELIJKE NORMEN WORDEN VASTGELEGD IN ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR

8 Geluidsnormering via AMvB zet lokale bestuurders buiten spel * MOGELIJKHEDEN TOT MAATWERK VOOR GEMEENTEN ERNSTIG BEPERKT * HANDHAVEN OP OVERTREDINGEN DOOR GEMEENTEN VRIJWEL ONMOGELIJK * VERTROUWEN VAN DE BURGER IN HAAR DIRECTE VERTEGENWOORDIGERS ONDERMIJND

9 Structuurvisie wind op land “een niet zo schitterend ongeluk”

10 Draagvlak onder 160 gemeenteraadsleden uit 80 verschillende gemeenten Aandacht voor het raadsledeninitiatief in diverse persmedia Onze brieven zijn gebruikt door diverse politieke partijen als basis voor het stellen van vragen Gesprek met dhr. Van Zanen, voorzitter VNG Uitnodiging gesprek borgingscommissie/ Ed Nijpels Energie akkoord

11 Moraal van het verhaal - X - = + NUKUBU + NIMBY = POSITIVO


Download ppt "Nukubu / Nimby De rol van de lastige burger en de lokale democratie Een verhaal van uit de basis."

Verwante presentaties


Ads door Google