De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatie Steunpunt Interne structuur, overleg met de opdrachtgever en verspreiding van onderzoeksresultaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatie Steunpunt Interne structuur, overleg met de opdrachtgever en verspreiding van onderzoeksresultaten."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatie Steunpunt Interne structuur, overleg met de opdrachtgever en verspreiding van onderzoeksresultaten

2 Hoofdtaken coördinatie Steunpunt 1.Management van het multidisciplinaire onderzoeksteam en interne communicatie (Ugent) 2.Kennismanagement : valorisatie (Ugent en KULeuven) 3.Activiteitenverslagen, jaarplannen, formele documenten (KULeuven)

3 1. Management van het multidisplinaire team en inhoudelijke integratie Frequente bilaterale contacten tussen coördinator en onderzoekers Halfjaarlijkse workshops, “kennisuitwisseling” Voorbereiding van workshops en inhoudelijke discussie in het Dagelijks Bestuur van het Steunpunt Ruimte

4 2. Kennismanagement en valorisatie (KULeuven en UGent) Verschillende soorten kennis: –Bestaande academische expertise –Kennis binnen een beleidscontext (beleidsplannen, RSV, “Beleidsplan Ruimte” –Concepten en strategieën binnen het steunpunt of andere steunpunten –Kennis van bewoners, lokale planners,….

5 2a. Kennis management Website Nieuwsbrief Ruimtemonitor Organisatie van workshops met de administratie (bilaterale overleggen) Gedeelde referentiedatabase?... Algemeen

6 2b. Valorisatie Wetenschappelijke valorisatie: –Opvolging valorisatie congres “Spatial Planning in Flanders: political challenges and social opportunities” –Opvolging van plannen tot wetenschappelijke valorisatie en afspraken met opdrachtgever –Wetenschappelijk congres op het einde van de looptijd Steunpunt (2015)

7 2b. Valorisatie Valorisatie naar het middenveld: –Regelmatig contact met VRP en het opzetten van gemeenschappelijke initiatieven –Identificatie van middenveldgroeperingen en denktanks –Website en nieuwsbrief

8 2b. Valorisatie Valorisatie naar het beleid: –Een mid-term event in conjunctie met de timing van het Beleidsplan Ruimte –Een beleidgerichte publicatie in het Nederlands van de voornaamste onderzoeksresultaten aan het einde van het programma –Oplevering van nieuwe indicatoren in de Ruimtemonitor naar de administratie toe

9 3. Opvolging onderzoeksproces en protocols Opvolging onderzoeksproces en aftoetsen met het jaarplan Jaarplannen, activiteitenverslag Officiële documenten Opvolgen formele afspraken

10 Coordinatie 2012: zwaartepunten Focus op externe communicatie over doelstellingen, werkstrategie, activiteiten: workshops + website “Ronde” van de andere Steunpunten en zoektocht naar synergieën (Steunpuntenforum?) Opzetten concept nieuwsbrief en mailinglijst Identificatie van externe stakeholders, denktanks en middenveldsorganisaties en het opzetten van een uitwisselingsnetwerk Lanceren website (juli 2012) Opvolging valorisatie wetenschappelijk congres “Steunpunt Ruimte en Wonen” Afspraken met VRP aangaande valorisatiestrategieën Opstellen van een protocol voor het opvolgen van de onderzoeksresultaten met de administratie Afspraken mbt “Beleidsplan Ruimte” / organisatie Beleids-midtermevent Opvolging van het ESPON onderzoek

11 Samenwerking met opdrachtgever Stuurgroep (ca 2x per jaar) –Formeel statuut en inhoudelijke, administratieve en financiële opvolging –Goedkeuring activiteitenverslagen en jaarplannen Interface (ca 2maandelijks) –Informeel statuut en informele inhoudelijke, administratieve en financiële opvolging –Rapporteert en adviseert aan de stuurgroep –Informeel overlegorgaan tussen coördinatie binnen RWO en coördinatie Steunpunt Bilaterale overleggen (freq: afh van voortgang WP) –Informeel statuut en inhoudelijke opvolging van verschillende werkpakketten –Binnen één werkpakket het beleidsrelevant onderzoek aansturen binnen de beleidslijnen in het meerjarenplan –Binnen één werkpakket het tijdskader uit het meerjarenplan bewaken


Download ppt "Coördinatie Steunpunt Interne structuur, overleg met de opdrachtgever en verspreiding van onderzoeksresultaten."

Verwante presentaties


Ads door Google