De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regie van ketens en netwerken in de WMO 9 december 2010 Theo Konijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regie van ketens en netwerken in de WMO 9 december 2010 Theo Konijn."— Transcript van de presentatie:

1 Regie van ketens en netwerken in de WMO 9 december 2010 Theo Konijn

2  Ketens en netwerken in theorie  De WMO in perspectief  Discussiepunten 2 Indeling

3 Ketens in theorie  In theorie  Horizontale arrangementen tussen gelijkwaardige partners  Met een gezamenlijk doel waarvoor ze elkaar nodig hebben  Gespecificeerd in overkoepelende prestaties voor een burger (cliënt)  In de WMO  Professionele zorg- en welzijnsprestaties 3

4 Kenmerken  Ketenomkering  Primair proces leidend  Coalitie faciliterend  Aanspreekbaarheid / profijt op delen  Eigenaarschap / meerwaarde geheel  Ketens vragen een veranderproces 4

5 Netwerken  In theorie  Autonome partners of personen  Vinden elkaar in balans van halen en brengen  Op doelen die zij samen bepalen en die voor hen zinvol zijn  In de WMO  Professionele netwerken rond ketens  Informele netwerken in zorg en welzijn 5

6 Ketens en netwerken  Verhoudingen tussen:  Formele verbanden <>informele netwerken  Professionals <> vrijwilligers en persoonlijke netwerken  Positionering:  Verhaal: zingeving en context  Organisatie: benutten en includeren  Beleidskaders: bakens Welzijn Nieuwe Stijl 6

7 Kenmerken  Mensen maken het netwerk  Continuiteit mechanismen kennen en borgen: wederkerigheid, band, anders  De relatie bepaalt de uitkomst (en niet andersom): kwaliteit, eindigheid  Variatie in vormen: sociale steunsystemen, linked in, gemeenschapsvorming (cohesie) 7

8 Uitglijders  Iedereen pakt de rol van regisseur: Mexicaans leger  Uitknijpen door machtsverschillen: McDonalds supply-chain  Vitale delen, geheel is fragiel: Belgische formatie  Actueel: kaasschaaf zonder keuzen  Andere? 8

9 De WMO in perspectief (1)  Afgelopen jaren  Van AWBZ als open regeling, vanuit aanbod  Naar politieke sturing, inkoop op prestaties  Van recht naar compensatie  Oriëntatie op marktwerking  Vgl. rolontwikkeling zorgverzekeraars 9

10 De WMO in perspectief (2)  Komende jaren:  Naar eigen verantwoordelijkheid  Naar versterken zelfredzaamheid  Naar vertserken sociale steunsystemen  Door civil society, iedereen kan iets voor een ander betekenen?  Is dit maakbaar en waar liggen de grenzen? 10

11 Verbonden uitvoering  We zoeken vormen die presteren op:  Rigoureus vanuit (waarde voor) cliënt  Werkende systemen: focus op uitvoering  Integraal – interdisciplinair: zorg/welzijn/ggz  Gebundeld opdrachtgeverschap: gem/zv  Privaat, publiek en civil  In tegenstelling tot:  Aanbod, beleids- en overlegfocus, sectoraal en overheidsgeörienteerd 11

12 Praktijkvoorbeelden  Trynwolden, wonen en zorg  Buurtzorg, wijkverpleging (landelijk)  Wijkcoaches Enschede  Zorgmakelaars Kerkrade  CTB Den Bosch  ZIN! Hilversum  Campus Den Haag  Uw voorbeelden? 12

13 Eenzijdige driehoek overheid burger instellingen  Meeste aandacht op de as overheid – instellingen  Over de inbreng en rol van de burger zou het moeten gaan  Kan de WMO dit in beweging brengen? 13

14 De burger centraal  Onderzoek, klantenpanels, etc. bekend: verbinden met professioneel leren  Beleidsbeinvloeding in raden, adviezen, cliëntondersteuners etc. bekend; maar hoe versterken rol cliënt in (!) proces?  Eigenaar van burgerinitiatief mogen zijn en blijven  Informele netwerken in trajecten uitgangspunt maken (EK) 14

15 Discussiepunten  Wat is een ‘goede professionele praktijk’ van verbonden uitvoering die betere prestaties voor de burger opleveren?  Hoe de burger een centrale plek te geven?  Kent u goede voorbeelden en wat is daar zo goed aan? 15


Download ppt "Regie van ketens en netwerken in de WMO 9 december 2010 Theo Konijn."

Verwante presentaties


Ads door Google