De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Ontwikkeling van WKO in de afgelopen jaren Ontwikkeling van WKO in de afgelopen jaren Verwachting voor de komende jaren Verwachting voor de komende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Ontwikkeling van WKO in de afgelopen jaren Ontwikkeling van WKO in de afgelopen jaren Verwachting voor de komende jaren Verwachting voor de komende."— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud Ontwikkeling van WKO in de afgelopen jaren Ontwikkeling van WKO in de afgelopen jaren Verwachting voor de komende jaren Verwachting voor de komende jaren Interferentie en masterplannen Interferentie en masterplannen WKO toestaan of verbieden in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden WKO toestaan of verbieden in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden

2

3 Open systeem Gesloten systeem

4 Groei van het aantal systemen in Nederland

5 Verleende vergunningen warmte- koude opslag systemen in het zuiden van Noord-Holland

6 Put configuratie in een masterplan (Teleport (amsterdam- west) Huidige situatie Situatie in 2020 zonder masterplan Aangewezen stroken voor koude en warmte

7 Provinciale regelgeving m.b.t WKO-systemen nabij waterwingebieden. Provincie Verbod KWO in volgens Friesland Grondwaterbeschermingsgebied (25 jr) Prov. Milieuverordening GroningenIdem DrentheIdem Prov. Omgevingsplan Overijssel Grondwaterbeschermingsgebied (25 jr) + boringvrije zone beleidsplan grondwaterbescherming Gelderland Grondwaterbeschermingsgebied (25 jr) Prov. Waterhuishoudingsplan Flevoland Grondwaterbeschermingsgebied en 3 e watervoerende pakket in boringvrije zone Prov. Omgevingsplan Utrecht Grondwaterbeschermingsgebied (25 jr) en boringvrije zone (50 jr) Prov. Grondwaterplan Noord-Holland Grondwaterbeschermingsgebied (25 jr) Prov. Milieubeleidsplan Zuid-Holland Grondwaterbeschermingsgebied (50 jr) 1 e watervoerende pakket in stedelijk gebied; glastuinbouwgebied Prov Grondwaterplan Zeeland Grondwaterbeschermingsgebied (25 jr) Prov. Grondwaterbeheersplan Noord-Brabant Grondwaterbeschermingsgebied (25 jr) Prov. Herzien waterhuishoudingsplan Limburg Grondwaterbeschermingsgebied (25 jr) Prov. Milieuverordening

8 Mogelijke nadelige gevolgen bij de toepassing van WKO in grondwaterbeschermingsgebieden Verandering van het intrekgebied, van de drinkwaterwinning Verandering van het intrekgebied, van de drinkwaterwinning Met als gevolg vergroting van de kwetsbaarheid Met als gevolg vergroting van de kwetsbaarheid Lekkage tussen watervoerende pakketten via de boorgaten Lekkage tussen watervoerende pakketten via de boorgaten Chemische reacties door menging van verschillende grondwatertypen Chemische reacties door menging van verschillende grondwatertypen Verplaatsen van grondwaterverontreinigingen Verplaatsen van grondwaterverontreinigingen Deze vier aspecten kunnen tot gevolg hebben dat de kwaliteit van het opgepompte ruwwater kan veranderen waardoor een toename van de zuivering noodzakelijk is. Mindere flexibiliteit bij uitbreiding/aanpassing van de drinkwater onttrekkingen Mindere flexibiliteit bij uitbreiding/aanpassing van de drinkwater onttrekkingen Intensivering van noodzakelijke monitoring van de grondwaterkwaliteit Intensivering van noodzakelijke monitoring van de grondwaterkwaliteit

9 Verminderde beheersbaarheid bij grote aantallen systemen Verminderde beheersbaarheid bij grote aantallen systemen Toename van de kans op putverstopping (fysisch en chemisch) Toename van de kans op putverstopping (fysisch en chemisch) Kostenverhoging, vermindering van de leveringszekerheid Kostenverhoging, vermindering van de leveringszekerheid Verandering van de watertemperatuur Verandering van de watertemperatuur Met als gevolg verandering van de reactiekinetiek Met als gevolg verandering van de reactiekinetiek Toename van de kans op ontwrichting van de bestaande zuivering Toename van de kans op ontwrichting van de bestaande zuivering Kostenverhoging, vermindering van de leveringszekerheid Kostenverhoging, vermindering van de leveringszekerheid Andere nadelige effecten (door waterleidingmaatschappijen aangedragen ):

10 Voorgenomen beleid van de provincie Noord-Holland Beschouwing van de mogelijke nadelige effecten van WKO-systemen op de drinkwaterwinning is voor de provincie aanleiding tot: Beschouwing van de mogelijke nadelige effecten van WKO-systemen op de drinkwaterwinning is voor de provincie aanleiding tot: het beleidsvoornemen om WKO niet toe te staan in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebied I niet toe te staan in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebied I toe te staan in grondwaterbeschermingsgebied II (de zone met een verblijftijd tussen 25 en 200 jaar) onder aangescherpte voorschriften. toe te staan in grondwaterbeschermingsgebied II (de zone met een verblijftijd tussen 25 en 200 jaar) onder aangescherpte voorschriften. Deze voorschriften zullen de eventuele negatieve effecten moeten v oorkomen.

11 Gesloten systemen buiten grondwaterbeschermingsgebieden zijn niet vergunningplichtig, met als gevolg: Gesloten systemen buiten grondwaterbeschermingsgebieden zijn niet vergunningplichtig, met als gevolg: en ongebreidelde oncontroleerbare wildgroei van gesloten systemen. en ongebreidelde oncontroleerbare wildgroei van gesloten systemen. Dus is het noodzaak om een gelijke behandeling van gesloten en open systemen na te streven Dus is het noodzaak om een gelijke behandeling van gesloten en open systemen na te streven Juridische geschillen bij schuldvraag bij cumulatieve effecten Juridische geschillen bij schuldvraag bij cumulatieve effecten Handhaving van: Handhaving van: Voorschriften bij het plaatsen van de boringen Voorschriften bij het plaatsen van de boringen Energiebalans in de bodem Energiebalans in de bodem Voorschriften bij het verlaten van het systeem Voorschriften bij het verlaten van het systeem Aspecten waarvoor aandacht en/of regelgeving noodzakelijk is.


Download ppt "Inhoud Ontwikkeling van WKO in de afgelopen jaren Ontwikkeling van WKO in de afgelopen jaren Verwachting voor de komende jaren Verwachting voor de komende."

Verwante presentaties


Ads door Google