De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sterk VMBO deze school past bij mij! Informatie over onderwijs en ondersteuning op de VMBO- scholen van Sterk VO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sterk VMBO deze school past bij mij! Informatie over onderwijs en ondersteuning op de VMBO- scholen van Sterk VO."— Transcript van de presentatie:

1 Sterk VMBO deze school past bij mij! Informatie over onderwijs en ondersteuning op de VMBO- scholen van Sterk VO

2 Wat is passend onderwijs? -elke leerling een goed verlopende schoolloopbaan -jongeren daarbij ondersteunen als dat nodig is -door een sterke basis te bieden op school, thuis en in de wijk -en hulp snel en dichtbij te organiseren -samen met leerling en ouders bespreken wat nodig is -goed samenwerken, één plan voor kind en gezin

3 Wat bieden de scholen? -alle scholen bieden goed onderwijs -zetten zich in om leerachterstanden te verkleinen -hebben ondersteuning op school georganiseerd -met mentoren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren -ondersteunen leerlingen om hun diploma te halen -en te laten uitstromen naar een vervolgopleiding of werk Dit noemen we een sterke basis op school: goed onderwijs en basisondersteuning voor iedere leerling die dat nodig heeft.

4 Lwoo onder passend onderwijs -leerwegondersteuning (lwoo) valt onder passend onderwijs -er is geen indicatie meer nodig voor lwoo -basisscholen geven bij de onderbouwing van hun schooladvies aan of een leerlingen (didactische) ondersteuning nodig heeft -de vmbo-school sluit aan op wat een leerling nodig heeft -de vmbo-school heeft hier geld voor Dit noemen we sterk VMBO: alle vmbo-scholen sluiten met hun onderwijs en ondersteuning aan op wat een leerling nodig heeft.

5 van lwoo naar Sterk VMBO Hoe het was Hoe het wordt De leerling moet voldoen aan de wettelijke criteria voor LWOO: er is een recent IQ onderzoek (IQ 75-90) en er zijn didactische gegevens waaruit blijkt dat een leerling op twee gebieden (waaronder begrijpend lezen en/of rekenen) leerachterstanden van minimaal 1,5 jaar heeft. Uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool blijkt op welke gebieden een leerling leerachterstanden heeft en ondersteuning nodig heeft. Het VO maakt op grond van het Onderwijskundig rapport en het leerlingvolgsysteem de afweging of een leerling in het VO ondersteuning nodig heeft. De leerling wordt aangemeld bij het Loket Passend Onderwijs POVO door de basisschool. De leerling wordt direct aangemeld bij de VO school. De VO school vraagt een beschikking aan bij de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC). De school krijgt budget van het samenwerkingsverband voor basisondersteuning op school. Per leerling wordt een handelingsplan (onderdeel Ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld. Ondersteuning is onderdeel van de basisondersteuning van de school.


Download ppt "Sterk VMBO deze school past bij mij! Informatie over onderwijs en ondersteuning op de VMBO- scholen van Sterk VO."

Verwante presentaties


Ads door Google