De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afkoppeling Haneveldlaan Gemeente Grimbergen Infovergadering 03.05.2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afkoppeling Haneveldlaan Gemeente Grimbergen Infovergadering 03.05.2016."— Transcript van de presentatie:

1 Afkoppeling Haneveldlaan Gemeente Grimbergen Infovergadering 03.05.2016

2 1. Inleiding Afkoppelingen Haneveldlaan

3 1. Inleiding Wat  Strikt gescheiden afvoer van regen- en afvalwater van iedere woning Wetgeving  Europa Alle afvalwater gezuiverd Verbeteren toestand oppervlakte- en grondwater Vervuiler betaalt  Vlaanderen: VLAREM Afvalwater  riolering Aanleg gescheiden stelsel: afkoppelen verplicht Praktisch  Gescheiden afvoer van regen- en afvalwater Afkoppeling is altijd verplicht voor zover er geen breekwerken in of onder het gebouw nodig zijn. Afkoppelingen Haneveldlaan

4 Verplichtingen Voor de overheid:  Sanering waterlopen door aanleg gescheiden riolering met aansluiting op RWZI Voor de burger:  Nieuwbouwwoningen: gescheiden rioleringsstelsel sinds 01/01/2000  Septische put is verplicht (verplicht te behouden indien aanwezig, bij voorkeur te plaatsen indien niet aanwezig)  Bij aanleg van gescheiden riolering in de straat moet regen- en afvalwater op privaat terrein gescheiden worden 2. Verplichtingen Afkoppelingen Haneveldlaan

5 Waar naartoe met het afvalwater? Verplichte aansluiting op de afvalwaterriolering 2. Verplichtingen Waar naartoe met het regenwater? Ladder van Lansink 1.Hergebruik (wasmachine, toilet, …) 2.Infiltratie (vijver, grachtje, …) 3.Buffering (vertraagde afvoer) 4.Regenwaterriolering, waterloop Afkoppelingen Haneveldlaan

6 Subsidieregeling gemeente Grimbergen  VLAREM: afkoppeling is verplichting van de burger  Gemeente Grimbergen biedt maximale ondersteuning aan voor iedereen : −Opmaak afkoppelingsstudie −Uitvoering afkoppelingswerken door eigenaar, door aannemer aangesteld door eigenaar of door collectieve aannemer −Subsidie afkoppeling bij uitvoering door collectieve aannemer (indien aan bepaalde voorwaarden is): −Er is geen premie bij eigen uitvoering afkoppelingswerken −Keuring private riolering na uitvoering afkoppelingswerken 3. Subsidiëring Afkoppelingen Haneveldlaan

7 Overtredingen “Belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater”  Weigering om af te koppelen  Geen afkoppeling binnen gestelde termijn  Geen correcte afkoppeling  Belasting van € 100 per maand 4. Overtredingen Afkoppelingen Haneveldlaan

8 Stappenplan 5. Werkwijze InventarisatieAanbestedingGoedkeuringUitvoeringKeuring Contactnames Plaatsbezoeken Opmaak rapporten met indicatieve raming Rapporten naar eigenaars Aanstelling aannemerGoedkeuring werkelijke kostprijs door eigenaar Akkoord voor uitvoering door aannemer Eigenaar/Eigen aannemer OF Collectieve aannemer voert afkoppelingswerken uit Goedkeuring werken door eigenaar (attest) bij collectieve uitvoering Afrekening kostprijs met gemeente bij collectieve uitvoering Keuring door TALBOOM Aflevering attest ná betaling afrekening aan gemeente Afkoppelingen Haneveldlaan

9 7. Vragen Vragensessie Afkoppelingen Haneveldlaan

10 BEDANKT VOOR UW AANDACHT Afkoppelingen Haneveldlaan


Download ppt "Afkoppeling Haneveldlaan Gemeente Grimbergen Infovergadering 03.05.2016."

Verwante presentaties


Ads door Google