De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schakelnet Samenwerkingsvorm en cliëntregistratiesysteem Marijke Grootveld; verpleegkundige OGGz Vangnet & Advies en coördinator Schakelnet Beter Voorkomen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schakelnet Samenwerkingsvorm en cliëntregistratiesysteem Marijke Grootveld; verpleegkundige OGGz Vangnet & Advies en coördinator Schakelnet Beter Voorkomen,"— Transcript van de presentatie:

1 Schakelnet Samenwerkingsvorm en cliëntregistratiesysteem Marijke Grootveld; verpleegkundige OGGz Vangnet & Advies en coördinator Schakelnet Beter Voorkomen, Good practices OGGz bijeenkomst 9 oktober 2007

2 Overzicht presentatie Ontstaan Schakelnet Rol V&A binnen Schakelnet Deelnemers Schakelnet Kosten systeem Werkwijze Schakelnet Visuele indruk systeem Privacy en accountniveaus Schakelnetbeheer-beleidsinformatie Meerwaarde Schakelnet Aandachtspunten in de implementatie

3 Ontstaan Schakelnet Maatschappelijk belang: dak/thuisloosheid voorkomen Subsidie provincie N-H Doelgroep OGGz Sterk bestuurlijk kader: Convenant 2005 Cliëntvolgsysteem ‘Schakelnet’: combinatie samenwerkingsvorm en webbased registratiesysteem Schakelnet ondersteunt signalering, probleemanalyse, samenwerking, monitoring

4 Rol V&A binnen Schakelnet Vangnet & Advies (GGD AdM) is het regionaal meldpunt binnen Schakelnet met als taken: –Meldingen afhandelen –Adviezen aan burgers en professionals –Voorzitter en secretaris Extreme Overlast (EO) overleg –Coordinatie Schakelnet

5 Formatie V&A en werkgebied 270.000 inwoners in 5 gemeenten Ongeveer 300 meldingen en 200 adviezen per jaar 4,3 fte verdeeld over 5 verpleegkundigen OGGz waarvan –0,22 fte (= 8 uur per week) voor coordinatie Schakelnet

6 Deelnemers Schakelnet EO-overleg multiproblem- cliënten/gezinnen centraal Ge- Meente SD schuldh. Won. Corp. Politie reclassering Maatsch. werk Thuis zorg GGZ Roads MO/ Woon mtschppelijk w. Versl. zorg MEE V&A Voorz. Secr. Humanitas RIBW Leger des Heils OTT Buurt Bemid deling Vluchtelingen werk Jeugd Organisaties extern Schuldh. Deurwaar ders Huis artsen Schoonmaak bedrijven NUON Andere GGD JGz-BZJ Het vierde huis Divers

7 Aplicaton Service Provider model leverancierskosten (Xsites) zijn all-in: licentie, installatie, domeinnaam, hosting, servicecontract en archivering dossiers per jaar Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4 50€1540€1830€1900€2180 150€1900€2500€2860€3200 300€2500€3200€3560€3950

8 Grafische weergave van kosten in euro Nb. afvlakkende curve omdat gearchiveerde documenten tegen een lager tarief opgeslagen worden dan dossiers

9 Werkwijze Schakelnet Aanmelden: www.schakelnet.nl Probleemanalyse Toeleiding/coördinatie/kort casemanagement Afsluiting Monitoren

10 Anamnese Schakelnet

11 Trajectplan In behandeling Aandachtsvestiging Vinger aan de pols Gesloten Reden sluiting dossier Casemanager Werkzaam bij Probleemstelling Doelstelling Traject Risico-inschatting

12 Privacy –Uitgangspunt: Cliënt informeren over aanmelding in Schakelnet Cliënt moet toestemming geven anders geen toegang voor accounthouders tot gegevens in Schakelnet –Uitzondering bij evident belang: handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg 2007 –Drie accountniveaus Ieder ziet wat relevant is voor de taakuitoefening –Dossiers 2 jaar na sluiting afgeschermd –Digitale archivering 15 jaar

13 Meerwaarde Schakelnet Vroegtijdige signalering Brede multidisciplinaire aanpak, korte lijnen Expertiseontwikkeling Bijzondere samenwerkingsafspraken: GV-direct en NUON Systeem versterkt verbondenheid en is uitnodigend Toegankelijkheid systeem 24 uur Hoge mate van beveiliging en overzichtelijke archivering

14 Schakelnetbeheer beleidsinformatie Rapportageontwikkeling op maat Epidemiologisch overzicht vanuit Schakelnet laat 117 variabelen zien Excelbestanden gemakkelijk in te lezen in SPSS maar ook los te schrijven

15 Aandachtspunten implementatie Aanstelling projectleider voor implementatie. Taken: –Organiseren scholing gebruikers en beheerders –Innovatie, aanpassing systeem –Relatiebeheer en voorlichting, folders, PR –Ketenkwaliteit: evaluatie ketentevredenheid; Reflectie op wat werkt in casuïstiek zoals ‘vasthoudende zorg’ door de hele keten heen’ –Procesbeschrijving en protocollering –Aanspreekpunt en contact onderhouden met gebruikers, leverancier, applicatiebeheer, ICT-ondersteuning, epidemioloog, beleidsmedewerker, geïnteresseerden

16 Tot slot Alleen een convenant en een nieuw systeem geeft nog geen goede ketenzorg: screen alle fasen van werkproces OGGz op verbetermogelijkheden. Een nieuw systeem in de keten: een nieuwe kans voor innovatie in signalering, samenwerking en monitoring.

17 Dank voor uw aandacht! Voor meer achtergrondinformatie over Schakelnet en publicaties: M.grootveld@ggd-am.nl 023-789 16 50 of 023-789 16 11 (di-wo-do, tot 1-1-2008 daarna GGD Amsterdam)


Download ppt "Schakelnet Samenwerkingsvorm en cliëntregistratiesysteem Marijke Grootveld; verpleegkundige OGGz Vangnet & Advies en coördinator Schakelnet Beter Voorkomen,"

Verwante presentaties


Ads door Google