De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoede in Sluis 9 november 2010. Aanleiding presentatie Uitkomsten Tweede Zeeuwse armoedemonitor 2009 Uitkomsten Lokale monitor werk, inkomen en zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoede in Sluis 9 november 2010. Aanleiding presentatie Uitkomsten Tweede Zeeuwse armoedemonitor 2009 Uitkomsten Lokale monitor werk, inkomen en zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Armoede in Sluis 9 november 2010

2 Aanleiding presentatie Uitkomsten Tweede Zeeuwse armoedemonitor 2009 Uitkomsten Lokale monitor werk, inkomen en zorg 2009 (FNV) Coalitieakkoord “Kaders voor een verantwoorde toekomst”

3 Zeeuwse armoedemonitor 2009 Onderzoek omvang, spreiding en kenmerken van minima; Inventarisatie gebruik inkomensondersteunende regelingen. (peildatum 1-7-2009)

4 In opdracht van de provincie en de Zeeuwse gemeenten Opdracht uitgevoerd door Scoop Gegevens van alle 13 gemeenten verwerkt Minima: inkomen niet meer dan 105% van bijstandsnorm (Sluis 120%)

5 Minima in gemeente Sluis Er zijn 582 minimumhuishoudens (5,2% van het totaal aantal huishoudens); 991 personen maken deel uit van een minimumhuishouden; Huishoudtype minima: - 61,9% Alleenstaand - 11,0% Eenoudergezin - 15,6% Meerpers. zonder kinderen - 11,5% Meerpers. met kinderen

6 Leeftijd minima (oudste persoon huishouden): - 4,6% t/m 26 jaar - 17,0% 27 t/m 39 jaar - 43,6% 40 t/m 64 jaar - 34,7% vanaf 65 jaar 63,7% van de minimumhuishoudens bestaat uit autochtonen;

7 Inkomenssituatie minima: - 34,7% vanuit WWB - 34,7% vanuit AOW - 30,6% vanuit overige bronnen Er zijn 346 langdurige minimahuishoudens (59,5% van totaal aantal minimahuishoudens) - 72,8% zijn alleenstaand - 89,6% is ouder dan 40 jaar (oudste persoon van het gezin

8 Gebruik 8 gemeentelijke regelingen Op basis van 582 minimahuishoudens 1. Gebruik Bijzondere Bijstand 17,4% gebruik regeling (2006: 28,3%). 2.Gebruik langdurigheidstoeslag 15,3% gebruik regeling (2006: 10,8)

9 3. Gebruik CZM 45,7% gebruik regeling (2006: n.b.) 4. Gebruik kwijtscheldingsregeling 51,4% gebruik regeling (2006: 47,6%) 5.Gebruik regeling cult. bijdragen 26,3% gebruik regeling (2006: n.b.)

10 6.Gebruik vergoeding duurzame gebruiksgoederen Wij hebben deze regeling niet 7.Gebruik categoriale bijz. bijstand 18,6% gebruik regeling (2006: n.b.) 8.Gebruik 50 Euro-regeling 74,6% gebruik regeling

11 Gebruik regelingen Niet-gebruik is 20,6% (2006: 38,5%) Zeeuws niet-gebruik is ruim 17% Gem. gebruik regelingen is 2,5 Niet-gebruik ook niet-gerechtigden

12 Aanbevelingen uit het rapport Niet-gebruik tegengaan door automatische toekenning; Inzet formulierenbrigade (burgeradviseurs); Inzet vrijwilligerswerk; Communicatie (bereken uw recht)

13

14 Lokale monitor werk, inkomen en zorg 2009 (FNV) (Informatie 196 gemeenten) Niet-gebruik tegengaan Ruimhartig sociaal beleid voeren Aandacht voor ZZP’ers en jongeren Bevorderen ‘decent work’

15 Aanbeveling adviesraad Sociale Zaken Terugdringen niet-gebruik; Inzet burgeradviseurs/ formulierenbrigade huidig minimabeleid handhaven/ versterken; Duurzaam werk werkzoekenden; personen met inkomsten tot 120% geen eigen bijdrage WMO;

16 Wat gaan we doen? Onderzoeken haalbaarheid aanbevelingen; Opstellen beleidsnota; Afstemmen met partners; Vaststelling beleidsnota door Raad (Jan/Febr 2011) Doel: Terugdringen armoede Sluis!!

17

18

19 Vragen/ Aanvullingen?


Download ppt "Armoede in Sluis 9 november 2010. Aanleiding presentatie Uitkomsten Tweede Zeeuwse armoedemonitor 2009 Uitkomsten Lokale monitor werk, inkomen en zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google