De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering Examenprofielen Rini Romme november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering Examenprofielen Rini Romme november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Invoering Examenprofielen Rini Romme november 2011

2 Examenprofielen waarom ook al weer? Vertrouwen van het bedrijfsleven Uniformiteit en standaardisatie Kwaliteit diploma’s onbetwist Proportioneel toezicht Betaalbaarheid en organiseerbaarheid

3 Examenprofiel Thema’s voor landelijke afspraken: 1)Betrokkenheid beroepenveld bij processen van examinering 2)Inhoud en dekking van de examinering – Op basis eisen uit kwalificatiedossier – Over afnamecondities examinering 3)Kwaliteitsontwikkeling / professionalisering – Deskundigheid betrokkenen examinering – Borging verbetering examinering – Processen eenduidig/begrijpelijk beschrijven

4 Borging paritaire commissies Paritaire commissies adviseren over profielen per sector op 6 punten: – Het resultaat van overleg en dialoog tussen onderwijs, bedrijfsleven en kenniscentrum – Passen binnen het landelijke ontwikkelde format 3.0 – Beschrijven het ‘wat’ en niet het ‘hoe’ – Duurzaam beschreven (voor langere tijd ‘houdbaar’) – Herkenbaar voor het georganiseerde bedrijfsleven – Zijn de sectorale examenprofielen uitvoerbaar voor professionals binnen alle onderwijsinstellingen. Advies ter accordering naar Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

5 Opbrengsten Project Landelijk Format met toetsingskader 24 Sectorale profielen 100% dekking Procesarchitectuur Begrippenkader examinering 5 Functieprofielen betrokkenen examinering Flyer “Examenprofiel: hoe en waarom?” Publicatie “Examinering in de praktijk” Onderzoek good practices examenprocessen Onderzoek kosten en generiek kostenmodel Inventarisatie exameninstellingen Website voor iedereen www.examenprofiel.nl www.examenprofiel.nl

6 PROCESARCHITECTUUR EXAMENPROFIEL

7 Invoering examenprofielen Invoering is gestart! Wettelijke borging examenprofielen 2013/14 Invoering moet in 2013/14 gerealiseerd zijn Vertaling landelijke sectorale examen- profielen naar instellingen die afspraken maken met regionaal bedrijfsleven Onderhoud en verbetering examenprofielen door btg’s in samenwerking met de branche ondersteund door de kenniscentra Rol btg’s vanuit MBO Raad

8 Projectvoorstel 2011-2013 Implementatie examenprofielen in regio – Ondersteuning onderwijs en bedrijven – Monitoren praktijkervaringen – Serviceproducten examinering Kwaliteitsverbetering van examenprofielen – Verbetercyclus examenprofielen – Toetsing en kwaliteitsbewaking Borging van de examenprofielen – Voorstel voor inbedding – Gevolgen voor extern toezicht – Kwaliteitsverbetering serviceproducten

9 Verbetercyclus

10 Examenprofiel en de BTG 1 Doel: Informeren van de werkvloer (instelling en georganiseerd bedrijfsleven) en stimuleren dat er met de examenprofielen gewerkt wordt. Acties – najaar 2011: De btg als communicatiekanaal Overdragen van de sectorale examenprofielen aan btg leden Stimuleren dat btg leden ermee gaan werken/ experimenteren Aandacht vragen voor het werken met serviceproducten (procesarchitectuur, kostenmodel examinering en functiebeschrijvingen examenfunctionarissen) Eindresultaat: Instellingen en georganiseerd bedrijfsleven aan het werk met de examenprofielen

11 Examenprofiel en de BTG 2 Doel: Evalueren van de sectorale examenprofielen Acties – voorjaar 2012: De btg als kanaal voor evaluatie en terugkoppeling Zijn de examenprofielen uitvoerbaar en goed genoeg? Waar (en hoe) moeten examenprofielen aangepast (aangevuld) worden? Werkt de procesarchitectuur? Eindresultaat: Verbeteringsadvies voor de sectorale examenprofielen en de serviceproducten

12 Examenprofiel en de BTG 3 Doel: Verbeteren van de sectorale examenprofielen Acties - zomer 2012: -Verwerken terugkoppeling praktijkervaringen -Vergelijken van sectorale profielen onderling tussen btg’s -Afstemmen sectorale examenprofielen met Procesarchitectuur en Begrippenkader Examinering. Eindresultaat: Nieuwe generatie (in de praktijk getoetste) sectorale examenprofielen in 2013

13 Tips voor invoering 1.Maak een invoeringsplan examinering: kijk naar processen rondom examinering en te maken afspraken volgens sectorale examenprofielen.sectorale examenprofielen 2.Wijs een projectleider aan met voldoende bevoegdheden. 3.Besteed continu aandacht aan communicatie naar alle interne en externe betrokkenen. 4. Analyseer de huidige examinering: de gebruikte documenten en examenpraktijken (handig: Procesarchitectuur Examinering).Procesarchitectuur Examinering 5.Analyseer de consequenties van de invoering van examenprofielen en wat moet u (anders) regelen met het bedrijfsleven? Welke landelijke afspraken zijn er? 6.Maak een plan van aanpak: a. regionale afspraken met bedrijven over betrokkenheid en kosten, b. integreer landelijke afspraken in examinering. 7.Welke competenties hebben betrokkenen bij examinering nodig, hebben zij scholing nodig? (handig: Functieprofielen).Functieprofielen 8.Handboek examinering bijstellen (handig: Begrippenkader).Begrippenkader 9.Overleg in de regio met andere scholen en bedrijven: leer van elkaar. 10.Evalueer periodiek met betrokkenen (regionaal en landelijk) en stuur bij.


Download ppt "Invoering Examenprofielen Rini Romme november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google