De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Weten voor Beter Presentatie kernbevindingen per bouwsteen Den Haag, 13 september 2007 Perscentrum Nieuwspoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Weten voor Beter Presentatie kernbevindingen per bouwsteen Den Haag, 13 september 2007 Perscentrum Nieuwspoort."— Transcript van de presentatie:

1  Weten voor Beter Presentatie kernbevindingen per bouwsteen Den Haag, 13 september 2007 Perscentrum Nieuwspoort

2  Weten voor Beter Presentatie kernbevindingen cliëntenraadpleging Drs J. Zomerplaag Den Haag, 13 september 2007 Perscentrum Nieuwspoort

3  Kernbevindingen bouwsteen cliëntenraadpleging Verbeteren zeggenschap, klachtenprocedures en veiligheid vraagt aandacht Veel cliënten beslissen niet altijd mee over hun zorg- of ondersteuningsplan Ruim een kwart van de cliënten voelt zich niet altijd veilig. Volgens bijna de helft van de vertegenwoordigers laat de aandacht voor veiligheid te wensen over Oordeel van vertegenwoordigers van volwassen cliënten is het hoogst bij kleine organisaties Het oordeel van cliënten is het laagst bij middelkleine organisaties Extramurale cliënten geven in het algemeen hogere score voor zeggenschap, de bejegening van medewerkers en hun woonsituatie, dan intramurale cliënten Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

4  Deelname aan cliëntenraadpleging door 101 organisaties 11.598 cliënten 16.259 vertegenwoordigers volwassenen 5.535 vertegenwoordigers jeugd 371 cliënten kortdurende ambulante zorg (geen onderdeel van totaalscore, wel teruggekoppeld naar organisaties) Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

5  Betrouwbaarheid van uitkomsten gewaarborgd Aangesloten bij CQ-index Multi-level model gebruikt om verschillen tussen organisaties te bepalen Case-mix correctie toegepast om invloed van cliëntkenmerken te corrigeren Criteria gehanteerd voor minimum aan gegevens Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

6  Grootteklasse en cliëntenraadpleging Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

7  Kleine en middelgrote organisaties scoren relatief hoog Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

8  Oordeel in relatie tot grootteklasse verschilt tussen cliënten en vertegenwoordigers Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

9  Helft van de organisaties wijkt duidelijk af van het gemiddelde Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

10  Onderscheid tussen organisaties het duidelijkst bij thema zeggenschap Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

11  Onderscheid oordeel vertegenwoordigers jeugd is gering Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

12  Aanbevelingen voor cliëntenraadpleging in de toekomst Beperken inhoudelijke thema’s Balans tussen wetenschappelijke criteria en praktische toepassing Aanpassing voor in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking In volgende cliëntenraadpleging cliënten met kortdurend ambulante zorg breder bevragen Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

13  Weten voor Beter Presentatie kernbevindingen medewerkerraadpleging Den Haag, 13 september 2007 Perscentrum Nieuwspoort M.E. van Oploo Msc MA

14  Combinatie weegfactor toont punten voor HR-beleidsagenda Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

15  Score en weegfactor per thema Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

16  Vergelijking 2004 - 2006 Totaalscore 2006 berekend volgens methode 2004, op schaal van 1-10 De totaalscore op de medewerkersraadpleging is in 2006 marginaal lager dan in 2004: 6,50 versus 6,68 Nagenoeg alle organisaties hebben in 2006 een (iets) lagere score dan in 2004 Ten opzichte van 2004 zijn de medewerkers binnen de gehandicaptensector in 2006 vooral iets minder positief over de inspraakmogelijkheden en de werkdruk Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

17  Gemiddelde respons is 50,9% 85% van alle medewerkers die werkzaam zijn in de sector heeft een vragenlijst ontvangen Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

18  Totaalscore medewerkerraadpleging Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

19  Weten voor Beter Presentatie kernbevindingen financiële prestaties Den Haag, 13 september 2007 Perscentrum Nieuwspoort G.J. Postma RA

20  Totaalscore financiële prestaties gemiddeld 47,3 Spreiding van 16,7 tot 88,6 Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

21  Nettoresultaat gemiddeld 1,6% 66 van de 86 organisaties behalen positief resultaat Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

22  Inzet deskundigheidsniveau (FWG-mix) per cluster verschillend Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

23  Onderscheid intramuraal/extramuraal essentieel voor vergelijking overhead Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

24  Budgetratio neemt af naarmate de omzet toeneemt Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

25  Eenderde sector heeft duurzame solvabiliteit in perspectief toenemende marktwerking Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

26  Rentabiliteit eigen vermogen gemiddeld 10,2% Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

27  Marge-analyse toont relatie tussen productie en ingezette middelen binnen vergelijkbare (sub)clusters Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006 :

28  GAP-analyse tool biedt nader inzicht in kostprijzen en financieel effect overgang naar ZZP-bekostiging Definitieve GAP-tool is a.s. vrijdag beschikbaar via website VGN Instellingen completeren tool met gegevens rekenstaat voor 1 oktober Analyseren verschillen in kosten en opbrengsten als gevolg van nieuwe ZZP-bekostiging Rapporteren resultaten gap-analyse begin november via web beschikbaar: -Omvang van de GAP -Inzicht werkelijke kostenstructuur versus genormaliseerde kostenstructuur ZZP-systematiek -Eigen en gemiddelde kostprijzen per ZZP

29  Weten voor Beter Kapitaliseren op resultaten benchmark vergt persoonlijke betrokkenheid bestuurders bij follow up en inzet VGN Aanbevelingen voor strategische agenda VGN 2007 - 2010 Den Haag, 13 september 2007 Drs. R.J.C. Poerstamper MBA Perscentrum Nieuwspoort

30  Met de benchmark aan de slag loont Relatief sterk verbeterd Relatief verbeterd Stabiel Relatief verslechterd Relatief sterk verslechterd Instellingen1112108 Making the leap Benchmarking at work Historie van de vijf best practices in andere sector in 2004: Een instelling was ook in 2000 best practice Twee instellingen zijn fusie-instellingen Twee instellingen zijn relatief sterk verbeterd: - van C C B naar A A A (Cliënt, MW, B&F) - van B A B naar A A A

31  Aanbevelingen voor de organisaties Komende drie weken: -Doorgrond informatie in uw web-rapportage -Communiceer met interne en externe stakeholders over uitkomsten en beoogde aanpak ten aanzien van verbeteracties -Formeer benchmark verbeterteam met brede samenstelling onder regie van bestuurder -Bespreek oorzaken en achtergronden sterke punten -Identificeer en prioriteer verbeterpunten  breng focus aan Neem deel aan regionale verbeterworkshops 3 en 10 oktober, 6 november -  Kennis halen en brengen Creëer eigen good practice op basis van eigen: -Marktomstandigheden en concurrentiepositie -Visie en leiderschapsstijl -Strategische keuzes -Beschikbare resources -Projectmatige verbetertrajecten op gekozen onderwerpen

32  Aanbevelingen voor VGN Kapitaliseer op bereikte mijlpaal en schat aan informatie Onderken dat de benchmark voor deelnemers nu pas begint en niet klaar is Bevorder disclosure tussen leden van de organisaties in de top 5 opdat de leermogelijkheden worden geoptimaliseerd Continueer komende maanden betrokkenheid vanuit VGN door aanbieden permanent benchmark platform en “levende” benchmark webinfrastructuur Evalueer bij deelnemers, stakeholders en onderzoekers de opzet en inrichting van benchmark Maximaliseer rendement benchmarking door opzetten continuous benchmarkprogramma gericht op beschikbaarheid actuele stuurgegevens Stel separate financiële rapportage op na GAP-analyse Ga uit van eigen kracht

33  Weten voor Beter Benchmark gehandicaptenzorg Den Haag, 13 september 2007 Perscentrum Nieuwspoort


Download ppt " Weten voor Beter Presentatie kernbevindingen per bouwsteen Den Haag, 13 september 2007 Perscentrum Nieuwspoort."

Verwante presentaties


Ads door Google