De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heesseltsche Uiterwaarden Programma KRW/NURG Midden- en Oost-Nederland Algemene bijeenkomst 14 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heesseltsche Uiterwaarden Programma KRW/NURG Midden- en Oost-Nederland Algemene bijeenkomst 14 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Heesseltsche Uiterwaarden Programma KRW/NURG Midden- en Oost-Nederland Algemene bijeenkomst 14 januari 2016

2 Algemene bijeenkomst Presentatie door Rijkswaterstaat van aard en de omvang van de opdracht met zaakID , herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden en het benoemen van specifieke projectkenmerken Nadere inlichtingen over het inschrijvings- en beoordelingsdocument De contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen tot uiterlijk 10 maart 2016 worden aangevraagd door middel van TenderNed, “Vragen en antwoorden”. Vragen worden zo spoedig mogelijk door Rijkswaterstaat beantwoord

3 Wie zijn wij? Frederike van Wijk Adri Fase Roger Stouthart
Programmamanager Adri Fase Technisch manager Roger Stouthart Contractmanager Tonny Arissen Omgevingsmanager Erick van Silfhout Inkoopadviseur

4 Projectlocatie

5 Huidige situatie

6 Projectdoelstelling Veiligheidsdoelstelling lange termijn
waterstandverlaging van minimaal 5,5 cm Realiseren 206 ha nieuwe riviernatuur KRW-opgave 2e tranche 3,3 km strang 14 ha uiterwaardverlaging

7 Definitief ontwerp

8 Algemeen E&C- contract Hoofdlijnen fysieke maatregelen
ontwerp-DTM en de voorontwerpen uitwerken naar een Uitvoeringsontwerp uitvoering conform Uitvoeringsontwerp, realiseren DTM binnen toegestane marges oplevering van het gehele werk op 13 december 2019 Hoofdlijnen fysieke maatregelen graven geulen/strangen en uiterwaardverlaging (2,2 mln m3 ontgraven; 0,8 mln m3 vermarktbaar) aanleg kleinschalige recreatieve voorzieningen inrichtingsmaatregelen t.b.v. beheer

9 Voetgangersbrug naar Langsdam

10 Uitneembare brug

11 Langsdam met begroeiing

12 Aantakking Kleine Nevengeul

13 Zomerkade

14 Sluisje in zomerkade

15 Zomerkade nabij sluisje

16 Zomerkade nabij Terp

17 Betonvloer voormalige steenfabriek

18 Botenhelling vanaf terrein steenfabriek

19 Zuidelijke Oever Terp

20 Oever voormalige steenfabriek

21 Zuidoever zandwinplas oost

22 Zuidoever zandwinplas west

23 Ten noorden van Grote Nevengeul

24 Fundering hoogspanningsmasten

25 Radarpost

26 Smalle dijk

27 Aanbesteding Inlichtingen- en inschrijvingsfase
14 januari : algemene bijeenkomst 15 t/m 18 februari 2016 : individuele inlichtingen 10 maart : laatste inlichtingen 13 maart : eindnota Beoordelings- en gunningsfase 7 april : ontvangst inschrijving 20 mei : gunningsbeslissing 17 juni : opdrachtverlening

28 Digitaal inschrijven via TenderNed.nl
Documenten digitaal ondertekend met gekwalificeerde elektronische handtekening Ondertekenen met PKI-certificaat (e-signing) Alléén elektronische inschrijving informatie over PKI-certificaat: https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/

29 Specifieke omstandigheden
Bereikbaarheid project-/werkgebied smalle aan-/afvoerwegen smalle/hoge Waalbandijk weinig op-/afritten vanaf Waalbandijk natte situatie overgrote deel Particulier bezit binnen project-/werkgebied woningen op 3 locaties particulier grondbezit kwestie onteigening

30 Specifieke omstandigheden
Hinder/veiligheid binnen project-/werkgebied algemeen binnen/buiten specifiek mbt woningen binnen op de Waal op de weg Vergunningen/- voorwaarden voorwaarden mbt Waalbandijk irt piping voorwaarden mbt natuur/FF voorwaarden mbt hoogspanningsleiding

31 EMVI Aandachtpunten Beheersing van top-risico’s
juiste gebruik van areaalgegevens beperkte werkruimte bij het voormalig terrein van de steenfabriek bescherming van flora en fauna verontreiniging in de ondergrond

32 EMVI Aandachtpunten Zekerheid betreffende opleveringsdatum
tijdig verkrijgen van vergunningen en ontheffingen de beheersing van de consequenties in tijd van hoog- of laagwater beheersing grondstromen en vrijkomende overige materialen uitvoeringswijze in samenhang met fasering van het Werk

33 EMVI Aandachtpunten Uitvoeringswijze ter minimalisering van omgevingshinder belangen eigenaren op en rond het terrein van de steenfabriek schade aan bestaande objecten, zoals de dijk en wegen bereikbaarheid aannemer voor bouwcommunicatie voor bewoners en recreanten ontzien van aan- en afvoerwegen

34 Meer info over het project?
Waal: herinrichten Heesseltsche Uiterwaarden

35 Vragen? Einde presentatie


Download ppt "Heesseltsche Uiterwaarden Programma KRW/NURG Midden- en Oost-Nederland Algemene bijeenkomst 14 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google