De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H 8 Marketingcommunicatiebeleid 1.Inzicht in marketingcommunicatie 2.De rol van reclame in het communicatiebeleid 3.Communicatiedoelgroep en -doelstellingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H 8 Marketingcommunicatiebeleid 1.Inzicht in marketingcommunicatie 2.De rol van reclame in het communicatiebeleid 3.Communicatiedoelgroep en -doelstellingen."— Transcript van de presentatie:

1 H 8 Marketingcommunicatiebeleid 1.Inzicht in marketingcommunicatie 2.De rol van reclame in het communicatiebeleid 3.Communicatiedoelgroep en -doelstellingen 4.Het communicatiebudget vaststellen 5.De communicatiemix bepalen 6.Campagneontwikkeling 7.Public relations 8.Sponsoring © Economie Leer Kracht 2011

2 http://www.youtube.com/watch?v=_d4b_q-6egU&feature=related

3 Promotie is communicatie Communicatie is overdracht van informatie Een mens kan niet niet communiceren © Economie Leer Kracht 2011 Promotie /communicatie

4 Marketingcommunicatie (Promotie) Marketingcommunicatie: combinatie van middelen om (doel)groepen te informeren/beïnvloeden. Communicatiemix : Reclame (betaald) Publiciteit (onbetaald) Public Relations (tav organisatie) Sponsoring (financiële steun aan persoon of ORG) Persoonlijke Verkoop Sales promotion (tijdelijke beter prijs/kwaliteitverhouding) Direct marketing (direct contact met (potentiële) kopers op elkaar afgestemd: geïntegreerde communicatie. © Economie Leer Kracht 2011

5 Persoonlijke vs massacommunicatie Informatieoverdracht via: 1mensen (persoonlijke communicatie), zoals public relations en persoonlijke verkoop) en 2massamedia (massacommunicatie). Voordelen van persoonlijke communicatie: diepgaand afgestemd op de ontvanger directe feedback. © Economie Leer Kracht 2011

6 (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

7

8 8.2 Rol van reclame Soorten reclame: naar zender (bijvoorbeeld producenten- en ideële-) naar ontvanger (consumenten-, handels-) naar boodschap (actie -, thema, vergelijkende-) naar medium (ether-, internet) © Economie Leer Kracht 2011

9 Communicatiebeleid(7 m’s) 1.doelgroep kiezen (market) 2.doelstellingen formuleren (mission) 3.budget vaststellen (money) 4.communicatiemix bepalen (mix) 5.boodschap ontwikkelen (message) 6.media kiezen (medium) 7.resultaten meten en bijsturen (measuring) USP: Unique Selling Proposition © Economie Leer Kracht 2011

10 Communicatiestrategieën: (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

11 Communicatiedoelstellingen DAGMAR-model. Defining Advertising Goals for Measuring Advertising Results AIDA – model Attention, Interest, Desire, Action © Economie Leer Kracht 2011

12 (communicatie) budgetbepaling Gangbare Methoden: Omzetpercentagemethode. Een vast percentage van de behaalde (of verwachte) omzet, afzet of winst. Sluitpostmethode. bedrag dat na aftrek van overblijft. Concurrentiemethode. bedrag wordt gerelateerd aan het budget van concurrenten. Taakstellende methode. bestedingen zijn afhankelijk van doelstellingen en vereiste activiteiten. © Economie Leer Kracht 2011

13 8.5 Communicatiemix = combinatie van communicatie-instrumenten hangt onder meer af van: budget doelgroep productkenmerken fase in de productlevenscyclus doelstellingen © Economie Leer Kracht 2011

14 8.6 Campagneontwikkeling ‘wat’ worden vertaald in ‘hoe’ Conceptontwikkeling: creatief idee (‘concept’) – bestaande uit woorden, beelden, de toon, de stijl en een thema – dat het reclamebureau bedenkt en uitwerkt om propositie over te brengen. © Economie Leer Kracht 2011

15 (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

16 Wie ontwikkelen een reclamecampagne? http://www.doomanddickson.nl/HTML_ALGEMEEN/klanten.html http://www.effie.nl/

17 Copy-test Onderzoek naar effect van reclameboodschap. Doel: Achterhalen of een reclameboodschap de aandacht trekt, goed overkomt en wordt onthouden. Onderzoek kan op 2 momenten worden uitgevoerd: 1.Vóór start campagne (pretest) 2.Ná start van campagne (posttest) © Economie Leer Kracht 2011

18 Selecteren van media ‘The medium is the message’: Criteria voor de mediaselectie: Communicatievermogen: medium geschikt om boodschap over te brengen? Bereik. Hoeveel personen worden met medium (mediumbereik) geconfronteerd? Mediakosten. mediakosten per 1 000 bereikte personen uit de doelgroep (kosten per duizend)? © Economie Leer Kracht 2011

19 Voorbeeld Mediumbereik Het aantal personen dat met het medium wordt geconfronteerd. Voorbeeld: D & G publiceren een advertentie in een magazine van Linda. Oplage: 125.000 (80.000 abonnees en 45.000 losse exemplaren) 25% van de abonnees geven het exemplaar door aan een ander. Voordat een los exemplaar wordt verkocht, is het eerst door twee klanten gelezen in de winkel. Wat is het mediumbereik?

20 Mediumbereik: (45.000 x 3 + 100.000) = 235.000 © Economie Leer Kracht 2011

21 Dekking Dekking: het percentage van de communicatiedoelgroep dat een bepaald medium bereikt. (Dekking = doelgroepbereik). Voorbeeld: Gemiddeld kijken er 750.000 mensen naar het SBS-6 programma Reportage. Tijdens de reclameonderbrekingen daalt dit aantal naar 625.000. Gilette zendt tijdens de reclame een spotje uit over een nieuw scheerapparaat. Er blijken 125.000 kijkers onder de doelgroep te vallen. De totale doelgroep bedraagt 675.000 personen. Hoe groot is de dekking? © Economie Leer Kracht 2011

22 (125.000/675.000)/100 = 18.2% Dekking: © Economie Leer Kracht 2011

23 8.7 Public relations en 8.8 sponsoring Public Relations : communicatieactiviteiten om positief imago te creëren van organisatie (bijvoorbeeld door sponsoring). Sponsoring : verlenen van (financiële) steun aan een organisatie of persoon die een sportieve, artistieke of andere interessante prestatie levert, in ruil voor het verwerven van commerciële publiciteit. = Reclame + PR © Economie Leer Kracht 2011

24

25 Banners: Affiliated marketing: De webmaster (van de uitgever) ontvangt een vergoeding op basis van aantal klicks, verkopen, of aantal bezoekers Internet als medium © Economie Leer Kracht 2011

26 Google © Economie Leer Kracht 2011

27 1 e halfjaar 2010 ruim € 3 miljard, stijging van 9,6% tov 2009.. bron http://www.mediainsight.nl/leesverder.php?selected=12945 http://www.mediainsight.nl/leesverder.php?selected=12945 Bruto mediabestedingen 2010

28 http://www.bva.nl/media/downloads/mt-top-100-adverteerders-2010.pdf

29 Buzz Free publicity Advertorial


Download ppt "H 8 Marketingcommunicatiebeleid 1.Inzicht in marketingcommunicatie 2.De rol van reclame in het communicatiebeleid 3.Communicatiedoelgroep en -doelstellingen."

Verwante presentaties


Ads door Google