De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.H. de Haan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.H. de Haan."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.H. de Haan

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Liturgie zondag 22 mei Mededelingen JdH 132: 1, 2, 3, 5 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 116: 1, 11 Wetslezing Ps. 25: 5 NB Gebed Schriftlezing: Galaten 5 Ps. 133: 1, 2, 3 Preek Ps. 1: 2 Collecte Dankgebed * Ps. 92: 8 NB * Zegen * Staande

4 Mededelingen

5 JdH 132: 1, 2, 3, 5

6 JdH 132: 1 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer; laat ook van die milde regen dropp’len vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij.

7 JdH 132: 2 Ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met uw koorden nader, stort uw liefd’ ook in mijn hart. Ook in mij, ook in mij, stort w liefde ook in mij.

8 JdH 132: 3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: Gij geeft blinden d’ ogen weer! Wil, o wil nu bij mij stilstaan. Werk in mij met kracht, o Heer! Ook in mij, ook in mij, werk ook door uw kracht in mij!

9 JdH 132: 5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij, Gods genade, sterk en machtig, o, verheerlijk U in mij. Ook in mij, ook in mij, o, verheerlijk U in mij.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 Ps. 116: 1, 11

12 Ps. 116: 1 God heb ik lief; want die getrouwe HEER Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

13 Ps. 116: 11 Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, Om daar met lof Uw groten naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

14 Wetslezing

15 Ps. 25: 5 NB

16 Louter goedheid zijn Gods wegen en zijn paden zijn vertrouwd voor wie, tot zijn heil genegen, zijn geboden onderhoudt. Wil mij, uwen naam ter eer, al wat ik misdeed vergeven. Ik heb tegen U, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven.

17 Gebed

18 Schriftlezing: Galaten 5

19 Ps. 133: 1, 2, 3

20 Ps. 133: 1 Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen Van ’t zelfde huis, als broeders, samenwonen, Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, Die door haar reuk het hart verblijdt.

21 Ps. 133: 2 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, Zijn baard en klederzoom doortrekt; Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, En op zijn bergen nedervloeit.

22 Ps. 133: 3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen, Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid.

23 Preek

24 Schriftlezing: Galaten 5 Tekst: Galaten 5: 22 Zingen na de preek Ps. 1: 2

25

26 Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, In vetten grond geplant bij enen stroom, Die op zijn tijd met vruchten is beladen, En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, 't gelukt hem wat hij doet.

27 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

28 Dankgebed

29 Ps. 92: 8 NB * Staande

30 Ps. 92: 8 NB Zij zullen vruchten dragen voor 's Heren heiligdom tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen. Welsprekend is hun leven; God is hun heil, hun rots! Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven. * Staande

31 Zegen * Staande

32 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.H. de Haan."

Verwante presentaties


Ads door Google