De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot 1.1 30 november 2011 Utrecht. GRONINGEN DLL en REFERENTIENIVEAUS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot 1.1 30 november 2011 Utrecht. GRONINGEN DLL en REFERENTIENIVEAUS."— Transcript van de presentatie:

1 Pilot 1.1 30 november 2011 Utrecht

2

3 GRONINGEN

4 DLL en REFERENTIENIVEAUS

5 DOLLARD COLLEGE SCHEEMDA is onderdeel van OGN (Onderwijs Groep Noord) De 8 basisscholen zijn onderdeel van S.O.O.O.G.

6 VESTIGING SCHEEMDA

7 Overdracht po – vo in de praktijk De kwaliteit van de overdracht van leerlingen aan het afnemend onderwijs blijft een zorg. Het goed kunnen samenwerken met de basisscholen is een voordeel voor het invoeren van doorlopende leerlijnen.

8 Westerlee

9 Scheemda

10 BRUGGENBOUWERS Voor het bouwen van bruggen zijn naast kundige en enthousiaste medewerkers, bestek en tekening nodig

11 BRUGGENBOUWERS Pilot 1.1: Samen met collega’s te ontdekken hoe de brug gebouwd kan worden waarover de leerling comfortabel en veilig kan oversteken van primair naar voortgezet onderwijs

12 BRUGGENBOUWERS Hoe wordt de leerling in het primair onderwijs voorbereid op het voortgezet onderwijs, wie helpt daarbij, wat zijn belangrijke stappen, waar dreigen valkuilen en waar liggen de kansen?

13 De contacten tussen po en vo worden nog verder uitgebreid:  De bovenschoolse directies ontmoeten elkaar 2x per jaar;  De collega’s po en vo ontmoeten elkaar minstens 2x per jaar op een conferentie;  Infobulletin blijft bestaan;  Uitwisseling van ontwikkelingen via email;  De overdrachtformulieren worden waar mogelijk uitgebreid met passages over referentieniveaus taal en rekenen;

14 Door deze contacten met het po is er een duidelijk beeld van wat leerlingen kunnen en kennen; er zijn structurele gegevens beschikbaar: Zijn de afspraken tussen collega’s po en vo zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd: - Kennis van wat er is behandeld; - Wanneer dit is gebeurd; - Hoe de leerstof is uitgelegd; - Welke terminologie

15 MISSIE Onze missie is om jongeren in ons verzorgingsgebied te begeleiden naar de best mogelijke uitgangspositie voor het ontwikkelen van hun talenten en het realiseren van hun ambities in de maatschappij.

16 VISIE Onze visie: om in onze missie te slagen wil het Dollard College een leerling-gerichte school zijn en een professionele organisatie.

17 VISIE Vanuit visie komt een strategie. Vanuit strategie komt een structuur. Vanuit structuur komt implementatie. Vanuit implementatie ga je naar operatie.’

18 BORGING De school heeft een visie op doorlopende leerlijnen taal en rekenen: –Opname van DLL in het strategisch beleidsplan; –Opname van DLL in de jaarplannen van de school; –Stelt een werkgroep taal en een werkgroep rekenen in

19 BORGING De school geeft aan hoe de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen taal en rekenen binnen het onderwijs vorm worden gegeven: –Structureel opnemen van extra uren taal en rekenen in het jaarprogramma / rooster; –Afnemen van referentietoetsen in de verschillende klassen; –CITO volgsysteem voortgezet onderwijs gebruiken;

20 BORGING De school zorgt voor coördinatoren taal en rekenen: –Algehele coördinator wordt in tijd en geld gefaciliteerd om de begeleiding rondom taal en rekenen handen en voeten te geven; –De afzonderlijke vakken leveren ook elk een coördinator; De werkgroepen taal en rekenen van de school geven inhoud / vorm aan de extra uren taal en rekenen

21 VERANTWOORDING ONDERGETEKENDE IS VERANTWOORDING SCHULDIG AAN: DE DIRECTIE VAN OGN DE DIRECTIE VAN S.O.O.O.G ZICHZELF


Download ppt "Pilot 1.1 30 november 2011 Utrecht. GRONINGEN DLL en REFERENTIENIVEAUS."

Verwante presentaties


Ads door Google