De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam HRM methodologische uitgangspunten 8 mei 2014 Dr. Leni Beukema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam HRM methodologische uitgangspunten 8 mei 2014 Dr. Leni Beukema."— Transcript van de presentatie:

1 duurzaam HRM methodologische uitgangspunten 8 mei 2014 Dr. Leni Beukema

2 1.Vormen van praktijkgericht onderzoek 2.Handelingsonderzoek: onderzoeken en leren gecombineerd 3.Onderzoeken in innovatiewerkplaats Opzet

3 Regulatieve cyclus van praktijkgericht onderzoek probleem definitie diagnose ontwerp interventie evaluatie

4 Praktijkgerichtheid van onderzoeksbenaderingen (Ponte) Onderzoeks- strategieën KenmerkenAard van kennisPraktijkgericht- heid Positivistische wetenschapsstrategie Empirisch analytisch Menselijk handelen vergelijken met materiele wereld Reductionistisch Verklaren en voorspellen WaardenvrijOverdracht en toepassing van kennis Interpretatieve wetenschapsstrategie Fenomenologisch Menselijk handelen in sociale context Holistisch Begrijpen Waarden- verhelderend Inspireren en informeren door levensechte beschrijving Interpretatieve Wetenschapsstrategie Kritisch en veranderingsgericht Menselijk handelen in context Holistisch Begrijpen en veranderen Waarden- gebonden Gezamenlijke doelstellingen empowerment

5 Handelingsonderzoek als kennisdeling Onderzoek als wederzijds onderzoeksleerproces Brede kennisbasis Kennis zoals geleerd in opleiding Praktijkkennis Intuïtieve kennis

6 Handelingsonderzoek met een doel Gericht op verandering van een situatie in gewenste richting Op zoek naar grondpatronen in handelen

7 Dynamiek in handelingsonderzoek Cyclus kan meerdere keren doorlopen Individuele en collectieve verschillen

8 Projecten in innovatiewerkplaats Doelstelling innovaties die bedrijven en instellingen verder helpen het werk toekomstbestendig te organiseren en mensen in dat werk en in hun loopbaan te faciliteren.

9 Projecten in innovatiewerkplaats Centrale vraag Hoe kunnen werkenden en bedrijven de wend- en weerbaarheid in de loopbaan van werkenden vergroten teneinde langer fit en vitaal door te kunnen werken?

10 Projecten in innovatiewerkplaats Deelvragen Wat zijn binnen deelnemende organisaties succes- en faalfactoren voor het vergroten van de wend- en weerbaarheid in de loopbaan van medewerkers om langer doorwerken te bevorderen? Welke aanknopingspunten zijn er in de deelnemende organisaties om de succesfactoren te versterken en de faalfactoren aan te pakken? In hoeverre zijn bestaande instrumenten om langer doorwerken te bevorderen geschikt voor implementatie in organisaties en welke aanvullingen/ verbeteringen zijn nodig? Hoe kan reflectie op de ontwikkeling van de eigen loopbaan bij werkenden worden bevorderd en welke mogelijkheden ziet men op het niveau van de organisatie om wend- en weerbaarheid in die loopbaan te vergroten? Welke mogelijkheden kan lokale/ regionale samenwerking tussen bedrijven en instellingen bieden om langer doorwerken van werkenden te bevorderen?

11 Projecten in innovatiewerkplaats Provincies: Meldingen van agressie en geweld Empirisch-analytisch Theorie toepassen Schriftelijke enquête + aanvullende interviews De Zijlen/ Van Boeijen: HRM als shared service Interpretatief veranderingsgericht Theorie als heuristisch kader Interviews en intervisie

12 Projecten in innovatiewerkplaats Mesdagkliniek: wederkerig leiderschap Interpretatief veranderingsgericht Theorie als heuristisch kader Gesprekken, training en zo mogelijk observaties FNV: Human Capital in beeld Interpretatief en kritisch veranderingsgericht Theorie als heuristisch kader Loopbaangesprekken, observaties en workshops

13


Download ppt "Duurzaam HRM methodologische uitgangspunten 8 mei 2014 Dr. Leni Beukema."

Verwante presentaties


Ads door Google