De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdiepingsslag OverheidsParticipatie *** VO *** in de Noord Veluwe Josien Durieux DKK Gelderland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdiepingsslag OverheidsParticipatie *** VO *** in de Noord Veluwe Josien Durieux DKK Gelderland."— Transcript van de presentatie:

1 Verdiepingsslag OverheidsParticipatie *** VO *** in de Noord Veluwe Josien Durieux DKK Gelderland

2 Waarom deze verdiepingsslag De wens van de gemeente voor nauwere samenwerking met bewoners Vraag van bewoners om andere manier van samenwerken Gemeente is de enige niet - participatiemaatschappij in troonrede Heersende gedachte: - Einde van de verzorgingsstaat - Overheid moet meer overlaten aan de gemeenschap - bijv. o.a. Nieuwe Omgevingswet in voorbereiding Nog niet zo makkelijk: dat ‘overlaten aan’

3 Samenwerking met bewoners Twee modellen: Burgerparticipatie: Bewoners laten meepraten over gemeentetaken gemeente heeft initiatief, bewoners reageren Overheidsparticipatie: Gemeente helpt bewoners bij hun initiatieven bewoners hebben initiatief, gemeente reageert

4 Doel van de verdiepingsslag Nauwere samenwerking betekent Een nieuwe rol voor de gemeente Een nieuwe rol voor bewoners/initiatiefnemers dat betekent ook een nieuwe rol voor jou Verdiepingsslag bedoeld om die rol te bespreken en ermee te oefenen

5 Over de LVKK Een ‘moeder met vele dochters’ De LVKK zet zich in voor een leefbaar platteland en vitale kleine kernen LVKK Fusie VKK en FDG DKK Gelderland 145 dbo’s 169 dorpshuizen Totaal 10 leden: provinciale verenigingen dorpsbelangen en dorpshuizen 2000 dbo’s 2000 dorpshuizen

6 Over de DKK Gelderland De Gelderse dochter ‘Kracht en initiatief van bewoners’ 145 dorpsbelangenorganisaties 169 dorpshuisbesturen 9 bestuursleden 40 vrijwilligers Leden ondersteunen Onderling leren en kennis delen Belangenbehartiging Samenwerken aan leefbaarheid Overheid (Maatschappelijke) Organisaties Onderwijs

7 Plan van aanpak VO In het kort Aansluiten bij ontwikkelingen Veranderingen op het gebied van wmo, het nieuwe werken Ambtenaar 2.0/3.0, Kanteling, Kerntakendiscussie, Overheidsparticipatie Cases ophalen Wat zijn voorbeelden van projecten die van onderop ontstaan, wat is daarbij de rol van de overheid en de rol van de initiatiefnemers? Voortgangsgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit gemeente (bestuur, ambtelijke organisatie en raad), afgevaardigde wijk- en dorpsraden, sociale raad, jongeren, burgerinitiatieven en procesbegeleider DKK

8 De VO: Vliegwiel ABOP in beweging Actieve Bewoners en OverheidsParticipatie 2 Bijeenkomsten met actieve bewoners, B&W, raadsleden, hoofden/teamleiders ambtelijke organisatie Intensieve samenwerking met Voortgangsgroep en DKK Eindproduct = Maatwerk Implementatie = Oefenen en leren Rol gemeenteRol initiatiefnemers Open staanPlan maken Los latenVolhouden FaciliterenKansen pakken Mogelijk makenUitvoeren

9 Vandaag: Kennis maken met de VO als middel om samenwerking vorm te geven -Meer informatie in persoonlijk gesprek met DKK Gelderland info@dkkgelderland.nl 0314-631168 Josien Durieux | Peter van Heek


Download ppt "Verdiepingsslag OverheidsParticipatie *** VO *** in de Noord Veluwe Josien Durieux DKK Gelderland."

Verwante presentaties


Ads door Google