De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 -"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In deze dienst vieren wij zo de Here wil het Heilig Avondmaal – (staande viering), uw gaven aan de tafel worden gevraagd voor de diaconie. De collecte is bestemd voor de Zending. Dinsdag 17 mei vergadert de Diaconie in de kerk; de vergadering begint om 20.00 uur

4 Mededelingen kerkenraad Door de gemeente werden verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling de brs. Arnold van den Berg, Henk Pielman, Meint Smit en André Verschelling en tot diaken br. Hilbert Branderhorst. Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, zal zo de Here wil, de bevestiging van br. Smit plaatsvinden op 19 juni en van de andere broeders op 12 juni – beide in de morgendienst.

5 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad heeft toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis: Roos Barelds Maureen van Kleef Denise Pielman Tobias Sytsma Chiel Bareman Bart Nelemans Sven Pielman Joost van Wolfswinkel Wanneer er vanuit de gemeente geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de openbare geloofsbelijdenis plaatsvinden op 5 juni, in de morgendienst. Tevens zullen daarbij hun geloof belijden: Milou Flipse van de kerk te Goes en Evelien Verburg van de kerk te Eindhoven.

6

7 Agenda 18 mei Bijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken, schets 7 Inl: Henk Pruim 18 mei 20 00 ouderavond Najoth onderwerp: terugblik afgelopen seizoen en plannen jeugdwerk vanaf volgend seizoen 27/28 mei 20 00 -04 00 nacht van gebed 29 mei 09 30 kinderclub

8 Deze week zijn jarig: 15 mei:Bart van den Aker Anna en Lize Wisselink 16 mei:zr Petra Hoogland-van Vliet 17 mei:br D.S. Anholts zr Marieke Meeske 18 mei:Jurian Ypmaer ligt een kaart klaar achterin de kerk 19 mei:br Jaap Blom Annemijn Sytsma 20 mei:Jenna van Dijken Jesse van Middelkoop br J.B. Vremaner ligt een kaart klaar achterin de kerk 21 mei:Noa van Driel zr H. Visscher-de Lange

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

12 Psalm 100: 1 - 4 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. 2 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

13 Psalm 100: 1 - 4 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER! 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

17 Opwekking 737

18

19

20

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

23 Opwekking 737

24

25

26

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

29 ANNA VIERT ELKE WEEK AVONDMAAL -thuis -met haar jonge kinderen

30 OEI! -geen kerkdienst -geen dominee -geen toezicht van ouderlingen -kinderen die geen belijdend lid zijn

31 HANDELINGEN 2 : 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

32 WE ZIJN TOCH NIET ROOMS? -waar de priester onmisbaar is voor de ‘consecratie’ -waar de kerk zich onmisbaar maakt voor het uitdelen van Gods genade

33 ERKEN HET VERSCHIL tussen -de Bijbelse principes en -onze kerkelijke gebruiken

34 1 KORINTIËRS 11 : 29 Want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.

35 ‘HET LICHAAM VAN DE HEER’ -dat hij gaf om ons te redden (dat was echt nodig) -waarmee hij nu een kerk bouwt (leden van zijn lichaam)

36 1 KORINTIËRS 11 : 28 Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt.

37 DAAROM (1): Openbare geloofsbelijdenis als toegang tot het avondmaal

38 1 KORINTIËRS 11 : 21 Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is.

39 DAAROM (2): Uitdeling door een ambtsdrager -aangewezen door de gemeente -om namens God op te treden

40 1 KORINTIËRS 11 : 22 Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen?

41 HANDELINGEN 2 : 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

42 DAAROM (3): Viering in de gemeente als lichaam van Christus

43 1 KORINTIËRS 11 : 20 U komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren.

44 1 KORINTIËRS 11 : 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

46 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

47 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

49 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

50 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

51 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

52 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

53 Gezang 125, NG65: 4 4 Geef ons uw Geest want ons geloof is klein. Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten. Ons hart omhoog! - vanwaar wij U verwachten: alles in allen wilt Gij voor ons zijn.

54 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

55 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

56 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

57 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

58 LvdK 235: 1, 2 1 In bidden en in smeken, maak onze harten een. Wij hunk'ren naar een teken, o, laat ons niet alleen. De Heiland is getreden aan 's Vaders rechter hand: wij wachten hier beneden de gaven van zijn hand.

59 LvdK 235: 1, 2 2 Wijd open staan de deuren, nu is de toegang vrij. Voor wie verweesd hier treuren is Jezus' hulp nabij. Al dreigen nog gevaren, al wacht ons kruis en strijd, de Geest zal ons bewaren, de Geest, die troost en leidt.

60 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

61 Gezang 182E 4-stemmig

62 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 - 34 Gezang179a: Handelingen2:32 - 33 Gezang125:4 LvdK235 Gezang182E:Amen

63 Symboliek achter het bloemstuk De bloemen die er bovenuit steken staan symbool voor vlammen, de tongen van vuur. De uitstorting van de Heilige Geest wordt verbeeld door de neerdalende lijnen. De andere gekleurde bloemen symboliseren dat ieder in zijn eigen taal wordt bereikt. De Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest is zichtbaar gemaakt door de drie rode anthuriums.

64 CAR-WASH WAAR: Emmaüskerk Jan van der Wegestraat 2 Eindhoven WANNEER:Zaterdag 28 mei 2016* TIJD: 10:00 -15:00 PRIJS:Buiten: € 10,- Binnen: € 7,50 Samen: € 15,- WAAROM:Ondersteun het goede doel, namelijk de Oekraïne reis Dus, mocht uw auto een flinke poetsbeurt nodig hebben, Wees welkom! Tot ziens!!! * Mocht het nou heel hard regenen, dan zullen we het helaas moeten af lassen Oekraïne groep Zomerreis 2


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm100:1 - 4 Handelingen2:41 - 47 Opwekking737:1, 2 HC Zondag29+30: Opwekking737:3, 4 1 Korintiërs11: 17 -"

Verwante presentaties


Ads door Google