De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet Lokale Diensteneconomie Rol van RESOC en FORUM Lokaal Werkgelegenheidsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet Lokale Diensteneconomie Rol van RESOC en FORUM Lokaal Werkgelegenheidsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Decreet Lokale Diensteneconomie Rol van RESOC en FORUM Lokaal Werkgelegenheidsbeleid

2 Van experiment naar decreet  Projectenfonds (KBS) buurt- en nabijheidsdiensten  Actieplan Centrumsteden  Actieplan Jeugdwerkloosheid  Energiesnoeiers  Actieplan kinderopvang

3 Decretaal kader vanaf 1/1/2008 Doelstellingen lokale diensteneconomie Koppeling van : - de invulling van lokale noden, die buiten de reguliere diensten en middelen vallen, maar een (belangrijke) invloed hebben op de kwaliteit van het leven - aan lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt

4 Erkenningscriteria (doelgroep)  bijkomende tewerkstelling creëren;  maximale inspanning voor aanwerving van kansengroepen;  aan hen gelijkwaardige kansen bieden in de organisatie;  garanties bieden inzake kwaliteit van de arbeid met perspectief op duurzaamheid (contracten onbepaalde duur);  bij de organisatie van het werk rekening houden met de noden van de werknemers;  aandacht hebben voor doorstroom- en doorgroeimogelijkheden;

5 Erkenningscriteria (activiteiten)  ingebed zijn in het lokale socio-economische weefsel;  aanvullend zijn t.o.v. het reeds bestaand aanbod;  een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening verstrekken;  aandacht hebben voor milieuzorg;  als sui-generisafdeling werkzaam zijn ingeval de organisatie nog andere activiteiten heeft dan deze in het kader van de lokale diensteneconomie.

6 Ingebed in lokale socio- economische weefsel  het betreft lokale dienstverlening  afgestemd op lokale specifieke noden van de regio  niet marktverstorend naar prijssetting (sociale correctie mogelijk)

7 Aanvullend op regulier dienstenaanbod  aanvullend wat betreft: inspelen op niches toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen kostprijs (sociale correctie) specificiteit van dienstverlening

8 Doelgroep en financiering  Doelgroep: min. 1 jaar werkzoekend of 6 m leefloon max. diploma hoger sec. onderwijs  Financiering:klaverblad (sluitende begroting) loonpremie doelgroep 8.000 euro (+Sine 6000 en 4000 RSZ-vermindering) ander (Vlaams) beleidsdomein organisatie/bestuur zelf klanteninkomsten omkaderingspremie 12.000 euro (1 per 10 wns)

9 Adviesbevoegdheid RESOC of FORUM  FORUM of RESOC advies Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid bij diensten binnen de grenzen van het zorggebied van de lokale werkwinkel advies RESOC  bij diensten die de grenzen van een zorggebied overschrijden  als het Lokaal Forum Werkgelegenheidsbeleid niet in werking is.

10 Adviesbevoegdheid RESOC of FORUM  Inhoud advies : beschikbaarheid van de doelgroepwerknemers; belang van het project in het kader van het lokale en/of regionale werkgelegenheidsbeleid; eventueel samenvallen of de eventuele concurrentie van werkzaamheden met andere regionale (reguliere) initiatieven.

11 Indienende organisatie  vzw  gemeente/ocmw – provincie  autonome gemeente- /provinciebedrijven  gemeentelijke/provinciale extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm (niet vennootschappen)

12 Procedure (max 80 dagen) aanvraag per post én per e-mail naar het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie dat het dossier (on)ontvankelijk verklaart (correcte en volledige invulling) ontvankelijke dossiers worden voor advies bezorgd aan Forum of Resoc adviestermijn van 30 kalenderdagen vanaf opsturen buiten termijn wordt het geacht positief te zijn.

13 Procedure (max 80 dagen) advies projectadviseur over inhoudelijke criteria en begroting gebundelde adviezen naar minister sociale economie voor beslissing terugkoppeling beslissing minister jaarlijkse rapportering timing:  dit najaar overschakeling experimenten  voorjaar 2008 open oproep

14 Afspraken & Informatie  Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie (centraal) katrien.herman@wse.vlaanderen.be 02/553.43.56 cedric.verschooten@wse.vlaanderen.be 02/553 08 77  Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie (plaatselijk) ignace.chanterie@wse.vlaanderen.be 0499/948 906


Download ppt "Decreet Lokale Diensteneconomie Rol van RESOC en FORUM Lokaal Werkgelegenheidsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google