De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgzwaartebekostiging Stand van Zaken Martijn Koot Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Briefing ALV Utrecht 13 februari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgzwaartebekostiging Stand van Zaken Martijn Koot Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Briefing ALV Utrecht 13 februari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgzwaartebekostiging Stand van Zaken Martijn Koot Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Briefing ALV Utrecht 13 februari 2007

2 Inhoud  Tarieven  Resultaten scoring  Controle scores  Onderhoud / aanpassingen ZZP’s  Dagbesteding  Behandeling  Consumentengidsen  Vragen/discussie

3 Tarieven  Nu geen voorlopige tarieven (pas medio 2007)  Redenen:  Pilotgegevens niet representatief/ valide genoeg  Ontbreken van goede gegevens over groepsgrootte  Onduidelijkheid over uren toezichthoudende medewerkers i.r.t. component woonzorg of verblijf  Vrees voor “upcoding” bij scoring  NZa wil meer tariefsdifferentiatie voor functie verblijf  Nader onderzoek correlatie zorgzwaarte en kosten van verblijf  Nadere afspraken:  Geen gedetailleerde formatieaanlevering  Gedempte herallocaties

4 Resultaten van het scoren  Tendens van verzwaring over de hele linie (t.o.v. pilot)  Referentiecijfers door HHM (per 2/2/2007)  Adviesopvolging  Verdeling ZZP’s  Dagbesteding  Extreme zorgzwaarte  Verdiepende analyse door HHM (februari 2007)

5 Respons Aantal NZA-nummers274 Ingelogde NZA-nummers27299,3% Totaal aantal cliënten70.227 Volledig gescoord70.150 99,9% Aantal nog te scoren77 0,1% NZA-nummers gereed258 94,2%

6 Adviesopvolging (1) OpgevolgdHoger ZZPLager ZZP VG intra92,5%6,8%0,7% VG gvt92,4%6,4%1,2% VG kgvt89,9%8,3%1,8% LVG82,6%16,5%0,9%

7 Adviesopvolging (2) OpgevolgdHoger ZZPLager ZZP LG intra86,6%13,0%0,4% LG gvt91,5% 7,9%0,6% LG kgvt92,1% 7,1%0,8% ZG aud intra80,1%19,1%0,0% ZG vis intra97,3% 2,7%0,0% ZG vis gvt93,0% 7,0%0,0%

8 ZZP-verdeling (1) ZZP % % VG1 5,5 (14)LVG110,1 VG2 8,5 (12)LVG221,4 VG317,6LVG337,5 VG414,9LVG418,8 VG522,4LVG512,2 VG614,0 VG717,1

9 ZZP-verdeling (2) ZZP % % LG114,1 (19)ZG aud141,9 LG215,9 (17)ZG aud221,8 LG3 4,5 (14)ZG aud336,3 LG415,6ZG vis110,3 LG5 6,9ZG vis225,6 LG620,6ZG vis315,7 LG722,4ZG vis425,1 ZG vis523,3

10 Extreme zorgzwaarte % % VG intra10,2LG intra3,7 VG gvt 2,7LG gvt4,4 VG kgvt 6,6LG kgvt3,0 LVG 1,1ZG aud intra4,8 SGLVG21,6ZG vis intra5,6 ZG vis gvt2,6

11 Dagbesteding (1) % dagbestedingN dagdelen VG intra79,88,2 VG gvt63,68,4 VG kgvt37,28,3 LVG 0,35,8 SGLVG 4,56,6

12 Dagbesteding (2) % dagbestedingN dagdelen LG intra60,25,7 LG gvt69,96,9 LG kgvt22,56,2 ZG aud intra32,28,2 ZG vis intra77,46,9 ZG vis gvt46,54,7

13 Controle scores (maart – augustus 2007)  Referentiecijfers en verdiepende analyse t.b.v. “vlaggen” (feb. 2007)  Bepaling steekproef aanbieders  Steekproef van clienten per geselecteerde aanbieder  Controle op juistheid ingevulde items zorgzwaartelijst (beperkingen)  Controle op juistheid gescoorde ZZP  Rapportage aan VWS en Stuurgroep Controle ZZP’s  Conclusies en vervolgacties

14 Regulier onderhoud/aanpassingen systeem ZZB  Periodiek toetsen en actualiseren van:  Inhoud ZZP’s:  Clientprofielen  Afstemming urenomvang en normen verantwoorde zorg  Afbakening of bundeling tussen ZZP’s  Hoogte maximumprijzen:  Vaststellen prijzen (incl. overbruggingszorg, verblijfszorg thuis, PGB en eigen bijdrage)  Regeling extreme zorgzwaarte  Clienteninformatie ZZP’s:  Actueel houden clientgidsen (incl. verspreiding)

15 Organisatie onderhoud ZZP’s Eerst: korte termijn onderhoud 2007, pakketten aanscherpen Binnen de huidige projectstructuur Dan: Regulier onderhoud 2008 ev, VWS-consultatieronde, Rollen van partijen (VGN, VWS, NZA, CVZ, CIZ, Clientenorganisaties, ZN enz)

16 Dagbesteding 1  Uitgangspunten:  Keuzevrijheid voor de client  Geen onderaanneming  Harmonisatie van dagbestedingsbudgetten  Nader onderzoek toegezegd door de staatssecretaris  Insteek: kwalitatief goede en doelmatige dagbesteding en daarvoor benodigd budget  Uitvoering onder verantwoordelijkheid van de NZa  Actieve betrokkenheid van VGN en clientorganisaties  Gereed oktober 2007

17 Dagbesteding 2 : Nieuw model  Model “ afzonderlijke zorgovereenkomst voor dagbesteding”  Geen onderaanneming maar dagbestedingsaanbieder maakt zelfstandig productieafspraken  Aparte prestatiebeschrijving dagbesteding  Apart tarief per dagdeel dagbesteding  Er is een aparte zorg-en dienstverlenigsovereenkomst tussen aanbieder van dagbesteding en client  Er is geen contractuele relatie tussen de zorgaanbieder van verblijf en de zorgaanbieder van dagbesteding  Zichtbare opsplitsing van indicatiebesluit ZZp in AZR

18 Vervolg nieuw model Nadelen/risico’s van dit model i.t.t. onderaanneming:  Client kan minder gemakkelijk schuiven tussen functies verblijfszorg en dagbesteding  Geen substitutie binnen een ZZP mogelijk (van dagbesteding naar dagopvang “op de groep”); kan leiden tot urenverlies  Intensievere registratie en verantwoording naar zorgkantoor en mogelijk ook client  Zichtbare opsplitsing van indicatiebesluit ZZP in AZR  Kans op nivellering tarief extramurale dagbesteding (beleidsregel extramurale zorgprestaties)  Kans op nacalculatie afwezige dagdelen bij de dagbestedingsaanbieder

19 Behandeling Artikel 15 BZa; dit betreft de behandeling gericht op aandoening, stoornis of beperking die de grondslag vormt voor de AWBZ:  Geen behandeling in ZZP 1 en ZZP 2 voor VG en LG.  In totaaltijd en prijs van deze ZZP’s wordt wel rekening gehouden met incidentele inzet van behandelaars op de achtergrond In 2007 verkennend onderzoek naar bekostiging van medische hulp, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Nog veel onduidelijkheid bij VWS over dit onderwerp.

20 Informatievoorziening  Clientgidsen voor VG en LG zijn in maart gereed  Clientgidsen gaan naar aanbieders, clientorganisaties en zorgkantoren  CIZ levert bij indicatiebesluit de desbetreffende informatie uit de clientengids  In mei-juni komen er zowel voor clienten organisaties als voor aanbieders regionale bijeenkomsten ter voorbereiding op ZZB

21 Conclusies op 13 februari 2007  Voortgang in het invoeringsproces, maar zeer complex traject  Hogere scores dan pilots is reden voor zorg  Duidelijkheid nodig over oa:  Aanpassingen 2007  Dagbesteding (ALV besluit)  Controle van scores  Behandeling  Herallocatietraject Welke punten wilt u bespreken op de ALV?


Download ppt "Zorgzwaartebekostiging Stand van Zaken Martijn Koot Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Briefing ALV Utrecht 13 februari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google