De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Mandegoud Maandag 11 maart. Doel van de avond Ouders informeren over oordeel Inspectie van het Onderwijs Ouders informeren over Plan van Aanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Mandegoud Maandag 11 maart. Doel van de avond Ouders informeren over oordeel Inspectie van het Onderwijs Ouders informeren over Plan van Aanpak."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Mandegoud Maandag 11 maart

2 Doel van de avond Ouders informeren over oordeel Inspectie van het Onderwijs Ouders informeren over Plan van Aanpak Ouders hebben zicht op het traject Ouders weten de rol van de MR van de school Ouders weten hoe zij kunnen bijdragen

3 Oordeel Inspectie School krijgt predikaat zwak Opbrengsten onvoldoende Kwaliteitszorg onvoldoende Leerlingenzorg onvoldoende Leiding heeft ontbroken

4 Opbrengsten Al aantal jaren onvoldoende eindopbrengsten Prestaties onderbouw sterker dan bovenbouw Aantal tussentijdse doelen wel op orde

5 Leerstofaanbod en onderwijstijd Aanbod, dus methoden en materialen Taalaanbod beter afstemmen op behoefte Onderwijstijd veel strakker hanteren

6 Didactisch handelen en afstemming Instructie is voldoende, wel verschillen! Afstemming deels voldoende: verlengde instructie Maar ook onvoldoende: verschillende leerbehoeften en tempo leerlingen

7 Begeleiding en zorg Gebruikte volgsysteem voldoende Analyse vorderingen onvoldoende Geen planmatige zorg

8 Kwaliteitszorg Voldoende waar L&E systeem wordt gevolgd en toegepast Eigen invulling ontbreekt Verantwoording aan belanghebbenden onvoldoende

9 En toen…… Gesprekken team Analyse door externe hulp en zorgmakelaars Plan van Aanpak door externe hulp samen met directeur Andere IB + extra ondersteuning IB Gesprekken met MR

10 Plan van Aanpak Plan tot 2015 Opzet per half jaar> evaluatie> bijstelling Probleemanalyse Plan van Aanpak op: Opbrengsten Leerstofaanbod Didactisch handelen Pedagogisch klimaat Zorg en begeleiding Kwaliteitszorg Professionalisering team

11 Opbrengsten Opstellen kwaliteitskaart Systematische analyse Vastleggen normen, acties, resultaten Plan – Do – Check - Act

12 Leerstofaanbod Alle leerlingen leerstof eind groep 8 Eigen leerlijnen strak opzetten en monitoren Uitdaging voor slimme kinderen Methode-afhankelijke toetsen Creatieve vakken clusteren

13 Didactisch handelen Toepassen DIM en leren van elkaar Klassenmanagement Pedagogisch handelen Aansluiten bij instructiebehoefte kind Effectieve leertijd Foutenanalyses

14 Pedagogisch klimaat Autonomie en ruimte Structureren en grenzen stellen Begeleiden interactie kinderen Stimuleren interacties ouders en kind met hulp leerkrachten

15 Zorg en begeleiding Werken met groepsplannen Hulpplannen bij lage scores Datamuurbesprekingen team Eigen leerlijnen volgens L&E normen Extra’s voor hoogbegaafden

16 Kwaliteitszorg Toetsen volgens de regels MR betrekken bij monitoring Eigen visie ontwikkelen en opschrijven Professionele cultuur Taakverdeling herijken

17 Professionalisering team Leerkrachten kennen hun eigen leer- en ontwikkelpunten Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen en voor alle regels Intervisie Basiskennis vergroten

18 Ouders: tweerichtingsverkeer Informeren Samen optrekken Ouders leren hoe zij kunnen ondersteunen bij taal en lezen Team focus op onderwijs Ouders/ OR focus op allerlei activiteiten


Download ppt "Ouderavond Mandegoud Maandag 11 maart. Doel van de avond Ouders informeren over oordeel Inspectie van het Onderwijs Ouders informeren over Plan van Aanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google