De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Matteüs 27: 32 - 56 De preek gaat over: Matteüs 27: 41 - 43 Voorlezer: Gretine Post Voorganger: Ds. P. Schelling emeritus predikant Alle liederen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Matteüs 27: 32 - 56 De preek gaat over: Matteüs 27: 41 - 43 Voorlezer: Gretine Post Voorganger: Ds. P. Schelling emeritus predikant Alle liederen."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Matteüs 27: 32 - 56 De preek gaat over: Matteüs 27: 41 - 43 Voorlezer: Gretine Post Voorganger: Ds. P. Schelling emeritus predikant Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 89: 9, 14, 18

2 .... In de afgelopen week is, tijdens de samenkomst in de Gasthuiskerk, elke dag een kaars gedoofd. Een van de adventskaarsen die we in de weken voor Kerst hebben aangestoken: Symbool van het Licht dat in de wereld is gekomen met de komst van de Zoon van God. In deze Stille week wordt het steeds donkerder rondom Hem. Het lijkt of de duisternis het gaat winnen van het Licht. Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker geworden. Daarom doven we vanavond de grote kaars. -------------- Op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, straalt opnieuw het Licht.

3 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 89: 9, 14, 18....

4 Psalm 89: 9, 14, 18

5

6

7 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 89: 9, 14, 18 Gebed en voorbeden Lezing: Matteüs 27 : 32 - 56 Zingen:Psalm 22: 3, 5, 8 Preek over Matteüs 27: 41 - 43 Zingen:LvdK 476: 2 Lezing avondmaalformulier 5

8 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 89: 9, 14, 18 Gebed en voorbeden Lezing: Matteüs 27 : 32 - 56 Zingen:Psalm 22: 3, 5, 8 Preek over Matteüs 27: 41 - 43 Zingen:LvdK 476: 2 Lezing avondmaalformulier 5

9 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 89: 9, 14, 18 Gebed en voorbeden Lezing: Matteüs 27 : 32 - 56 Zingen:Psalm 22: 3, 5, 8 Preek over Matteüs 27: 41 - 43 Zingen:LvdK 476: 2 Lezing avondmaalformulier 5

10 Psalm 22: 3, 5, 8

11

12

13 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 89: 9, 14, 18 Gebed en voorbeden Lezing: Matteüs 27 : 32 - 56 Zingen:Psalm 22: 3, 5, 8 Preek over Matteüs 27: 41 - 43 Zingen:LvdK 476: 2 Lezing avondmaalformulier 5

14 .... JEZUS CHRISTUS IN ZIJN KONINGSCHAP BESPOT DOOR ISRAËLS LEIDERS 1. Zij honen de kracht van zijn koningschap; 2. zij miskennen het geheim van zijn koningschap; 3. zij lasteren de oorsprong van zijn koningschap.

15 .... Zingen:LvdK 476: 2 Lezing avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 123: 3 Viering:LvdK 358: 1 - 6 LvdK 182: 1 - 5 Dankgebed Collecte Zingen:LvdK 182: 6 Zegen

16 ... LvdK 476: 2

17 .... Zingen:LvdK 476: 2 Lezing avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 123: 3 Viering:LvdK 358: 1 - 6 LvdK 182: 1 - 5 Dankgebed Collecte Zingen:LvdK 182: 6 Zegen

18 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de

19 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van

20 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer.

21 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente.

22 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor

23 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren.

24 .... Zingen:LvdK 476: 2 Lezing avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 123: 3 Viering:LvdK 358: 1 - 6 LvdK 182: 1 - 5 Dankgebed Collecte Zingen:LvdK 182: 6 Zegen

25 .... Zingen:LvdK 476: 2 Lezing avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 123: 3 Viering:LvdK 358: 1 - 6 LvdK 182: 1 - 5 Dankgebed Collecte Zingen:LvdK 182: 6 Zegen

26 ... Gezang 123: 3a

27 ... Gezang 123: 3b

28 .... Zingen:LvdK 476: 2 Lezing avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 123: 3 Viering:LvdK 358: 1 - 6 LvdK 182: 1 - 5 Dankgebed Collecte Zingen:LvdK 182: 6 Zegen

29 ... LvdK 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6

30 ...

31 ...

32 ...

33 ...

34 ...

35 ... LvdK 182: 1, 2, 3, 4, 5

36 ...

37 ...

38 ...

39 ...

40 .... Zingen:LvdK 476: 2 Lezing avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 123: 3 Viering:LvdK 358: 1 - 6 LvdK 182: 1 - 5 Dankgebed Collecte Zingen:LvdK 182: 6 Zegen

41 .... Zingen:LvdK 476: 2 Lezing avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 123: 3 Viering:LvdK 358: 1 - 6 LvdK 182: 1 - 5 Dankgebed Collecte Zingen:LvdK 182: 6 Zegen

42 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de stichting Fundament Na de collecte zingen we: LvdK 182: 6

43 .... In de afgelopen week is, tijdens de samenkomst in de Gasthuiskerk, elke dag een kaars gedoofd. Een van de adventskaarsen die we in de weken voor Kerst hebben aangestoken: Symbool van het Licht dat in de wereld is gekomen met de komst van de Zoon van God. In deze Stille week wordt het steeds donkerder rondom Hem. Het lijkt of de duisternis het gaat winnen van het Licht. Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker geworden. Daarom doven vanavond de grote kaars. -------------- Op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, straalt opnieuw het Licht.

44 .... COLLECTE Volgende week zondag Is de 1ste collecte voor Mission En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: LvdK 182: 6

45 ... LvdK 182: 6

46 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

47 We verlaten de kerk in stilte


Download ppt "We lezen: Matteüs 27: 32 - 56 De preek gaat over: Matteüs 27: 41 - 43 Voorlezer: Gretine Post Voorganger: Ds. P. Schelling emeritus predikant Alle liederen."

Verwante presentaties


Ads door Google