De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereenvoudiging Onderzoeksverslaggeving Personeelsgegevens Danielle Gilliot – VLIR Karen Vandevelde – ECOOM UGent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereenvoudiging Onderzoeksverslaggeving Personeelsgegevens Danielle Gilliot – VLIR Karen Vandevelde – ECOOM UGent."— Transcript van de presentatie:

1 Vereenvoudiging Onderzoeksverslaggeving Personeelsgegevens Danielle Gilliot – VLIR Karen Vandevelde – ECOOM UGent

2 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 2 Inhoud (1) VLIR-personeelsdatabank Doel en opbouw Inhoud Human Resources in Research Flanders (HRRF) – databank ECOOM UGent Doel en opbouw Inhoud Jaarverslagen universiteiten / hogescholen Vlaamse overheid als gebruiker en leverancier

3 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 3 Inhoud (2) Huidige stroom personeelsgegevens Knelpunten Aandachtspunten Aanbevelingen van het projectteam Toekomstige stroom personeelsgegevens

4 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 4 VLIR-personeelsdatabank (1) Opbouw en evolutie personeelsbestand Vlaamse universiteiten vanaf 1992 Op initiatief van VLIR Alle personeelscategorieën (ZAP, AAP, WP, ATP) Telling op 1 februari

5 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 5 VLIR-personeelsdatabank (2) Aanlevering en validatie door universiteiten, FWO, IWT en SOC’s Datacleaning en validatie door externe partij Jaarlijkse publicatie VLIR-personeelsstatistieken Ad hoc bevragingen

6 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 6 Inhoud VLIR-personeelsdatabank (1) Administratieve gegevens: jaar gegevensbevraging, instelling, volgnummer personeelslid Identiteit personeelslid: geslacht, nationaliteit, geboortedatum Curriculum: hoogste opleidingsniveau, vorige loopbaan, datum indienststelling, art. 80 decreet (onderwijsopdracht aan andere instelling)

7 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 7 Inhoud VLIR-personeelsdatabank (2) Loopbaan aan de universiteit: soort contract, wetenschappelijke discipline, graad, financieringsbron, tewerkstellingsratio, graadanciënniteit Loongegevens: weddeschaal, schaalanciënniteit

8 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 8 HRRF-databank ECOOM UGent (1) Dataverzameling: afgestudeerden, doctorandi, onderzoekspersoneel van Vlaamse universiteiten Wetenschappelijk onderzoek Monitoring doctoraatsstudies en –productie Indicatoren en studies academische carrières Beleidsanalyses Publicaties

9 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 9 HRRF-databank ECOOM UGent (2) In opdracht van Vlaamse overheid (EWI) Historisch overzicht AP Aanlevering en validatie door universiteiten, FWO & IWT Doctoraatsgegevens via de universiteiten

10 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 10 Inhoud HRRF-databank Doctoraten Academisch en wetenschappelijk personeel Administratief en technisch personeel met ATP-aanstelling volgend op academische aanstelling met doctoraatstitel

11 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 11 Doctoraten Persoonsgegevens Studentennummer Identiteitsgegevens met rijksregisternummer Wetenschappelijke disciplines rapporteren volgens VLIR-categorieën en facultaire clusters Studiegebied doctoraat Opleiding doctoraat Promotierichting Doctoraatsgegevens (uit DHO) Datum inschrijving doctoraatsopleiding + datum inschrijving doctoraat + datum doctoraatsverdediging Promotor + copromotor

12 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 12 Academisch en wetenschappelijk personeel Personeelsgegevens Identiteitsgegevens met rijksregisternummer Persoonlijke- en aanstellingsgegevens Type aanstelling (vb. FWO-mandaat, assistent, docent) Wetenschappelijke discipline en organisatie-eenheid Studieverleden Periode en aard van afwezigheid Datum eerste aanstelling Begin- en einddatum aanstelling Aanstellingsomvang, -graad, -bron Faculteit, vakgroep en eventueel nog fijnere organisatie-eenheid

13 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 13 Administratief en technisch personeel Personeelsgegevens Identiteitsgegevens met rijksregisternummer Persoonlijke- en aanstellingsgegevens Begin- en einddatum aanstelling Duur aanstelling (bv. Bepaalde duur) Aanstellingsomvang, -graad Vakgroep/dienst

14 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Jaarverslag personeel Universiteiten Globaal personeelsbestand: ZAP, AAP, WP, ATP Personeelsbeleid voor AP en resultaten/effecten Basisdocumenten (beleidsdocumenten, reglementen,…) Hogescholen Volledig personeelsbestand: (hoofd)praktijklector, (hoofd)lector, (doctor-)assistent, werkleider, (hoofd)docent, (gewoon) hoogleraar Personeelsbeleid en resultaten/effecten Ratio-analyse laatste 3 boekjaren Staat personeelskosten Basisdocumenten (beleidsdocumenten, reglementen,…) 14

15 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Jaarverslag onderzoek Universiteiten Personeel in universitair onderzoek: in VTE globaal en per wetenschapsdiscipline onderscheid ZAP, AAP, WP, ATP geldstroom Hogescholen Personeel in projectmatig wetenschappelijk onderzoek: in VTE voor de hele hogeschool en per studiegebied onderscheid groepen van personeelsleden 15

16 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 16 Vlaamse overheid – EWI/O&V (1) Raadpleegt personeelsgegevens in: VLIR-personeelsstatistieken ECOOM publicaties, studies, analyses DHO (doctoraatsgegevens) jaarverslagen universiteiten jaarverslagen hogescholen Organiseert extra bevragingen voor: verdeelsleutels (bv. BOF-par. Wetenschappelijk Personeel, BOF-par. Mobiliteit en Diversiteit, interfacediensten, bijkomende middelen Humane Wetenschappen,…) internationale vergelijkingen

17 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 17 Vlaamse overheid – EWI/O&V (2) Verspreidt informatie over personeel hoger onderwijs via federale overheid naar Eurostat, OESO,… Jaarverslagen naar regeringscommissarissen, FWO, IWT,… Vlaams Indicatorenboek Speurgids Kernindicatoren VRWI Beleidsadviezen (VRWI, VLOR,…)

18 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 18 Huidige stroom personeelsgegevens universiteiten en hogescholen

19 Validatie Data- cleaning Validatie Data- cleaning Universiteit Hogeschool VLIR Vlaamse overheid EWI/O&V ECOOM UGent DHO FWO IWT SOC’s Personeelsgegevens per 01/02 – alle personeel Jaarverslag Extra bevragingen Personeelsgegevens jaarlijks - AP Enquêtes Jaarverslag Opdracht Ecoom Beleidsaanbevelingen Onderwijs- gegevens FWO IWT Federale overheid ♦ Eurostat ♦ OESO ♦ Vlaams Indicatorenboek ♦ Speurgids ♦ Kernindicatoren VRWI ♦ Beleidsadviezen (VRWI, VLOR,…) ♦ Monitoring doctoraatsstudies en –productie ♦ Indicatoren en studies academische carrières ♦ Beleidsanalyses Extra bevragingen Personeelsstatistiek

20 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 20 Knelpunten opbouw databanken Geen centrale databank voor personeel Vlaams hoger onderwijs Tijdsvenster: momentopname vs historisch overzicht academiejaar vs kalenderjaar Personeelscategorieën: alle personeel vs AP Unieke ID: volgnr instelling vs rijksregisternr Dataleveranciers: universiteiten, hogescholen, FWO, IWT, SOC’s

21 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 21 Semantische knelpunten Begin academiejaar Begin doctoraat(sopleiding) Semantiek van de classificatielijsten (bvb disciplines)

22 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 22 Aandachtspunten Nog geen personeelsdatabank voor hogescholen (nu excellijsten) Integratie / wijzigingen in context hoger onderwijs Internationale mobiliteit (inkomende en uitgaande)

23 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 23 Aanbevelingen projectteam (1) Centrale databank personeel hoger onderwijs ontwikkelen Dubbele aanleveringen vermijden Naar rechtstreekse aanlevering streven Ad hoc bevragingen / extra validatie beperken Unieke ID (rijksregisternr)

24 Vlaamse overheid | Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 24 Aanbevelingen projectteam (2) Afsprakenkader opstellen over: disciplinecodes en conversietabellen (bv. FWO- VLIR) begrippen (bv. tijdsvenster) Vereenvoudiging jaarverslag luiken Onderzoek en Personeel

25 Validatie Datacleaning Universiteit Hogeschool Personeelsdatabank voor universiteiten en hogescholen VLIR/VLHORA/VLUHR Databank Hoger onderwijs Personeelsgegevens Onderwijsgegevens Personeelsgegevens Vlaamse overheid EWI/O&V HRRF-databank ECOOM UGent FWO IWT SOC’s Geanonimi- seerde data Opdracht Ecoom Beleidsaanbevelingen

26 bedankt Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) Koning Albert II-laan 35 bus 10, 1030 Brussel www.ewi-vlaanderen.bewww.ewi-vlaanderen.be | info@ewi.vlaanderen.beinfo@ewi.vlaanderen.be


Download ppt "Vereenvoudiging Onderzoeksverslaggeving Personeelsgegevens Danielle Gilliot – VLIR Karen Vandevelde – ECOOM UGent."

Verwante presentaties


Ads door Google