De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master in de Psychologie Infosessie 10 mei 2010 18u Michotte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master in de Psychologie Infosessie 10 mei 2010 18u Michotte."— Transcript van de presentatie:

1 Master in de Psychologie Infosessie 10 mei 2010 18u Michotte

2 Inhoud Wat na Bachelor? Enkele cijfers Voorstelling van het programma Gemeenschappelijke stam De vier afstudeerrichtingen Masterproef Stage Specifieke lerarenopleiding Erasmus Vragen

3 Wat na Bachelor? Rechtstreeks: Master in de psychologie Master in de sociale en culturele antropologie –Master of Social and Cultural Anthropology Master in de statistiek –Master of Statistics Master in de seksuologie –Master of Human Sexuality Studies Master in het management Master in de beleidseconomie

4 Wat na Bachelor? Onrechtstreeks: Na voorbereidingsprogramma (12 stp): –Master in het overheidsmanagement en -beleid Na voorbereidingsprogramma (39 stp): –Master in de sociologie Na voorbereidingsprogramma (34-43 stp) –Master in de bedrijfscommunicatie Na voorbereidingsprogramma (70 stp): –Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Na verkorte bachelor in de criminologische wetenschappen (117 stp): –Master in de criminologische wetenschappen Na voorbereidingsprogramma (60 stp): –Master in de educatieve studies Na voorbereidingsprogramma (34 stp): –Master in de communicatiewetenschappen Na verkorte bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (90 stp): – Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

5 Enkele cijfers Studentenaantallen 2009-2010 ong. 400 studenten “onderweg” in Master 3 e BAVT(2) + S Master onderweg Richting A79 ong. 120 132 Richting B2523 Richting C116116+118 Richting D1219

6 Voorstelling MA in de Psychologie

7 Algemeen Sinds 2009-2010: –Masterprogramma eenvoudiger Redenen: –Complex programma –Diplomaruimte Wat opo’s betreft: –Niet zoveel veranderd (behalve voor D) Dus: –Wel info via huidige 1 e masters –Programmaboek

8 Opbouw Gemeenschappelijke stam = 35 ptn –2 opo’s voor 11 ptn –Masterproef (24 ptn) 10 ptn in MA1 14 ptn in MA2 4 (5) afstudeerrichtingen = 85 ptn –Belangrijke richtingsstam (29 à 39 ptn) –Keuzelijst (16-24 ptn) –Stage (30 of 32 ptn) Geheel in MA2

9 Gemeenschappelijke stam 2 opo’s + masterproef

10 Gemeenschappelijke stam: de 2 opo’s Statistiek IV, 7 stp LIPS, 4 stp –Nieuw opo: Lectures in Psychology Series –Link tussen theorie en praktijk –Verschillende docenten

11 Gemeenschappelijke Stam: Masterproef Wat? –Opmaken van de stand van het onderzoek mbt een bepaald onderzoeksthema in een vakgebied –Toepassen van vakspecifieke methode van wetenschappelijk onderzoek Hoeveel? –24 ptn –4 maanden voltijds werk (2 jaar) –Ofwel klassiek (40 à 60 blz) ofwel artikelvorm (5000 à 9000 woorden) Evaluatie: –Deel 1 in M1 met slagen/niet-slagen evaluatie –Deel 2 in M2 master met punten en schriftelijke feedback –Geen verdediging Eén masterproef met 2 of 3 studenten samen is mogelijk

12 Masterproef: welke onderwerpen? Men kan een masterproef enkel maken over een onderwerp waarvan een promotor bereid is de leiding op zich te nemen. De onderwerpen van de promotoren zijn vanaf half augustus raadpleegbaar op: www.ppw.kuleuven.be/masterproefpsy www.ppw.kuleuven.be/masterproefpsy Studentenadministratie en programmadirecteurs waken erover dat er voldoende onderwerpen zijn op 15 augustus. Eigen onderwerp?

13 Eigen onderwerp? Ja als …. Aansluit bij studieprogramma van student en bij de onderzoeksexpertise van promotor. Student vóór 15 september contact opneemt met mogelijke promotor om het onderwerp te bespreken Student uiterlijk op de eerste dag van het academiejaar het overeenkomstformulier inlevert

14 Masterproef: toewijzing Vanaf half augustus: onderwerpenlijst op web 1 e -2 e week AJ: infosessies (algemeen en over onderwerpen) 3e week AJ: spreekuur met promotoren & indienen van 3 keuzes 4e week AJ: eerste ronde toewijzing & indienen nieuwe keuzes 5e week AJ: tweede toewijzing, evt. “probleemoplossing” & ondertekenen overeenkomst

15 De 4 (5) afstudeerrichtingen

16 Richting A: Arbeids- en organisatiepsychologie Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt arbeids-, personeels, -en organisatiepsychologie

17 Richtingsstam = verplicht = 32 stp 3 kern-opo’s : –Arbeidspsychologie, deel 2 –Personeelspsychologie, deel 2 –Organisatiepsychologie, deel 2 3 praktijkgerichte opo’s –Groepsdynamica, deel 1 & 2 –Diagnose en interventies in de A&O-psy

18 Keuzelijst = helemaal vrij = 23 stp Opo’s die expliciet vernoemd worden: –Ondersteunende opo’s (3) –Opo’s mbt marketing (3) –Opo’s mbt organisatiepsychologie (5) –Opo’s mbt personeelspsychologie (3) –Opo’s mbt gezondheids- en preventiepsychologie (4) –Bijscholingsopo’s (4) –Richtingsoverstijgende opo’s (3) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden –Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

19 Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster Geen A&O voorkennis in Bach: –aanbevolen om via specifieke bijscholing een basiskennis in A&O te verwerven: Keuze uit 4 opo’s: –Arbeidspsychologie, deel 1 –Organisatiepsychologie, deel –Ergonomie, deel 1 –Personeelspsychologie, deel 1

20 Richting B :Schoolpsychologie Beroeps- en onderzoeksmatige vorming op het domein van de leerlingenbegeleiding, meer specifiek begeleiding van: onderwijsleerprocessen en cognitieve ontwikkeling de psychosociale ontwikkeling de onderwijsloopbaan

21 Richtingsstam = verplicht = 39 stp 5 opo’s mbt de 3 begeleidingsdomeinen: –Onderwijsleerprocessen: Didactiek van de instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde Motivatiepsychologie –Psychosociale ontwikkeling Kinder- en jeugdpsychiatrie Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten: theorie en praktijk –Onderwijsloopbaan Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan

22 Richtingsstam = verplicht = 39 stp 5 opo’s mbt 4 begeleidingstaken: –Diagnostisch handelen Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 2 –Indirecte interventies Consultatieve leerlingenbegeleiding m.i.v. practicum –Directe interventies Gedragstherapie Gevalsstudie en practicum gedragstherapie: kinderen en adolescenten –Preventie en educatie Preventieve schoolpsychologische interventies

23 Keuzelijst = helemaal vrij = 16 stp Opo’s die expliciet vernoemd worden: –Opo’s mbt begeleiding cognitieve ontwikkeling (5) –Opo’s mbt begeleiding psychosociale ontwikkeling (6) –Opo’s mbt loopbaanbegeleiding (4) –Bijscholingsopo’s (4) –Richtingsoverstijgende opo’s (3) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden –Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

24 Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster Psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 1 Schoolpsychologisch werk: basisprincipes Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis

25 Ook in keuzelijst B: SLO gedragswetenschappen Straks meer

26 Richting C: Klinische- en gezondheidspsychologie Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt psychologische begeleiding, klinische diagnostiek, psychotherapie en gezondheidspsychologie / preventie

27 Richting C Klinische en gezondheidspsychologie In programmaboek (en ISP!): –2 verschillende afstudeerrichtingen Klinische en gezondheidspsychologie: Volwassenen (Cv) Klinische en gezondheidspsychologie: Kinderen en adolescenten (Ck)

28 Richtingsstam Cv = verplicht = 29 stp 3 opo’s mbt psychodiagnostiek en behandeling: –Psychologische behandelingen –Practicum therapeutische vaardigheden: Volwassenen –Practicum klinische psychodiagnostiek 2: Gevalsstudie volwassenen 3 opo’s mbt psychopathologie en geneeskunde –Psychologische processen van psychopathologie –Volwassenenpsychiatrie –Inleiding tot de algemene ziektenleer Organisatie, wetgeving en beleid Gezondheidspsychologie deel 2: Biopsychologische interacties

29 Richtingsstam Ck = verplicht = 29 stp 3 opo’s mbt psychodiagnostiek en behandeling: –Psychologische behandelingen –Practicum therapeutische vaardigheden: K&A –Practicum klinische psychodiagnostiek 2: Gevalsstudie K&A 3 opo’s mbt psychopathologie en geneeskunde –Ontwikkelingspsychopathologie –Kinder- en jeugdpsychiatrie –Inleiding tot de ziektenleer van het kind Organisatie, wetgeving en beleid Gezondheidspsychologie deel 2: Biopsychologische interacties

30 Keuzelijst = helemaal vrij = 24 stp Opo’s die expliciet vernoemd worden: –Opo’s mbt behandeling (9) –Opo’s mbt preventie (3) –Opo’s mbt klinische en gezondheidspsychologie (6) –Bijscholingsopo’s (4) –Richtingsoverstijgende opo’s (3) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden –Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

31 Bijscholingsvenster Psychologische begeleiding, counseling en consultatie m.i.v. training van basisvaardigheden Klinische psychodiagnostiek Klinische neuropsychologie Practicum psychologische begeleiding: training van basisvaardigheden Practicum klinische psychodiagnostiek

32 Richting D: Theorie en Onderzoek Studenten kiezen hier voor een doorgedreven opleiding tot onderzoeker

33 Richtingsstam = verplicht = 35 (39) stp 4 methodologische opo’s: –Methods of scientific research, part 2 –Statistics V –Statistics VI –(Psychofysics) 4 inhoudelijke opo’s (gelinkt aan basisdisciplines): –Topics in psychonomic science –Topics in behavioural neurosciences –Topics in social and cultural psychology –Topics in psychology of individual differences

34 Keuzelijst = “helemaal vrij” = 16/20 stp Opo’s die expliciet vernoemd worden: –Opo’s mbt basisdisciplines (3) –Opo’s mbt statistiek (3) –Brain imaging methods –Bijscholingsopo’s (4) –Richtingsoverstijgende opo’s (3) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden –Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

35 Brain Imaging Methods (6sp) Opo uit en in Maastricht –Max 20 studenten (voor alle afstudeerrichtingen) –Interessant maar intensief Voorregistratie-formulier (in juli op studentenportaal): –indienen uiterlijk 31 augustus 2010 –Meer info: Maarten.Thiry@ppw.kuleuven.be Examen: –eerste week van december 2010

36 Bijscholingsvenster Wiskundige propaedeuse Gebruik van de computer in de psychologie, met practicum Colloquia Theorie en Onderzoek PSYCHOPHYSICS

37 Stage

38 Zie ook: infosessies in laatste week oktober 1e master 30 weken (A, B, D) of 32 weken (C) 25 % in studieresultaat master (slagen noodzakelijk) Ononderbroken (uitzonderlijk: onderbroken mits in zelfde organisatie en in hetzelfde jaar) Buitenlandse stage mogelijk

39 2 soorten stages Professionele stage Geïntegreerde stage

40 Professionele stage A/B/C: –Professionele stage in praktijksetting –De stage verloopt onder supervisie van een erkende stagegever binnen de praktijksetting. D: –Onderzoeksstage in een onderzoeksgroep van een universiteit onder supervisie van een erkende stagegever uit die onderzoeksgroep –Stagegever mag niet de promotor van de masterproef zijn.

41 Geïntegreerde stage A/B/C: minimaal 25% onderzoek (in praktijkdomein) –Statistics V (8 ptn) is verplicht D: 25 à 35 % stage in praktijksetting –Ook richtingsspecifieke opo’s opnemen (afspreken met stagementor)

42 Dus, stagevormen per richting Richting ARichting BRichting C Richting D Professionele Stage AProfessionele Stage BProfessionele Stage CProfessionele Stage D Geïntegreerde stage A/D Geïntegreerde stage B/D Geïntegreerde stage C/D Geïntegreerde stage D/A of D/B of D/C

43 En dan is er nog het volgende mogelijk … Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding –O0A03A Praktijkoriëntatie: de leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker (6 ptn) –(equivalent van) 24 weken stage

44 Specifieke lerarenopleiding

45 Keuzevenster SLO Theoretisch deel: 30 ptn –Volgen na Psy –Tijdens Psy: ingedaalde variant in richting B (30 ptn) voorafname in richting A, C & D ( ~ 16 ptn) door SLO keuzevenster –gedeeltelijke integratie van het theoretische gedeelte van de SLO Praktijkgedeelte: 30 ptn –min. 750 u. stage, gespreid over minstens twee onderwijssettings

46 2 mogelijkheden B Volledige theoretische gedeelte opnemen: –De 4 opo’s van het Keuzevenster SLO Gedragswetenschappen –De stage “P9X17A Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding” –Vervangen van "P0L36B Didactiek van instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde" uit de richtingsstam Schoolpsychologie vervangen door "O0A08A: Vakdidactiek gedragswetenschappen en het onderwijs". Dit kunnen zij in het ISP doen door vrij te selecteren uit het onderwijsaanbod. Slechts een deel van het theoretische gedeelte: –Max 16 stp uit "keuzevenster SLO Gedragswetenschappen"

47 4 opo’s in keuzevenster B SLO Leren en onderwijzen Onderwijs, opvoeding en samenleving Concretisering van thema's uit de vakdidactiek gedragswetenschappen Psychologie van leren en studeren

48 Studenten A, C & D Hebben geen ingedaalde variant Kunnen wel al opo’s uit SLO opnemen (uit keuzevenster van B)

49 Erasmus-uitwisseling

50 INFOSESSIE  Eerste week van november

51 Wat te doen vanaf nu en in de eerste weken AJ 2010-2011 ?

52 Wat te doen … ? Kiezen voor master Psy Kiezen voor een afstudeerrichting Onderwerp masterproef verkennen: –lijst onderwerpen (vanaf half aug.) –of eigen onderwerp indienen (vóór 15.09) Bij keuze van opo’s evt al soort stage in achterhoofd 1e week : algemene infosessie masterproef 1e week: infosessie SLO

53 Vragen …

54 MEER INFO - VRAGEN Studentenportaal: – http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studeren/studentenportaal http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studeren/studentenportaal Informatie masteropleiding: –http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.htmlhttp://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html  PPW-DOS: studietrajectbegeleiders  K.U.Leuven-Dienst Studieadvies  Of nu aan mij of aan de richtingsvoorzitters!


Download ppt "Master in de Psychologie Infosessie 10 mei 2010 18u Michotte."

Verwante presentaties


Ads door Google