De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zevenjaarwerkenaan het “WAT” Slotwoord Gerard van Koten VzStuurgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zevenjaarwerkenaan het “WAT” Slotwoord Gerard van Koten VzStuurgroep."— Transcript van de presentatie:

1 Zevenjaarwerkenaan het “WAT” Slotwoord Gerard van Koten VzStuurgroep

2 Politieke Agenda Werkenaanonderwijs is werkenaaninnovatieèninnovatiekracht Onderwijsbestaatuitdoorlopendeleerlijnen Aan de ontwikkeling van onderwijsmoetstructureelgewerktworden en niet via incidenten of kortstondige pr-campagnes

3 Waarging het om ( 2003 ) ? Teruglopendeinstroom Motivatiedocentenènleerlingen Gap tussenontwikkelingen in de buitenwereld (wetenschap, techniek, beroepen) en ontwikkelingen in scholen Grote overladenheid: weinigverschiltussen CE en SE Te weinigverschiltussen VWO en HAVO programma’s Te weinigaandachtvooraansluitingonderbouw en tweedefaseènvoor VO/WO Gebrekaansamenhangtussenbètavakken

4 Uit het rapport Leerkracht! ( Rinnooy Kan: 2007 ) pagina 70: Om het lerarentekortaantepakken is het nodigper direct en intensieftewerkenaaneenbeterebeloning, eensterkerberoep, eenbetereopleiding en verdereprofessionalisering van de school. pagina74 …..meer) inzet van onderwijsassistenten, TOA’sdus. …..meerinzet van ict. Daarmeekunnenleerprocessenanders en efficiënterwordengeorganiseerd.

5 Uit: Chemie tussen context en concept, juni 2003 (cie. Vernieuwing Scheikunde havo en vwo)

6 Mijnverbazing Wetenschappelijkeènberoepencontextenmoetenbeidestructuree londerdeelzijn (worden) van het onderwijs in de bètavakken De samenhangtussen de bètavakkenonderlingmaarooktussenspecifiekevakkenuit de N en M profielenmoetversterkt (mogelijkgemaakt) worden Experimenteelonderwijsmaakttheorieoperationeel en spannend GebruikICT voorondersteuning en innovatie Geefde Universiteiten de explicieteopdrachtvooreenacademische 1ste graadsopleiding van docententezorgen

7 De toekomst (vanaf 1 jan 2010) Zorgvooreen continue verdereontwikkeling van de bètavakken en zetdaarregie op. Betrek het velddaarbij: zoalsbijscheikunde de VNCI en de RegiegroepChemiedat de afgelopenjarenhebbenlatenzien. Zorgvoorondersteuning van docenten/Toa’s bijhunprofessioneleontwikkeling. Zorgvooruitstekendevak- en onderwijskundigedocentenaan de eerstegraadsdocentenopleidingenbij de Universiteiten.

8 Dank Aan het ministerie van OC&W SLO, PBT en voorgangers VNCI, KNCV, RGC, de anderVernieuwingscie’s Docenten, Toa’s, en leerlingen Examenpilotscholen De 150 scholen (en schoolleiders) die meer direct betrokkenwaren Universiteiten/HBO’s, WCDN, lerarenopleidingen De verkenningscie, de Tweedecie en de Stuurgroepleden En aanallen die aanditontwikkelingstrajecthebbenmeegedaan (pos of neg), voordynamiekhebbengezorgd ènaan de verderontwikkelingzullenmeewerken


Download ppt "Zevenjaarwerkenaan het “WAT” Slotwoord Gerard van Koten VzStuurgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google