De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OCMW Privésector. Mogelijke tewerkstellingsmaatregelen Artikel 60§7 terbeschikkingstelling van een privéonderneming Het Activaplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OCMW Privésector. Mogelijke tewerkstellingsmaatregelen Artikel 60§7 terbeschikkingstelling van een privéonderneming Het Activaplan."— Transcript van de presentatie:

1 TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OCMW Privésector

2 Mogelijke tewerkstellingsmaatregelen Artikel 60§7 terbeschikkingstelling van een privéonderneming Het Activaplan

3 Artikel 60§7 terbeschikkingstelling van een privéonderneming

4 Wat is het? Doelstelling: -Mensen een arbeidstraject aanbieden met de bedoeling om werkervaring op te doen om nadien door te stromen naar een andere tewerkstellingsvorm -Rechten op sociale zekerheid opbouwen

5 Wat is het? Voltijdse tewerkstelling via het OCMW (Opbouwende prestaties mogelijk) OCMW = werkgever Werknemer wordt terbeschikkinggesteld van een privéonderneming Privéonderneming = gebruiker

6 Voorwaarden De werkzoekende moet: Gerechtigd zijn op leefloon OF Gerechtigd zijn op financiële steun ter hoogte van het leefloon (vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister)

7 Hoelang duurt het contract? De duur van het contract is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer: Jonger dan 36 jaar = 1 jaar (312 werkdagen) Tussen 36 jaar en 50 jaar = 1,5 jaar (468 werkdagen) Ouder dan 50 jaar = 2 jaar (624 werkdagen)

8 Wat zijn de voordelen voor de gebruiker? Het OCMW betaalt het loon Het OCMW sluit een verzekering arbeidsongevallen af Het OCMW sluit de werknemer aan bij zijn arbeidsgeneeskundige dienst Het OCMW draagt de kosten van de controlearts bij ziekteverzuim

9 Wat zijn de voordelen voor de gebruiker? De medewerkers van de tewerkstellingsdienst ondersteunen en begeleiden de gebruiker en de werknemer tijdens en na de tewerkstelling De medewerkers van de tewerkstellingsdienst nemen de administratieve taken op zich en evalueren op geregelde tijdstippen De medewerker van de tewerkstellingsdienst geeft administratieve ondersteuning bij tijdelijke werkloosheid

10 Wat wordt verwacht van de gebruiker? Hij sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af Hij houdt een aanwezigheidslijst bij Hij bezorgt de aanwezigheidslijst ten laatste de laatste dag van elke maand aan het OCMW

11 Wat wordt verwacht van de gebruiker? Hij betaalt het OCMW maandelijks, na ontvangst van de factuur, een deel in de loonkosten Hij zorgt voor de nodige professionele opleiding en begeleiding op de werkvloer Hij meldt elke ziekte of afwezigheid aan het OCMW

12 Waaruit bestaan de loonkosten? Loon Vakantiegeld Eindejaarstoelage Vakantiegeld bij uitdiensttreding Maaltijdcheques (2,50 euro / cheque) Sociale lasten Verzekering arbeidsongevallen Arbeidsgeneeskundige dienst (Mensura)

13 Hoeveel bedraagt de tussenkomst in de loonkosten? Een voorbeeld van een loonkostenberekening: 20.931,39 euro (loonkosten) – 12.081,30 euro (betoelaging) = 8.850,09 euro/ jaarbasis

14 Het loon kan maandelijks variëren: -In de maand mei: Vakantiegeld -In de maand december: eindejaarspremie -Periodes van tijdelijke werkloosheid -Periodes van onbetaald verlof -Periodes van ziekte (vanaf de 3 de week)

15 Werkwijze Het OCMW sluit een arbeidsovereenkomst af met de werknemer, met andere woorden de werknemer treedt in dienst bij het OCMW Het OCMW stelt deze persoon ter beschikking van de privéwerkgever

16 Werkwijze Tussen het OCMW en de privéwerkgever wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten Maandelijks stuurt de privéwerkgever een aanwezigheidsrooster door. Op basis hiervan worden de lonen berekend en gedeeltelijk doorgefactureerd aan de gebruiker

17 Het activaplan

18 Wat is het? Tewerkstellingsbevorderende maatregel waarbij getracht wordt langdurig werklozen opnieuw in te schakelen in het normale economische arbeidscircuit Privéonderneming = werkgever Werkgever krijgt financiële voordelen

19 Voorwaarden werkzoekende Ingeschreven zijn bij de VDAB als niet- werkende werkzoekende Gerechtigd zijn op leefloon OF Gerechtigd zijn op financiële steun ter hoogte van het leefloon (vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister)

20 Wat zijn de voordelen voor de werkgever? Afhankelijk van de leeftijd en periode dat een persoon leefloon- of steungerechtigd is, wordt een bepaalde categorie van financieel voordeel toegekend De trajectbegeleider van het OCMW zorgt voor een geschikte medewerker

21 Voordelen activaplan

22 Wat wordt verwacht van de werkgever? Hij geeft de werknemer een arbeidsovereenkomst Hij geeft de werknemer de tijd om de werkomgeving en het bedrijf te leren kennen en zich het takenpakket eigen te maken Hij bezorgt het OCMW maandelijks het formulier OCMW-78.ACTIVA

23 Werkwijze De medewerkers van de tewerkstellingsdienst vragen de werkkaart aan bij de RVA. Op deze werkkaart duidt de RVA aan welk voordeel van toepassing is. De medewerkers van de tewerkstellingsdienst nemen contact op met de werkgever en delen het financiële voordeel mee De werkgever sluit een arbeidsovereenkomst af met de werknemer De werkgever bezorgt een kopie van het contract en van de bijlage van het contract aan de tewerkstellingsdienst

24 Werkwijze De werkgever betaalt het loon uit De werkgever bezorgt maandelijks het formulier OCMW-78.ACTIVA Het OCMW betaalt maandelijks de financiële tussenkomst aan de werkgever van maximum 500 euro per maand voor een voltijdse werknemer


Download ppt "TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OCMW Privésector. Mogelijke tewerkstellingsmaatregelen Artikel 60§7 terbeschikkingstelling van een privéonderneming Het Activaplan."

Verwante presentaties


Ads door Google