De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Funderingsmaterialen in de wegenbouw Christ van Gurp (KOACNPC)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Funderingsmaterialen in de wegenbouw Christ van Gurp (KOACNPC)"— Transcript van de presentatie:

1 Funderingsmaterialen in de wegenbouw Christ van Gurp (KOACNPC)

2 Presentatie in twee delen

3 Natuurlijke ondergrond Ophoging Zandbed Fundering Asfalt

4

5 Waarom handboek? Fundering belangrijke laag in wegconstructie Misplaatste zuinigheid kan tot grote schade leiden Veel oude kennis dreigt in vergetelheid te raken Informatie aangepast aan de huidige tijd

6 Waarom handboek? Aandacht voor invloed van kwaliteit van uitvoering Veranderingen in milieuwetgeving Recente ontwikkelingen in dimensionering van wegverhardingen Veranderde contractvormen Inzicht in relatie prestatiekenmerken van fundering als constructielaag en materiaaleigenschappen

7 Piramide van eisen Standaard Nieuwe contractvormen Nieuwe contractvormen

8 Meting dichtheid

9 Functionele eisen

10 Rol van fundering Bouwweg voor aan- en afvoer materiaal en materieel Werkvloer voor afbouw van wegconstructie Regulering van vochthuishouding en voorkomen van verweking Lastspreiding met vermindering contactdruk op onderbouw Dragende laag met beperking elastische vervormingen Beperking permanente vervorming

11

12 Buigstijfheid fundering

13 Functionele eisen (2) Invloed functionele eisen op Eisen aan de constructie Levensduur Realiseerbaar heid Begaanbaarhei d Vlakheid Dwarsprofiel Vochthuishoud ing Herbruikbaarh eid Emissie Constructie (3) Laagdikte  Weerstand tegen mechanische belasting  - Vormvastheid  Doorstroming water en gas  -  Milieu- en gezondheidseisen----- 

14 Materiaaleigenschappen 14-Erosiegevoeligheid 8-Weerstand tegen permanente vervorming 12-Vochtgevoeligheid 2-Stijfheidsmodulus 11-Temperatuurgevoeligheid 17-Verdichtbaarheid 5-Druksterkte 13-Vorstgevoeligheid 18-Verdichtingsgewilligheid 1-Dichtheid 10-Uithardings-en verhardingskrimp 3-Bindcapacitei t 4-Haakweerstand 6=Treksterkte en breukrek 16-Capillaire stijghoogte 9-Volumebestendigheid 15-Doorlatendheid 7-Vermoeiingssterkte 19-Ontmengingsgevoeligheid 20-Chemische stabiliteit 21-Uitloging 22-Voedingswaarde

15 Realisatie stijfheid

16 Stijfheid funderingsmateriaal

17

18 Spanningen in fundering

19 Invloed op stijfheid Dichtheid Verdichtingsgraad Korrelverdeling Maximale korrelgrootte Gehalte fijn mineraal aggregaat Korrelvorm en textuur Samenstelling Vochtgehalte Ouderdom

20 Invloed vochtgehalte Maakt fundering stijver en sterker door zuigspanningen in capillairen Vergemakkelijkte verdichting door smerende werking tussen korrels Verslechtert stabiliteit korrelskelet bij hoge verzadigingsgraad door verminderde korrelspanning op korrelcontactpunten

21 Invloed ouderdom

22 Zelfbindende fundering Werkingsprincipe zelfbinding Hydraulisch menggranulaat en betongranulaat Slakkenmengsels Meting bindcapaciteit Invloedsfactoren Gehalte stabilisator Belastinghistorie

23 Invloed belastinghistorie

24 Milieu en duurzaamheid Eisen besluit bodemkwaliteit Emissie van verontreinigende stoffen Samenstelling aanwezige verontreinigende stoffen Bepaling emissie Milieuhygiënische verklaringen Erkende kwaliteitsverklaring Partijkeuring Fabrikant-eigenverklaring Hergebruik van funderingsmaterialen Milieueffectscores en milieukostenindicator

25 Ontwerp wegfunderingen Ontwerpprogramma’s Ontwerpaspecten Modellering van fundering Dwarsprofiel Breedte fundering Drooglegging Vorstindringingsdiepte Drainage

26 Aanleg wegfunderingen Aanleg Aanbrengen en spreiden mineraal aggregaat Profileren en verdichten Verwerkingsomstandigheden

27 Kans op ontmenging

28 Risicoanalyse en kwaliteitsbeheersing Risico’s bij het ontwerp en voorbereiding Vooronderzoek Civieltechnische eigenschappen Milieuhygiënische eigenschappen Procesbeheersing Productiecontrole Verwerkingscontrole Relatie kwaliteitsbeheersing en contractvorm Informatieoverdracht Proeven en metingen

29 Hoe kom ik iets te weten? Lezen van CROW-publicatie 341 Digitale kennismodule “Grondwerk en funderingen” E-learning modules (graag uw mening)


Download ppt "Funderingsmaterialen in de wegenbouw Christ van Gurp (KOACNPC)"

Verwante presentaties


Ads door Google