De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van AWBZ naar Wmo begeleiding Van AWBZ begeleiding naar Wmo ondersteuning 24 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van AWBZ naar Wmo begeleiding Van AWBZ begeleiding naar Wmo ondersteuning 24 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Van AWBZ naar Wmo begeleiding Van AWBZ begeleiding naar Wmo ondersteuning 24 januari 2012

2 Visie op begeleiding van kwetsbare burgers Wmo ondersteuning zal gericht zijn op: – Participatie en zelfredzaamheid – Inclusieve samenleving Gemeenten willen dit bereiken door: – Te vertrekken bij de vraag van de burger /cliënt – De vraag van de burger te verbinden met participatiemogelijkheden – Integrale werkwijze: één burger = één plan – Versterking en ondersteuning mantelzorgers en het netwerk – Versterking algemene en collectieve voorzieningen

3 Stand van zaken voorbereiding Zeeuws Beleidsvoorbereiding : CZW Beleidsnotitie: ‘Uitgangspunten en procesafspraak Wmo begeleiding’ ( participatie/ont-bureaucratiseren/verbinden en vernieuwen) CZW uitvoeringnotitie: ‘Basisafspraken transitie AWBZ begeleiding’ (bottom-up / afstemming / strakke planning / goed overleg)

4 CZ zorgkantoor gegevensset AWBZ begeleiding CIZ Gegevens geïndiceerde AWBZ begeleiding Cak Gegevens eigen bijdrage AWBZ begeleiding Scoop presenteert zo meteen de hoofdlijnen Inventarisatie gegevens AWBZ begeleiding per gemeente bij:

5 Wie leveren AWBZ begeleiding, stavaza Walcheren 48 organisaties /instellingen 19 eenpitters / zzp-ers/ zorgboerderijen Oosterschelderegio 63 organisatie / instellingen 39 eenpitters / zzp-ers /zorgboerderijen Zeeuws Vlaanderen 39 organisaties / instellingen 19 eenpitters / zzp-ers / zorgboerderijen 5

6 Vervolg Voorbereidingen vanaf februari door de regio’s met een gezamenlijk actieplan Walcheren(projectleider) Oosterschelderegio (projectleider) Zeeuws Vlaanderen(werkgroep) Provinciaal vormen deze een team met als taak Afstemming van actieplan Provinciale samenwerking op onderwerpen Afstemming /rapportage aan landelijk transitieteam

7 Lokale visie op Wmo ondersteuning Financiële kaders voor de financiering Standpunt PGB Afspraken over de toegang / vraagverheldering / keukentafel Een gewijzigde Wmo verordening, inclusief standpunt eigen bijdragen Afspraken over communicatie met burgers en adviesraden Er zijn afspraken / contracten met leveranciers / ondernemers Afspraken over vervoer Eind 2012 beschikt iedere gemeente over:

8 En nu Landelijke besluitvorming (Wmo / beschikbaar budget / invoerdatum (!) ) De regio’s pakken het voortouw en worden vanaf nu het aanspreekpunt


Download ppt "Van AWBZ naar Wmo begeleiding Van AWBZ begeleiding naar Wmo ondersteuning 24 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google