De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAARPLAN Griffie 2014 Bijlage A3. Toelichting A3 2014 -1 rood: bestuur en financiers oranje: maatschappij groen: klanten en partners blauw: medewerkers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAARPLAN Griffie 2014 Bijlage A3. Toelichting A3 2014 -1 rood: bestuur en financiers oranje: maatschappij groen: klanten en partners blauw: medewerkers."— Transcript van de presentatie:

1 JAARPLAN Griffie 2014 Bijlage A3

2 Toelichting A3 2014 -1 rood: bestuur en financiers oranje: maatschappij groen: klanten en partners blauw: medewerkers 1. Leiderschap Processen griffie beschreven en digitaal toegankelijk In 2013 stond deze actie ook op het jaarplan. Door tijdgebrek niet aan toegekomen. Is onderdeel van INK. Studie Griffier volgt meerdaagse studie

3 Toelichting A3 2014 -2 2. Strategie en beleid Formuleren opdracht stagiair - Voor 2015, mogelijke onderwerp: Evaluatie werk raad na één jaar nieuwe raadsperiode Rekenkamercommissie - Voorstel vóór juli 2014 naar het presidium. Bestuurskrachtdiscussie faciliteren - Integriteit van de raadsleden - Vervolg van de discussie in de vorige raadsperiode. Aandachtspunt bij nieuwe raadsleden Kennismakingsactiviteiten nieuwe raadsleden - Vanaf 31 maart, organiseren, (bege)leiden 3. Management van medewerkers Rechtspositie griffier, werkgeverschap - Voorstel voor een werkgevers- commissie, invoeren commissie

4 Toelichting A3 2014 -3 4. Management van middelen - Opstellen verantwoording fractiebud- getten: januari - Voorstel gebruik hardware door raadsleden: maart 5. Management van processen Waarnemend burgemeester – proces faciliteren: januari Overdrachtsdossier raad - Dossier in februari uitbrengen Verkiezingsactiviteiten rond 19 maart - Diverse acties voorbereiden en uitvoeren (zie werkplan): januari-maart Afscheid en intrede nieuwe raadsleden - organiseren Faciliteren infomatieperiode nieuwe college/raad - Na 19 maart Programma’s 2015 voorbereiden - Overleg met de organisatie: januari Studieavonden raadswerk - 5 bijeenkomsten organiseren De raad en burgerparticipatie - Aandachtspunt in raadsvoorstel en startnotities Proceskeuze i.v.m. digitalisering (RIS, DMS, papierarm werken) - Voorstel naar nieuwe raad: mei

5 Toelichting A3 2014 -4 5. Management van processen (vervolg) Accountantskeuze - In 2014 de accountantskeuze begeleiden uitbrengen Communicatieplan raad - Nieuw plan 2015-2018 uitbrengen Organiseren publieksavonden voor raadswerk - Gast van de raad, inleidingen houden Organiseren van raadsbezoeken en informatieavonden met derden - Wanneer gevraagd 6. Partners 7. Medewerkers 8. Maatschappij Geen

6 Waarderingsgebieden Bij college en organisatie – –Jaarlijks meetbaar   Gesprekken met fracties   Resultaatgesprek   Klanttevredenheidsonderzoek   Onderzoek bestuur en financiers   Werkoverleg met ondersteuning griffie Bij samenleving   Evaluatieformulieren rondetafelgesprekken   Jaarverslag gemeente   Evaluatieformulieren informatie– en raadsavonden

7 Output resultaat 2013 2014 Raadsvoorstellen griffie 5 2 De Fernijer 4444 Dagelijkse vernieuwing van het raadsinformatiesysteem100 %100% Audioverslagen op de website100%100% Training raadsleden06

8 Output resultaat 2013 2014 Raadsvergaderingen2620 - opiniërend149 - besluitvormend 1211 Rondetafelgesprekken2520 waarvan avonden1110 Presidiumvergaderingen1110 Werkbezoeken raad02 Informatieavonden raad1111 Vergaderingen trajectgroepen55 Ondersteuning vergaderingen rekenkamercommissie54 Informatieavonden bestuurs kracht5X

9 Overzicht griffiewerkzaamheden Griffier, wtf 0,7777 - Conform A3 jaarplan Ambtelijke ondersteuning: – –Vóór- en nawerk raad, RTG, presidium en informatiebij- eenkomsten – –(Bege)leiding training – –Bode – –Post – –Secretariële ondersteuning – –Voorlichting – –Automatisering

10 Overzicht begrotingsposten Product 480 Bestuur en organisatie: fcl 62030: € Raad, waaronder - salariskosten, onkostenvergoedingen - contributies en abonnementen Trajectgroepen/commissies en Griffie, waaronder - -rekenkamerfunctie, - -representatie, congressen - -fractieondersteuning - -opleiding en - -kosten vergaderingen

11 Colofon – –Bijlage bij A3 jaarplan griffie 2014


Download ppt "JAARPLAN Griffie 2014 Bijlage A3. Toelichting A3 2014 -1 rood: bestuur en financiers oranje: maatschappij groen: klanten en partners blauw: medewerkers."

Verwante presentaties


Ads door Google