De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak Zwartemeerdijk aanscherping versterkingsopgave Jes Kaihatu, beleidsadviseur waterkeringen Waterschap Zuiderzeeland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak Zwartemeerdijk aanscherping versterkingsopgave Jes Kaihatu, beleidsadviseur waterkeringen Waterschap Zuiderzeeland."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak Zwartemeerdijk aanscherping versterkingsopgave Jes Kaihatu, beleidsadviseur waterkeringen Waterschap Zuiderzeeland

2 Presentatie overzicht -Totale versterkingsopgave ZZL -Aanleiding nader onderzoek -Aanpak -Resultaten -Uitlegbaarbaarheid/communicatie -Consequenties HWBP opgave -Tips verkenning

3

4 Afkeurde dijkvakken Dijkring 7: 11,2 km bekleding a-kering Dijkring 7: 10,6 km bekleding c-kering Dijkring 7: 3 km piping Dijkring 8: 4,2 km hoogte Dijkring 8: 19,53 km bekleding c-kering Dijkring 8: 4,9 km piping Totaal : 53,43 km faalmechanismen Aantal km dijklengte: 48,5 (vanwege overlap faalmechanismen)

5

6 Aanleiding onderzoek -HWBP Handleiding verkenning juni2013 -In startfase verkenning eerst de veiligheidsopgave aanscherpen en definitief vaststellen. Dit gebeurt middels aanvullend (grond) onderzoek

7 aanpak op hoofdlijn -11,2 km bekleding Zwartemeerdijk geavanceerde reststerkte berekening. -10,6 km bekleding c-kering(dijkr7) en 19,53 km bekleding c-kering (dijkr8) met gedetailleerd beheerdersoordeel. -3 km c-kering (dijkr7) en 4,9 km(dijkr8) met aanvullend grond- en pipingonderzoek. -6 waterkerende constructies (dijkr7) met aanvullend grond- en piping onderzoek.

8 Profiel Zwartemeerdijk De dijk is bijzonder breed.(100 á 175 m.)

9

10

11 Klinkers direct op keileem Zw

12 Klinkers op buitentalud

13 reststerkte onderzoek Zwartemeerdijk -Verkennend onderzoek 2011; - toplaagstabiliteit klinkers (Steentoets) - aansluiting klinkers-klei/keileem bepalen - reststerkte klei/keileem bepalen, dikte lagen uit boringengrondonderzoek: diktebepaling onderliggende grondlagen - Afslagbenadering (Duinafslagberekening) -Adviesvraag Helpdesk 2012 - Reststerkte onderzoek 2013

14 Verkennend onderzoek -Profielinformatie, HR bepalen duinafslagberekeningen, vraag helpdesk

15 Reststerkte Reststerkte is de tijd tussen het ontstaan van schade aan de bekleding en het uiteindelijk doorbreken van de dijk. De reststerkte benadering is nog niet formeel vastgelegd in het VTV. Betreft een geavanc. faalkansberekening waarin behalve de sterkte van de steenzetting ook de reststerkte van de daaronder gelegen klei/keileemlaag en de zandkern is verdisconteerd.

16 Aanpak reststerkte Methode is nieuw, daarom eerst: 1.Werkwijze + resultaat verkennend onderzoek in voorgelegd aan de Helpdeskwater met vraag of ZMD zo mag worden getoetst (reactie juni 2012). 2.PvA vooraf uitgewerkt en voorgelegd aan de ENW (reactie mrt 2013). Tip: maak maximaal gebruik van de beschikbare expertise (bij Deltares, M. Klein Breteler)

17 Beoordeling met reststerkte -Beoordeling uitgevoerd met probabilistisch rekenmodel op basis van Deltagootproeven dat ontwikkeld is in kader van het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen SBW-reststerkte (Klein-Breteler ea 2012)

18 Beoordeling reststerkte -Op basis van de Leidraad Grondslagen voor Waterkeren is een criterium afgeleid waar de faalkans aan moet voldoen(1/400.000 =2,5x10 -6 ) -De berekeningen tonen aan dat de faalkans (< 10 -10 ) van de dijk veel kleiner is dan de maximaal toelaatbare faalkans:de dijk voldoet.

19 onderzoekskosten -Verkennend onderzoek naar reststerkte Zwartemeerdijk: €20.000,-- -Opstellen PvA reststerkte en begeleiding presentatie bij de ENW: €25.000,-- -Nader grondonderzoek €22.000,-- -Geavanceerde reststerkte €21.000,-- -Totaal : €88.000,--

20 Betrokkenheid bestuur -Medio 2013: Masterclas voor AV over aanpak onderzoek; -Sept. 2013: Veldbezoek Portefeuillehouder veiligheid bij opstellen beheerdersoordeel -Dec 2013: AV besloten op basis van onderzoek hiervoor geen versterking uit te voeren en HWBP te verzoeken om werkareaal aan te passen. (iom HWBP en Inspectie L&T)

21 Communicatie HWBP -Jan 2014: bestuurlijke brief aan programmadirectie HWBP over resultaat onderzoek en verzoek aanpassen werkareaal; -Febr. 2014: Nieuwsbrief HWBP -Mrt 2014: reactiebrief HWBP. Verheugd over aanpak en reductie opgave, aanpassing areaal na afgifte beschikkingen.

22 Communicatie resultaat -Geen plan van aanpak maar subsidieaanvraag ingediend voor gemaakte onderzoekskosten in de startfase van de verkenning (art. 6 par. 2 Subsidieregeling) -Mei-juni 2014 Vooroverleg subsidieaanvragen (2 stuks) -Juli 2014 aanvragen ingediend -Aug 2014 opschorting aanvragen, indiening aangepaste aanvragen -30 okt 2014 uitreiking beschikkingen

23 Communicatie resultaat -Intern gemeld: ZZL voorlopig voor ‘goedgekeurde’ vakken geen versterkingsopgave - Geen extern bericht vanwege verwarring met mogelijk nieuwe opgave op basis van nieuwe normen

24 Consequenties onderzoek voor scope HWBP -Voor ZZL: reductie 85,2 % HWBP opgave; (inmiddels:91%=4,2 km van 48,5 km) -Voor HWBP: 726 km – 36,5= 689,5 km. (inmiddels: 681,6 km) -(Inmiddels ook pipingonderzoek gereed: 7,9 km goedgekeurd)

25 Tips verkenning - { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/33/10562292/slides/slide_25.jpg", "name": "Tips verkenning -

26 Vragen?


Download ppt "Aanpak Zwartemeerdijk aanscherping versterkingsopgave Jes Kaihatu, beleidsadviseur waterkeringen Waterschap Zuiderzeeland."

Verwante presentaties


Ads door Google