De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieel verslag Boekjaar 2015. Winst en Verlies rekening Omschrijving20152014 Netto Omzet47.61544.391 Inkoopwaarde omzet22.52413.495 Bruto Omzet25.09130.896.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieel verslag Boekjaar 2015. Winst en Verlies rekening Omschrijving20152014 Netto Omzet47.61544.391 Inkoopwaarde omzet22.52413.495 Bruto Omzet25.09130.896."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel verslag Boekjaar 2015

2 Winst en Verlies rekening Omschrijving20152014 Netto Omzet47.61544.391 Inkoopwaarde omzet22.52413.495 Bruto Omzet25.09130.896 Verkoopkosten 8.3417.198 Algemene kosten12.47213.974 Rentelasten/Bankkosten-202-660 Buitengewone baten en lasten2.166634 Totaal bedrijfskosten22.77721.146 Resultaat boekjaar2.3149.750

3 Balans overzicht per 31 december Omschrijving31-12 2015 31-12 2014 ACTIEF Inventaris5930 Debiteuren22.9964.051 Overige vorderingen en020 overlopende active 23.5894.071 Liquide middelen85.46479.948 Totaal109.05384.019 PASSIEF Algemeen reserve26.47824.164 Geoormerkt vermogen43.375 Verenigingsvermogen69.85367.539 Crediteuren8831.715 Reservering kadobonnen37.55014.975 Belastingen-2.431-1.304 Overlopende passiva3.1981.094 Totaal kortlopende schulden39.20016.480 Totaal109.05384.019

4 OVW Begroting Boekjaar 2016

5 Begroting 2016 Contributie/inkomsten26.000,00 Bedrijfskosten400,00 Bestuurskosten1.150,00 Vergaderkosten12.700,00 Presentatiekosten1.560,00 Algemene kosten9.750,00 Projecten4.400,00 Clusterreserveringen2.650,00 26.000,0032.610,00 Te kort6.610,00 Vanuit geoortmerkt geld/Jubileumkosten5.000 BTW voordeel1.610

6 OmschrijvingInkomstenUitgave 1.Contributie/inkomsten 1.1160 leden a € 150,0022.500,00 1.2Toeslag wijnroute 1000 glazen x 2,502.500,00 1.3Opbrengsten uit projecten en sponsorbijdrages1.000,00 2.Bedrijfskosten 2.1Drukwerk100,00 2.2Bankkosten50,00 2.3Advertentiekosten250,00 3.Bestuurskosten 3.1Administratiekosten500,00 3.2Ledenadministratie150,00 3.3Secretariele ondersteuning500,00 4.Vergaderkosten 4.1Bestuursvergaderingen500,00 4.2ledenvergaderingen1.700,00 4.3Zomerborrel1.350,00 4.4Nieuwjaarsreceptie1.750,00 4.5Bedrijfsbezoeken 6 x 400,002.400,00 4.6Jubileumkosten5.000,00

7 OmschrijvingInkomstenUitgave 5.Presentatiekosten 5.1Representatiekosten150,00 5.2relatiegeschenken/welkom nieuwe leden 4 x 15,0060,00 5.3Internetkosten incl website aanpassingen div acties750,00 5.4Public Relation250,00 5.5Nieuwsbrief350,00 6.Algemene kosten 6.1Contributies0,00 6.2Bijdrage VOWA 150 x € 15,002.250,00 6.3Bijdrage SPW 150 x € 50,007.500,00 7.Projecten 7.1Ondernemersprijs1.500,00 7.2Scholendag 2016500,00 7.3Jan Haring Race850,00 7.4Monnickendammer Visdagen500,00 7.5Onderhoudskosten Sfeerverlichting binnenstad750,00 7.6Reservering sfeerverlichting binnenstad0,00 7.7Waterland bon300,00

8 OmschrijvingInkomstenUitgave 8.Clusterreserveringen 8.1Maritiem500,00 8.2Detailhandel850,00 8.3Toerisme500,00 8.4ZZP150,00 8.5Horeca150,00 8.6MKB500,00 Uit algemeen reserve/ geoormerktgeld Jubileumkosten5.000,00 BTW voordeel1.610,00 Totalen32.610,00


Download ppt "Financieel verslag Boekjaar 2015. Winst en Verlies rekening Omschrijving20152014 Netto Omzet47.61544.391 Inkoopwaarde omzet22.52413.495 Bruto Omzet25.09130.896."

Verwante presentaties


Ads door Google