De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieel verslag Boekjaar 2015. Winst en Verlies rekening Omschrijving20152014 Netto Omzet47.61544.391 Inkoopwaarde omzet22.52413.495 Bruto Omzet25.09130.896.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieel verslag Boekjaar 2015. Winst en Verlies rekening Omschrijving20152014 Netto Omzet47.61544.391 Inkoopwaarde omzet22.52413.495 Bruto Omzet25.09130.896."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel verslag Boekjaar 2015

2 Winst en Verlies rekening Omschrijving Netto Omzet Inkoopwaarde omzet Bruto Omzet Verkoopkosten Algemene kosten Rentelasten/Bankkosten Buitengewone baten en lasten Totaal bedrijfskosten Resultaat boekjaar

3 Balans overzicht per 31 december Omschrijving ACTIEF Inventaris5930 Debiteuren Overige vorderingen en020 overlopende active Liquide middelen Totaal PASSIEF Algemeen reserve Geoormerkt vermogen Verenigingsvermogen Crediteuren Reservering kadobonnen Belastingen Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal

4 OVW Begroting Boekjaar 2016

5 Begroting 2016 Contributie/inkomsten26.000,00 Bedrijfskosten400,00 Bestuurskosten1.150,00 Vergaderkosten12.700,00 Presentatiekosten1.560,00 Algemene kosten9.750,00 Projecten4.400,00 Clusterreserveringen2.650, , ,00 Te kort6.610,00 Vanuit geoortmerkt geld/Jubileumkosten5.000 BTW voordeel1.610

6 OmschrijvingInkomstenUitgave 1.Contributie/inkomsten leden a € 150, ,00 1.2Toeslag wijnroute 1000 glazen x 2, ,00 1.3Opbrengsten uit projecten en sponsorbijdrages1.000,00 2.Bedrijfskosten 2.1Drukwerk100,00 2.2Bankkosten50,00 2.3Advertentiekosten250,00 3.Bestuurskosten 3.1Administratiekosten500,00 3.2Ledenadministratie150,00 3.3Secretariele ondersteuning500,00 4.Vergaderkosten 4.1Bestuursvergaderingen500,00 4.2ledenvergaderingen1.700,00 4.3Zomerborrel1.350,00 4.4Nieuwjaarsreceptie1.750,00 4.5Bedrijfsbezoeken 6 x 400, ,00 4.6Jubileumkosten5.000,00

7 OmschrijvingInkomstenUitgave 5.Presentatiekosten 5.1Representatiekosten150,00 5.2relatiegeschenken/welkom nieuwe leden 4 x 15,0060,00 5.3Internetkosten incl website aanpassingen div acties750,00 5.4Public Relation250,00 5.5Nieuwsbrief350,00 6.Algemene kosten 6.1Contributies0,00 6.2Bijdrage VOWA 150 x € 15, ,00 6.3Bijdrage SPW 150 x € 50, ,00 7.Projecten 7.1Ondernemersprijs1.500,00 7.2Scholendag ,00 7.3Jan Haring Race850,00 7.4Monnickendammer Visdagen500,00 7.5Onderhoudskosten Sfeerverlichting binnenstad750,00 7.6Reservering sfeerverlichting binnenstad0,00 7.7Waterland bon300,00

8 OmschrijvingInkomstenUitgave 8.Clusterreserveringen 8.1Maritiem500,00 8.2Detailhandel850,00 8.3Toerisme500,00 8.4ZZP150,00 8.5Horeca150,00 8.6MKB500,00 Uit algemeen reserve/ geoormerktgeld Jubileumkosten5.000,00 BTW voordeel1.610,00 Totalen32.610,00


Download ppt "Financieel verslag Boekjaar 2015. Winst en Verlies rekening Omschrijving20152014 Netto Omzet47.61544.391 Inkoopwaarde omzet22.52413.495 Bruto Omzet25.09130.896."

Verwante presentaties


Ads door Google