De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe ontwikkelingen in het bestuursrecht 1 door Jaap IJdema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe ontwikkelingen in het bestuursrecht 1 door Jaap IJdema."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe ontwikkelingen in het bestuursrecht 1 door Jaap IJdema

2 Nieuwe ontwikkelingen in het bestuursrecht 01/01/1994: Awb 01/01/1998: Wet derde tranche Awb 12/03/2002: Wet kosten bestuurlijke voorprocedure 01/04/2002: Eerste evaluatiewet Awb 01/07/2005: Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidings- procedure Awb 01/07/2009: Wet vierde tranche Awb 01/10/2009: Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen 01/01/2010: Wet bestuurlijke lus Awb 01/07/2010: Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter 01/07/2013: Wet aanpassing bestuursprocesrecht 01/07/2013: Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten 2

3 Krijgen we nog een handout? 3

4 Wetsvoorstellen Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 4

5 Wetsvoorstellen Vereenvoudiging en digitalisering bestuursrechtspraak (34 059) 5

6 Wetsvoorstellen Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak 6

7 Evaluatie ‘Evaluatie artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb; een onderzoek naar het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken in de rechtspraak’ (1 januari 2016) ‘Evaluatie bestuurlijke lus Awb en internationale rechtsvergelijking’ (10 december 2014) ‘De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling; titel 4.4 Awb geëvalueerd’ ‘Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb’ (15 januari 2014) 7

8 Evaluatie ‘Evaluatie artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb; een onderzoek naar het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken in de rechtspraak’ (1 januari 2016) Artikel 8:69a Awb “De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept.” 8

9 Evaluatie Artikel 8:69a Awb: correctie Langemeijer ABRvS 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:732) 9

10 Evaluatie ‘Evaluatie artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb; een onderzoek naar het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken in de rechtspraak’ (1 januari 2016) Artikel 6:22 Awb (oud) “Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, kan, ondanks schending van een vormvoorschrift, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist in stand worden gelaten indien blijkt dat de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. “ Artikel 6:22 Awb “Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, kan, ondanks schending van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist in stand worden gelaten indien aannemelijk is dat de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. “ 10

11 Jurisprudentie Belanghebbende (artikel 1:2 lid 1 Awb): “Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.” Rechtbank Overijssel 28 oktober 2015 (ECLI:NL:RBOVE:2015:4792) 11

12 Jurisprudentie Besluit (artikel 1:3 lid 1 Awb): “Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.” ABRvS 26 oktober 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3399) ABRvS 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) 12

13 Jurisprudentie Grondenfuik (artikel 6:13 Awb): “Geen beroep bij de bestuursrechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld.” ABRvS 2 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3703) 13

14 Jurisprudentie Zelf in de zaak voorzien (artikel 8:72 lid 3 sub b Awb): “De bestuursrechter kan bepalen dat zijn uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit of het vernietigde gedeelte daarvan.” ABRvS 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:683) 14

15 15 Vragen? Jaap IJdema cjijdema@avdw.nl T +31 (0)118 65 60 37 M +31 (0)6 51 00 73 59


Download ppt "Nieuwe ontwikkelingen in het bestuursrecht 1 door Jaap IJdema."

Verwante presentaties


Ads door Google