De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeren en verbinden Dilemma’s omtrent de hedendaagse functie van een spoorwegstation in het perspectief van stadsontwikkeling en veiligheid S. Christiaensen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeren en verbinden Dilemma’s omtrent de hedendaagse functie van een spoorwegstation in het perspectief van stadsontwikkeling en veiligheid S. Christiaensen."— Transcript van de presentatie:

1 Verkeren en verbinden Dilemma’s omtrent de hedendaagse functie van een spoorwegstation in het perspectief van stadsontwikkeling en veiligheid S. Christiaensen

2 Diverse belangen omtrent een station Doelmatig treinverkeer en reizigerscomfort Stadsvernieuwing, stedelijke ontwikkeling Bouwkundige esthetiek Economische rendabiliteit Veiligheid(sgevoelens)... Uitdagingen Complementariteit ? Dilemma’s? Beleidskeuzes 2

3 Projectontwikkeling en beleidskeuzes :een proces van actoren Projectontwikkeling als een proces, interactioneel gebeuren tussen actoren Belangengroepen als actoren : bewoners, reizigers, gebruikers allerhande Multidisciplinariteit van deskundigen als actoren beleidskeuzes : bestuurlijke, politieke actoren (spoorwegbesturen, federaal, gewestelijk, gemeentelijk) 3

4 Input vanuit veiligheidsperspectief Veiligheidsbelang als substantieel luik in een “stationsproject” Veiligheidsdeskundige(n) als actor(en) in de ideevorming / planning / operationalisering De betekenis van de criminologie Aandachtspunten : Vroegtijdige input en continue deelname aan het proces; Technopreventieve aspecten, en vooral bouwkundige morfologie in relatie tot menselijk gedrag; Deskundige input voortgaande op goede praktijken (elders), wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke theorieën. 4

5 Input vanuit wetenschappelijk onderzoek – praktijk- en beleidsgericht Nieuw empirisch onderzoek : voor zover nodig Maar niet minder : bevindingen uit bestaand onderzoek. Voorbeelden en oriëntaties : – Doelmatigheid van cameratoezicht in stations(omgevingen) (Delft, Rotterdam, Dordrecht...) – Reizigersonderzoek (wat draagt al dan niet bij tot veiligheid?) – Inzet van toezichthouders en handhavers – Vertrouwenwekkend menselijk toezicht – Methodiek van veiligheidseffectrapportage (VER) toegepast op stations(omgevingen). Gebruik van algemene en specifieke vuistregels en checklists... (afgeleid uit wetenschappelijk onderzoek) (bv. Handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen ; Crime Prevention Guidelines for the Construction & Management of Metro systems). 5

6 Input vanuit wetenschappelijke theorie en principes Opportuniteitstheorieën : meeste criminaliteit bij (een samenloop van) opportuniteiten : gemakkelijke toegang, verschuilplaatsen, geringe zichtbaarheid, vluchtwegen, gemakkelijk bereikbare doelen... ; drie hoofdfactoren inzake generering criminaliteit : nabijheid van daders – “interessante” doelen – geringe protectie slachtoffers : hoe beïnvloeden ? Design en management : de fysieke omgeving vorm geven i.f.v. menselijk gedrag, ter beheersing van criminaliteit en onveiligheid(sgevoelens) = Crime Prevention Through Evironmental Design. Ruimtelijke en menselijke integratie : inplanting en inrichting van station én stationsomgeving ter bevordering van de ruimtelijke en menselijke integratie binnen de ruimere stadscontext. 6

7 Dilemma : (toekomstige) multifunctionaliteit van een station versus “unifunctionaliteit” of (klassieke) kernfunctie Klassieke kernfunctie : doelmatig publiek vervoer en reizigerscomfort Criterium “reizigerscomfort” : wat? Visie op “multifunctionaliteit” versus “unifunctionaliteit” : Commercieel : van broodjeszaak tot sterrenrestaurant en haute couture-zaak ? Sociaal – dienstverlenend : hulpverlening, (para-)medische zorg, consultatiebureau, onderkomen... ? Sociaal-economisch : sociale werkplaatsen (bv. fietswerkplaats...), administratieve site ? Sociaal-cultureel, entertainment : bibliotheek, kansspellocatie, podiumzaal... ? Aankomen en vertrekken en / of vertoeven en menselijk verkeren 7

8 Consequenties van multifunctionaliteit Concentraties van interessante doelen, aantrekkingspool potentiële daders... = opportuniteiten voor “overlast” en criminaliteit. Investeren in extra veiligheid : toezichthouders (coaches, private bewaking), camera’s, handhaving (o.a. politie...) (Her)locatie en aanzuigen reeds bestaande functies in station Risico verschraling stadsgebieden inzake commerciële, sociaal-culturele e.a. functies (desolatere stadsgebieden, gevoelens onveiligheid...) Vandaar..... 8

9 Vandaar : visie op functie station(somgeving) in relatie tot ruimer stadsweefsel Station promoot functies in de stad ; station als toegangszone tot de stadsomgeving ; station als “outreachend” knooppunt Verbindingsassen : station – stadsgebieden (“boulevards”) Station als “schakel” tussen stadsgebieden (volwaardige toegangen; geen achterkant en voorkant) Station(somgeving) als agora ter valorisatie van stadsagora’s Station als verbinding met de stadszones op lokaal, bovenlokaal, eventueel internationaal niveau. 9

10 Dilemma : vrij versus selectief gebruik van de (stations)ruimten “Kosten” en “baten” Vrij gebruik : gevoel van ruimtelijke beleving, geen of minimale fysieke en psychische belemmeringen. Selectief gebruik van zones : o Defensible space als “school” binnen het opportuniteitsdenken : bepaalde zones dienen enkel toegankelijk te zijn voor degenen die hiertoe een legitieme reden hebben. o Toepassing : toegang tot perrons o Vrije, ongecontroleerde toegang tot perrons : “Kosten” : Investering in bewaking, techno-preventieve beveiliging (camera’s, monitoring 24 op 24...) Meer zwartrijden Agressie op treinen (n.a.v. zwartrijden...) ; consequenties voor treinbegeleiders (psychisch, fysiek...). Sinds jaren ‘70 systematische afschaffing van menselijke controle Wenselijkheid en haalbaarheid van herinvoering ticketcontrole vόόr de perronzones? 10

11 Tot slot : Criteria voor de integrale kwaliteit van een station (naar analogie kwaliteitscriteria publieke ruimte van J. GEHL en L. GEMZØE) PROTECTIONBescherming tegen ongevallen (trappen, vloer, eerste hulp...) Bescherming tegen misdrijven, geweld, aanranding... Bescherming tegen onprettige omgevingsfactoren (tocht in gangen, wind op perrons...) COMFORTVlotte passages van reizigers, duidelijke oriëntaties... Mogelijkheden om te “vertoeven”, verbindingstijd in een aangename omgeving Mogelijkheid tot (elementaire) reizigers- voorzieningen ENJOYMENTMenselijke schaal, ruimte van stationsgebouw Promotie voor de aantrekkelijkheid van de stad Esthetische kwaliteit van het stationsgebouw 11

12 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Verkeren en verbinden Dilemma’s omtrent de hedendaagse functie van een spoorwegstation in het perspectief van stadsontwikkeling en veiligheid S. Christiaensen."

Verwante presentaties


Ads door Google