De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden

4 Agenda 6 april10:00Lidwina in kleur koffie- en kleurochtend 6 aprilBijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken schets 5 Inl: Klaas Visscher 7 april20:00VV Soli Deo Gloria Ond: Wegwijs

5 Agenda 9 april15:00 Piraten en prinsessenfeest 17:00 Benefietavond in Brabantse stijl Nachtegaallaan 15, Eindhoven 9 april19:30 Lidwina in concert

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

10 Psalm 147: 3, 4 3 Zingt, zingt om beurt om Hem te danken, ontlok de lier de schoonste klanken voor onze God, Hem die in luister de hemel dekt met wolkenduister, de aarde drenkt met milde regen, het gras doet spruiten allerwegen, de dieren zegent met zijn gaven en hoort de roep der jonge raven.

11 Psalm 147: 3, 4 4 Voor God is alle kracht van paarden en macht van mensen zonder waarde. Het snoeven van wie wapens dragen is niet naar 's HEREN welbehagen. Zijn welbehagen zal slechts wezen met allen die Hem needrig vrezen, die met hun harten voor Hem open op zijn genade en liefde hopen.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

15 Opwekking 334

16

17

18

19

20

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

22

23 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften (vs. 45)

24 Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden (vs. 46,47)

25 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de profeten (vs. 27)

26

27 Stefanus in Hand. 7: Over Mozes, die continu werd tegengewerkt

28 Paulus in Hand. 13: Over David, aan wie God zo veel beloften heeft verbonden

29 Sterven en opstanding als herkenbaar patroon: -Abraham -Jozef -Israel in ballingschap

30 De duivel mag uitrazen en daarmee zichzelf krachteloos maken. De Heilige Geest van Christus schept nieuw leven.

31 Herkenbaar patroon voor Christus en dus voor de christenen. Beangstigend?Bemoedigend!

32 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften (vs. 45)

33 Durf te lezen wat er staat. Herken het in Christus Jezus. Vind de weg voor jezelf.

34 Psalm 30: 1, 2 1 U zal ik loven, trouwe HEER, ik kreeg van U het leven weer. U was het, die mij uitkomst bood, mij optrok uit mijn diepe nood. Mijn vijand kon zich niet verblijden, geen vreugde scheppen in mijn lijden.

35 Psalm 30: 1, 2 2 Mijn God, U hebt mij op mijn klacht genezen en mijn leed verzacht. U hebt mij aan de dood ontrukt, 'k Ga onder smart niet meer gebukt. U hebt het leven mij gegeven en mij aan dood en graf ontheven.

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

38 Psalm 30: 3 3 Psalmzingt, wie 's HEREN gunst geniet. Zijn naam zij heilig in uw lied. Maakt korte tijd zijn toorn u bang, zijn liefde duurt uw leven lang. De avond daalt met angst en klachten, de ochtend zal met vreugd u wachten.

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

42 LvdK 476: 1, 4, 5 1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, voor de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!

43 LvdK 476: 1, 4, 5 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

44 LvdK 476: 1, 4, 5 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

46 Gezang 182D

47 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen

48

49 Bron Saxofoonkwartet Zaterdag 9 april 19.30-20.30 uur


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm147:3, 4 Lucas24:25 - 49 Opwekking334: Psalm30:1, 2 Psalm30:3 LvdK476:1, 4, 5 Gezang182D:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google