De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 mei 2012 Stimuleringsmaatregelen woningbouw Gemeente Landerd 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 mei 2012 Stimuleringsmaatregelen woningbouw Gemeente Landerd 2012."— Transcript van de presentatie:

1 15 mei 2012 Stimuleringsmaatregelen woningbouw Gemeente Landerd 2012

2 15 mei 2012 Reeds gerealiseerde maatregelen 1.Aanpassing verkoopvoorwaarden (doorhaling verbod op doorverkoop) Deze aanpassing is reeds gerealiseerd in de vastgestelde Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen 2.Verlengde optietermijn voor een kavel Bij de aanbieding van kavels wordt reeds rekening gehouden met een verlengde optietermijn van maximaal 6 maanden zodat kopers de financiering rond kunnen krijgen 3.Starterslening gemeente Landerd De gemeente kan startersleningen verstrekken zolang het budget hiervoor toereikend is

3 15 mei 2012 Maatregelen zonder financiële consequenties 1.Verkoopmiddagen op bouwlocatie in samenwerking met afdeling Vergunningen Middels publicatie zullen zo snel mogelijk verkoopmiddagen op de bouwlocatie bekendgemaakt worden 2.Kopers wijzen op mogelijkheden verhuur “oude” woning via de Leegstandwet Middels publicatie zal eenieder gewezen worden op de mogelijkheden van verhuur “oude” woning via de Leegstandswet 3.(Virtuele) kavelwinkel Dit onderdeel is reeds in gang gezet op de gemeentelijke website en zal continu en actief aangepast dienen te worden zodat potentiële kopers snel de juiste informatie kunnen verkrijgen

4 15 mei 2012 Maatregelen met financiële consequenties niet haalbaar / wenselijk 1.Bijdrage in bouwbegeleiding Beter is het om te kiezen voor de verlengde optietermijn voor een kavel om zo potentiële kopers binnen te houden 2.Subsidieverstrekking in het kader van duurzaam bouwen Géén extra stimulering duurzaam bouwen nodig, wordt reeds geregeld middels convenant duurzaam bouwen 3.Collectief particulier opdrachtgeverschap (Voorlopig) overlaten aan de markt, wanneer er een individueel initiatief komt kan bekeken worden of en op welke manier de gemeente hierop kan inspelen

5 15 mei 2012 Maatregelen met financiële consequenties niet haalbaar / wenselijk 4.Woninggarantie / verkoopgarantie Dit blijkt een te kostbare / risicovolle maatregel, zie provincie Noord-Brabant die momenteel grote risico’s loopt bij de afgegeven verkoopgaranties 5.Terugkoopregeling Dit blijkt een te kostbare / risicovolle maatregel, zie provincie Noord-Brabant die momenteel grote risico’s loopt bij de afgegeven verkoopgaranties 6.Bevriezen grondprijs Voorstellen met betrekking tot de te hanteren grondprijs: separate afhandeling in nota grondprijsbeleid 2012

6 15 mei 2012 Haalbare maatregelen met financiële consequenties 1.Bordjes in de nog beschikbare kavels Voorstel om hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen 2.Nu met gratis tuin ? Voorstel om deze mogelijkheid verder te onderzoeken en op een later moment wellicht als optie verder uit te werken 3.Mogelijkheid uitgestelde betaling Voorstel om deze mogelijkheid verder te onderzoeken en op een later moment wellicht als optie verder uit te werken 4.Voortzetting starterslening Voorstel om hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen

7 15 mei 2012 Overige maatregelen ? Dit betreft géén onuitputtelijke lijst van maatregelen en er zal continu gekeken moeten worden op welke manier de doorstroming binnen de gemeente Landerd gestimuleerd kan worden


Download ppt "15 mei 2012 Stimuleringsmaatregelen woningbouw Gemeente Landerd 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google