De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buurtteams Jeugd en JGZ drs. Geert van der Velde/ Qraad Adviseur Strategisch beleid en Zorgvernieuwing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buurtteams Jeugd en JGZ drs. Geert van der Velde/ Qraad Adviseur Strategisch beleid en Zorgvernieuwing."— Transcript van de presentatie:

1 Buurtteams Jeugd en JGZ drs. Geert van der Velde/ Qraad Adviseur Strategisch beleid en Zorgvernieuwing

2 Positie Buurtteam Jeugd & Gezin ● Gewoon Opvoeden – Welzijn (Voorscholen, peuterspeelzalen, speeltuinwerk, Jeugdsociaalmakelaar, enz.) – JGZ – Onderwijs ● Buurtteam J&G ● Aanvullende zorg (diagnose en behandeling) ● Gedwongen kader (Jeugdbescherming, Leerplicht)

3 Werkkader Buurtteam J&G ● Versterken eigen regie van het gezin – Niet praten over maar met gezin(sleden) ● Sociaal netwerk betrekken bij oplossingen van het gezin: oplossingsgericht werken ● 1 gezin, 1 plan, 1 werker ● Doen wat nodig is ● Vervanging schoolmaatschappelijk werk op PO ● Alle leefgebieden bedienen ● Gezonde ontwikkeling en veiligheid kind integraal onderdeel van de werkwijze

4 Resultaten op inhoud ● Klanttevredenheid: hoog ● Kwaliteit van leven: gezinssituatie verbeterd (oordeel gezinnen + BtJG) ● eigen kracht: driekwart gezinnen gaan zelf aan de slag ++> bij gezinnen thuis; flexibele tijdsindeling --> andere attitude; soms eerst crisis ● Inzet netwerk: gunstige uitgangssituatie; bij 20-40% lukt inzet netwerk; weerbarstige praktijk ● 1 gezin – 1 plan: clienten herkennen aanpak; worden betrokken. Niet altijd schriftelijk plan ● Voorkomen zwaardere zorg: bij ± 40%, slechts 1x indicering jeugdzorg, voorkomt zorgmijdend/shopgedrag ● Samenwerking: goed met jeugdzorg, scholen wisselend (rol leerkracht, uitwisseling info), grijs gebied JGZ/ huisartsen, op uitvoerend niveau nog wel eens scepsis Algemene conclusie: wezenlijk anders: drempelverlagend, het héle gezin, regie bij gezin

5 Resultaten in effecten en kosten

6 Uitdaging JGZ


Download ppt "Buurtteams Jeugd en JGZ drs. Geert van der Velde/ Qraad Adviseur Strategisch beleid en Zorgvernieuwing."

Verwante presentaties


Ads door Google