De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transformatie van het sociale domein Maatschappelijke kansen en risico’s Decentralisatie-conferentie Provincie Limburg 24 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transformatie van het sociale domein Maatschappelijke kansen en risico’s Decentralisatie-conferentie Provincie Limburg 24 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Transformatie van het sociale domein Maatschappelijke kansen en risico’s Decentralisatie-conferentie Provincie Limburg 24 oktober 2013

2 WAT WILLEN WE VERANDEREN?

3 Ambities Meer kwaliteit van leven, minder kosten door 1.Meer ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid en kracht van burgers 2.Systemen en sociale omgeving van burgers versterken 3.Tijdig signaleren én meteen actie ondernemen 4.Hulp is licht waar het kan, zwaar waar het moet 5.Integraal, alle leefgebieden betrokken  één gezin, één plan

4 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

5 Herinrichten toegang Integraal Generalistisch License to (co-)operate Wie het weet, mag het zeggen

6 Versterken gewone leven Versterken en gebruiken eigen kracht en burgerkracht rond opvoeden en opgroeien, werk en participatie en oud worden/leven met beperkingen Verbinden met en versterken van basisvoorzieningen (onderwijs, verenigingen, gemeenschapshuizen) Morele dimensie/verantwoordelijkheid Breed kijken, breed handelen Evt snel schakelen

7 Verbinden Burgers aan elkaar Gezinsleden (1 gezin, 1 plan) Kokers vanuit leefwereld Basis-voorzieningen en specialistische inzet Formele en informele inzet

8 Minder bijzondere setting Minder vaak: –Meer preventie (bv door eerder ondersteunen) –Ambulantisering zwaardere zorg Minder lang –Meer prikkels op herstel, terugkeer, afbouw –Grotere inclusiviteit samenleving

9 Saneren kostenstructuur Vastgoed Overhead Prikkels Bureaucratie

10 Maatschappelijke kansen Kwaliteit van leven neemt toe doordat –Meer wordt aangesloten bij burger: Bij leefwereld Bij vraag –Problemen vaker worden voorkomen –Burgers kunnen beschikken over sterkere sociale netwerken en betere basisvoorzieningen –Problemen vaker in en vanuit gewone leven worden opgelost –Professionals meer (naar eigen inzicht) kunnen doen –Het leven van overheidshulp niet ‘leuk’ wordt, van samen doen wel

11 Maatschappelijke risico’s Mensen blijven verstoken van de zorg en/of ondersteuning die ze nodig hebben –Omdat gemeenten er niet in slagen tijdig voldoende zicht te krijgen op alles wat nodig is –Omdat de nieuwe toegang niet werkt –Omdat ‘nieuwe’ arrangementen niet effectief zijn, terwijl oude al zijn afgeschaft –Omdat de kosten blijven stijgen en uiteindelijk zware pakket-ingrepen nodig zijn


Download ppt "Transformatie van het sociale domein Maatschappelijke kansen en risico’s Decentralisatie-conferentie Provincie Limburg 24 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google