De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 experimenten in krimp- en anticipeerregio’s 2013-2016 Evaluatie Anne-Jo Visser Programmamanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 experimenten in krimp- en anticipeerregio’s 2013-2016 Evaluatie Anne-Jo Visser Programmamanager."— Transcript van de presentatie:

1 14 experimenten in krimp- en anticipeerregio’s 2013-2016 Evaluatie Anne-Jo Visser Programmamanager

2

3

4 Lioessens

5 Hoogbouwflat Parkstad Limburg

6

7 Duurzaam Wonen Leveroy

8 Analyse wonen en woonomgeving -Overschot particuliere voorraad -Ouder worden in eigen koopwoning -Dorpen zonder sociale huur -Lokale / regionale aangelegenheid van bewoners en lagere overheden -Verschuiving risico’s -Hernieuwd evenwicht burger / vrijwilliger – instituties? -(Maatschappelijke) businesscase komt moeilijk rond

9 warffum Goud Oud in Warffum

10 St Jan Kloosterburen

11 Hoeksche waardevolle voorzieningen

12

13

14 Analyse zorg en voorzieningen -Afstemmen aanbod en innovatie functies door overheden en mij. partners -Structuren voor vergrijzing in dunbevolkt gebied / zorg en welzijn aan huis -Nabijheid, leefbaarheid en burgerkracht centraal -Nieuwe ontmoetingsfuncties en organisatiestructuren vanuit het dorp -Financieringsstromen en regelgeving blokkeren overname gebouwen -Experimenten slagen bij goed samenspel bewoners en professionals -Voor zorg zijn instituties nodig, maar regie en samenwerking stokt

15 winschoten Binnenstad Winschoten

16 lauwersmeer Lauwersmeer Gezondheidsarrangementen Lauwersmeer Waddenretreat.nl

17 17 0-euro aanpak Noord-Holland Noord

18 Analyse economische vitaliteit -Juridische en financiële instrumenten tegengaan leegstand en verpaupering in centrumgebieden -Aanjagen bedrijveninitiatieven zonder overheidsgeld -Rendabel en duurzame (gezondheids)arrangementen in ‘nieuwe’ economie -Experimenten slagen alleen bij hoge plaats op de lokale / regionale agenda -Actieve gemeenten vergroot kans op succes -Nieuwe economie nog lastig aan te boren

19 Leerervaring proces -Regionale verschillen worden groter. Ook tussen krimpregio’s. -Van onderop heeft de toekomst. Maar focus en samenwerking instituties is nodig. -Behoudendheid en gebrek aan kennis bij lokale overheden en partijen. -Brede netwerken tot stand gekomen: van wetenschap tot praktijk

20 Voorlopige analyse op hoofdlijnen 1.Wie betaalt de rekening van krimp? Zoektocht alternatief (maatschappelijk) verdienmodel differentiëren naar regio 2.Zijn er grenzen aan de inzet van vrijwilligers / bewoners? Zoektocht naar evenwicht tussen bewonersinitiatieven en instituties 3.Moeten we naar een ander schaalniveau van aanpak? De regio aan zet?! 4.Wat bieden de randen van Nederland aan de steden en aan gebieden in Duitsland en België? Ruimte voor rust, natuur, duurzaamheidsontwikkelingen, …..

21

22 De derde ronde, de derde ronde! 2016Werving en selectie: 7 experimenten 2017-2018 Experimenteren 2019Evaluatie Witte vlekken: Mobiliteit, Jongeren, ???


Download ppt "14 experimenten in krimp- en anticipeerregio’s 2013-2016 Evaluatie Anne-Jo Visser Programmamanager."

Verwante presentaties


Ads door Google