De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting voorstellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid Gemeente Delft 25 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting voorstellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid Gemeente Delft 25 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting voorstellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid Gemeente Delft 25 juni 2013

2 Opbouw van deze presentatie -Wat vooraf ging -Rijksregelgeving -Ontwerp gemeenschappelijke regeling MRDH -Strategische agenda MRDH -Financiën en organisatie -Gevraagde besluiten -Vervoersautoriteit -Afbouw Haaglanden 2

3 Van november 2011 tot zomer 2013 -November 2011: reactie Delft op eerste voorstellen -Voorjaar 2012: raadsavonden en congres -Juni 2012: zienswijze Delft -Tussen toen en nu: 24 gemeenten in discussie en debat op zoek naar een gemene deler, onder meer via raadsbijeenkomsten -Nu: voorstellen voor gemeenschappelijke regeling, strategische agenda, financiën en organisatie 3

4 Rijksregelgeving -Stadsgewest Haaglanden is een WGR-plus regio -Kabinet wil WGR-plus regio’s opheffen per 1-1-2015 -Intrekkingswet is 17 juni 2013 naar de kamer gestuurd -In deze wet is bepaald dat de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer wordt ondergebracht bij de vervoersregio -BDU is de grondslag voor de binnen de MRDH in te stellen Vervoersautoriteit (VA) 4

5 Ontwerp gemeenschappelijke regeling (1) -Verlengd lokaal bestuur in de vorm van een openbaar lichaam met 24 deelnemende gemeenten -Provincie is uitgenodigd deel te nemen, maar houdt dat af -Start met basis van verkeer / vervoer en economie, daarna verbinding en verdieping mogelijk, ook op aanpalende terreinen als ruimte, groen en wonen -Nu instemmen, na de zomer definitieve versie 5

6 Ontwerp gemeenschappelijke regeling (2) Belangrijke elementen van de regeling -De positie van de raden -De inrichting en samenstelling van AB en DB -De instelling van een bestuurscommissie voor de Vervoersautoriteit, met eigen bevoegdheden -Bepalingen over belangen, taken, bevoegdheden en financiën 6

7 Ontwerp gemeenschappelijke regeling (3) Stemverhoudingen -Het algemeen bestuur bestaat uit 29 leden (één lid per deelnemende gemeente, aangevuld met de burgemeesters en wethouders verkeer en vervoer van Den Haag en Rotterdam en nu nog een gereserveerde plek voor de Provincie) -Delft krijgt in het AB 9 (van de 200) stemmen -Er komt een dagelijks bestuur met 3 leden 7

8 Strategische agenda: Kwaliteiten verbinden Drie samenhangende strategieën: 1.Versterking interne en externe bereikbaarheid regio 2.Versterken van de economische groeikracht en weerbaarheid 3.Aantrekkelijk en gevarieerd woon- en leefklimaat Nu: richtinggevende uitspraken Na instelling MRDH: zienswijze procedure voor definitieve versie -A 8

9 Financiën en organisatie -Vaste kleine kern te bekostigen uit een inwonersbijdrage -Organisatie voor verkeer en vervoer wordt bekostigd uit de BDU -Flexibele inzet gemeenten middels trekkingsrechten -Nu: besluit om vaste kern ten laste te laten komen van een inwonersbijdrage en verder een inhoudelijke bijdrage te leveren -Na instelling MRDH: zienswijze procedure voor begroting -Relatie met afbouw Haaglanden (komt later terug) 9

10 Gevraagde besluiten (1 tot en met 3) 24 gemeenten uniform besluit* (exacte formulering in dictum) Samenvattend: 1.Instemmen met ontwerp gemeenschappelijke regeling 2.Kennis nemen van strategische agenda en deze te beschouwen als contouren 3.Besluiten tot een inwonersbijdrage voor de vaste kern en het leveren van een inhoudelijke bijdrage 10

11 Gevraagde besluiten (4) 4. Het college te machtigen om de gevoelens van de gemeenteraad in het bestuursforum in te brengen * Bekend is inmiddels dat er raden zijn die afwijkende besluiten (willen) nemen. 11

12 Vervoersautoriteit -Verordening vooralsnog ter kennisneming -Opvattingen gemeenteraden kunnen kenbaar worden gemaakt -Bevoegdheid tot vaststellen ligt bij het nog in te stellen algemeen bestuur van de MRDH 12

13 Afbouw stadsgewest Haaglanden -Is de verantwoordelijkheid van de 9 Haaglanden gemeenten -Wordt voorbereid vanuit de organisatie van het stadsgewest, in goed overleg met de 9 gemeenten -Komt in de raad aan de orde zodra er concrete voorstellen liggen -De bij het stadsgewest Haaglanden betrokken gemeenten nemen uiteindelijk het opheffingsbesluit 13


Download ppt "Samenvatting voorstellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid Gemeente Delft 25 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google