De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

… DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! 1.God wil dat het doorgaat 2.door levende christenen 3.door een bewegende kerk Gods.

Verwante presentaties


Presentatie over: "… DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! 1.God wil dat het doorgaat 2.door levende christenen 3.door een bewegende kerk Gods."— Transcript van de presentatie:

1 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! 1.God wil dat het doorgaat 2.door levende christenen 3.door een bewegende kerk Gods plan Gods liefde Jezus is Heer!

2 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! 1.God wil dat het doorgaat 2.door levende christenen 3.door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus b.steeds in beweging naar Christus

3 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 1: 8 wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

4 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 2: 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.

5 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 2: 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.

6 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 5: 16 Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen.

7 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 6: 7 Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

8 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 8: 1 Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.

9 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 8: 4v Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias

10 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 8b: een Ethiopiër gedoopt

11 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 9: Paulus geroepen Handelingen 9: 15 om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten.

12 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 10: visioen voor Petrus Handelingen 10: 15 wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.

13 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 10: 34-36 Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.

14 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 10: 44-48 Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen.

15 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 10: 44-48 Toen merkte Petrus op: ‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?’ En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.

16 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 11:1-3 De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan en verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten.

17 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 11: 18 Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.

18 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 11: 19 De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden.

19 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus Handelingen 11: 20,21 Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer.

20 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus

21 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus

22 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! 1.God wil dat het doorgaat 2.door levende christenen 3.door een bewegende kerk a.in beweging gezet door Christus b.steeds in beweging naar Christus

23 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b. steeds in beweging naar Christus

24 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b. steeds in beweging naar Christus appels

25 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b. steeds in beweging naar Christus Christenen (= de kerk) CC C CCC

26 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b. steeds in beweging naar Christus CC C C C C C C

27 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b. steeds in beweging naar Christus C C C C C C

28 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b. steeds in beweging naar Christus sterk en zwak ín de gemeente 1 Korintiërs 8 en 9

29 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b. steeds in beweging naar Christus Zij die bij de kerk horen, zijn te kennen aan de kenmerken van de christenen, namelijk aan het geloof en hieraan dat zij, na de enige Heiland Christus aangenomen te hebben, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet naar rechts of naar links afwijken en hun oude mens met zijn werken kruisigen.N.G.B. art. 29

30 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b. steeds in beweging naar Christus Dat wil echter niet zeggen dat er geen grote zwakheid meer in hen zou zijn, maar door de Geest strijden zij daar elke dag tegen, hun leven lang. Zij nemen voortdurend hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in wie zij vergeving van hun zonden hebben door het geloof in Hem. N.G.B. art. 29

31 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b.steeds in beweging naar Christus Christen zijn is: naar Christus toe bewegen Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Fil.3:12

32 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b.steeds in beweging naar Christus C C C C C C C

33 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b.steeds in beweging naar Christus C C C C C C C

34 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b.steeds in beweging naar Christus 1.Christus centraal

35 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b.steeds in beweging naar Christus 1.Christus centraal 2.vanuit Christus naar toetreders kijken

36 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b.steeds in beweging naar Christus 1.Christus centraal 2.vanuit Christus naar toetreders kijken 3. nadruk op ‘blijven groeien’ voor toegetredenen

37 … DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! …door een bewegende kerk b.steeds in beweging naar Christus 1.Christus centraal 2.vanuit Christus naar toetreders kijken 3. nadruk op ‘blijven groeien’ voor toegetredenen 4. vanuit Christus jezelf en anderen bevragen


Download ppt "… DOOR LEVENDE CHRISTENEN Leerdienst evangelisatie - 2 LEEF HET DOOR! 1.God wil dat het doorgaat 2.door levende christenen 3.door een bewegende kerk Gods."

Verwante presentaties


Ads door Google