De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Presentatie van de Training Goed in gesprek Deze presentatie is ontwikkeld door InteraktContour tijdens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Presentatie van de Training Goed in gesprek Deze presentatie is ontwikkeld door InteraktContour tijdens."— Transcript van de presentatie:

1 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Presentatie van de Training Goed in gesprek Deze presentatie is ontwikkeld door InteraktContour tijdens hun deelname aan In voor Mantelzorg

2 Spreker: Simone van der Horst Datum: 2 juni 2015 In voor Mantelzorg Training Goed in gesprek

3 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Programma van deze dag 9.00 Kennismaking en opstart 9.15 SOFA en COUP 9.45 Wat is communicatie? 10.15 Pauze 10.30 Gesprekstechnieken 12.30 – 13.15 Lunch 13.30 Aan de slag in de praktijk/roddelen 15.00 Pauze 15.15 Nabespreking 15.45 evaluatie van de dag

4 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Doelen van vandaag 1.Je kan gebruik maken van de gesprekstechnieken uit het CGB en past ze op de juiste wijze toe. 2.Je hebt kennisgemaakt met ANNA, OMA, LSD, OEN, NIVEA en DIK. 3.Je bent op de hoogte van de verschillende rollen die je als professional hebt ten opzichte van een mantelzorger. Je bent op de hoogte van de verschillende petten die de mantelzorger heeft en je bent in staat om hierbij aan te sluiten.

5 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Schaalvragen Op een schaal van 1- 10: 1.Waar zit jij wat betreft kennis en vaardigheden over communicatie? 2.Hoeveel vertrouwen heb je dat je de kennis en vaardigheden wat betreft communicatie met cliënt en mantelzorger kan gaan toepassen? 3.Hoe tevreden ben je over het contact met de mantelzorgers van je cliënten? 4.Hoeveel motivatie heb je hiervoor?

6 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Definitie mantelzorg Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. 2,6 miljoen volwassenen mantelzorgers. —> Mensen die meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden zorg verlenen aan een naaste. Dit is 20% van de volwassen bevolking. 3,5 miljoen volwassenen die (al dan niet intensief) zorg verlenen aan een naaste. Dit is 1 op de 4 volwassenen. 1,1 miljoen mantelzorgers die zowel intensief als langdurig zorg verlenen aan een naaste. 450.000 mantelzorgers die zich zwaar belast of overbelast voelen.

7 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Een aantal vragen Schrijf in kernwoorden op: 1) Ben je zelf mantelzorger (geweest)? 2) Noem een positieve ervaring als mantelzorger. 3) Noem een minder goede ervaring als mantelzorger. 4) Wat vind jij, als professional, belangrijk in het contact met mantelzorgers /familie? 5)Wat vind jij, als professional, moeilijk in jouw contact met mantelzorgers? Plak de geeltjes op de bijbehorende flaps.

8 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl SOFA Mantelzorger Collega Cliënt Naaste Expert Professional Samenwerken Ondersteunen Faciliteren Afstemmen

9 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl

10 Opdracht SOFA Maak twee-tallen en bespreek de verschillende rollen van de professional: 1)Welke rol hanteer jij het meest? 2)Welke rol past het best bij jou? Waarom? 3)Hoe herken jij welke pet (collega, client, naaste of expert) de mantelzorger op heeft?

11 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Tijd voor COUP! Contact leggen: Daadwerkelijk contact, begroeten en belangstelling tonen —> je welkom voelen. Ondersteunen : Het kan voor familieleden lastig zijn om contact te (blijven) leggen met hun naaste. Ook kunnen schuldgevoelens een rol spelen. Medewerkers kunnen hierbij ondersteunen door een luisterend oor te bieden en tips te geven over manieren om nog contact te maken. Uitnodigen: Familieleden, vrienden en buren hebben een betekenisvolle relatie met hun naaste. Maak familieleden duidelijk dat deze betrokkenheid ook mogelijk en zelfs zeer gewenst is. Laat familie zien welke activiteiten de organisatie onderneemt en nodig hen daarvoor uit. Participeren: Het is mooi als familieleden zelf een actieve bijdrage leveren aan het welbevinden van hun naaste en zelfs aan het welbevinden van andere clie ̈ nten.

12 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Communicatie Wat is communicatie? Verbaal en non-verbaal Inhoud en relatie (betrekkingsniveau) Ruis relatie met cliënten met communicatieproblemen

13 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Goed in gesprek Communicatie is de smeerolie voor goede zorgverlening! Een goed gesprek heb je als je: - de tijd neemt - contact maakt en actief luistert - je kunt verplaatsen in het standpunt van de ander - uitgaat van gelijkwaardigheid, zorgt voor ‘tweerichtingsverkeer’ - kunt zeggen wat je op je hart hebt - geen 'ja, maar…'maar ‘ja, en…' - niet zoekt naar een beslissing of oplossing - bewust bent van je lichaamshouding, je lichaamstaal - je bewust bent van je positie, je rol - rekening houdt met de privacy van de ander.

14 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Gesprekstechnieken uit het CGB Feedback op adequaat gedrag Gevoelsreflecties Samenvatten Vragen stellen (open-gesloten-meerkeuze) Meegaan met de beweging Driedimensiemodel Positief heretiketteren Slechtnieuwsgesprek

15 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Luisteren - Aandacht geven - Laten zien dat je luistert - Feedback geven - Je mening of oordeel uitstellen - Gepast reageren

16 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl

17

18

19

20

21

22 Her-etiketteren

23 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Meegaan in de beweging Dia’s toevoegen!

24 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl

25 Voordelen van Meegaan in de beweging 1.De ander merkt dat er naar hem geluisterd wordt. 2.Cliënt krijgt erkenning van zijn verhaal. 3.Begeleider blijft “in gesprek over het onderwerp”. 4.Er wordt een denkproces in gang gezet.

26 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Opdracht Weerstand Drietallen: Zet drie stoelen op een rij. 1 speelt cliënt. 1 is begeleider. 1 observator. Neem een cliënt die weerstand heeft tegen een verandering. Begeleider gaat gesprek aan om weerstand weg te nemen. Cliënt zit op middelste stoel. = zonder weerstand / neutraal.. Links is geen weerstand. Rechts is veel weerstand Cliënt mag van stoel wisselen; ga zitten op de stoel die bij je gevoel past! 26

27 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Lunchpauze 12.30 – 13.15

28 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Aan de slag in de praktijk! 13.30 - 14.15 groep 1 14.15- 15.00 groep 2 5 a 10 minuten per casus. Je mag meedoen, maar het is niet verplicht! De observanten schrijven feedback op over dingen die in positieve zin opvallen. Je leest de casus en de taak die je krijgt erin als begeleider. Kom je er even niet uit; vraag een time-out. Een collega mag het dan van je overnemen of je kan de groep om hulp vragen. Na het spelen van de casus evalueren.

29 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Synchroon-opdracht Roddelmethode bespreek een casus waarin de rol van de mantelzorger problematisch verloopt. Werk dit uit volgens de roddelmethode: Stap 1. Denk na over een casus die je wilt inbrengen. Stap 2. Maak met elkaar een keuze welke casus besproken wordt. Stap 3. Inbrenger: vertel in 5 minuten het probleem. Er mogen geen vragen gesteld worden! Stap 4. De groep krijgt 10 minuten om vragen te stellen. Stap 5. Inbrenger gaat buiten de groep zitten! Stap 6. De groep roddelt over de vraag, mogelijke oorzaken en oplossingen en komen tot een advies. De inbrenger luistert, maar bemoeit zich er niet mee. Stap 7. Terugkoppeling naar de inbrenger van de casus en reactie inbrenger. Stap 8. Het trekken van conclusies en evaluatie.

30 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl 15.00u Pauze

31 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Nabespreking casuïstiek 15.15u

32 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Uitleg Goeie snap

33 Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Evaluatie 15.45 -Pak de schaalvragen erbij. -Wat heeft jou deze dag opgeleverd? -Feedback


Download ppt "Pagina ‹nr.› 28 mei 2015 www.interaktcontour.nl Presentatie van de Training Goed in gesprek Deze presentatie is ontwikkeld door InteraktContour tijdens."

Verwante presentaties


Ads door Google