De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

2 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Collectemuntenverkoop Zaterdag 16 en zaterdag 23 april worden er geen collectemunten verkocht worden in verband met de afwezigheid van de koster. Heeft men collectemunten nodig, dan contact opnemen met de koster.

3 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Lofprijs- en aanbiddingdienst 17 april 2016 Kruiskerk Haulerwijk 19.00 uur.

4 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Lofprijs- en aanbiddingsdienst met gospelkoor Jizrahja Op zondag 17 april 2016 om 19.00 uur laat gospelkoor Jizrahja uit Groningen u tijdens de interkerkelijke lofprijs- en aanbiddingsdienst een bijzondere ervaring beleven in de Kruiskerk, Valkeniersweg 3 te Haulerwijk. Na de dienst is er onder het genot van een kopje koffie of thee tijd voor ontmoeting.

5 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Lofprijs- en aanbiddingsdienst met gospelkoor Jizrahja Zij zullen de gehele dienst verzorgen, de liederen en de overdenking zijn opgebouwd rondom het Bijbelboek Nehemia, waarin het gaat over herstel, Gods zorg en trouw aan zijn volk en gemeente en verantwoord leiderschap. De zangers, diverse solisten en swingende muzikanten laten u zien, horen en ervaren dat de God waarover zij zingen springlevend is.

6 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Noodoppassers gezocht! Voor de Oppasdienst zoeken wij nood- oppassers, voor het geval dat het voorkomt dat niemand van de Oppasdienst beschikbaar is in verband met ziekte of vakantie. Momenteel hebben wij één noodoppasser, graag zouden wij dit willen uitbreiden. Hebt u interesse, neem dan contact op met de oppascoördinator. Wanneer:Als niemand van de Oppasdienst kan. Waar:Kruiskerk, de soos. Aanmelden of meer informatie: oppas@gkv-haulerwijk.nl.

7 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 1/2 zondag 10 april 14:00Kerkdienst - Br. P. Zuidema 14:00Kind in Kerk (Bovenbouw) 15:00Bloemen bezorgen: Vacant

8 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 2/2 zondag 17 april 09:15Oppas: Alemayehu en Sybren 09:30Kerkdienst - Zr. I. Baron / Ds. C. van der Leest (Groningen-Oost) 14:00Kerkdienst – Ds. J.E. Kramer (Assen- Marsdijk) 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) 15:00Bloemen bezorgen: M. Jansma 19:30Lofprijs- & Aanbidding (muziekgroep Jizrahja uit Groningen)

9 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via kerkgids@gkv-haulerwijk.nl. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam. Jarigen aanstaande week Zo 10-04Z. v/d Heide - de Haan (51) Wo 13-04Anna Mulder (27) Wo 13-04Br. F. Boonstra (33) Do 14-04J. Lengkeek (41) Vr 15-04A. de Boer (47)

10 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl. Welkom Voorganger:br. P. Zuidema Organist:br. A. de Boer Beamist:br. D.D. Rouwhorst

11 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

12 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. Votum en zegengroet

13 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

14 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Gezang 179b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

15 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Gezang 179b opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

16 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

17 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Lezen 1 Petrus 1: 3-13 Het nieuwe leven 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.

18 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Lezen 1 Petrus 1: 3-13 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen.

19 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Lezen 1 Petrus 1: 3-13 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. 13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.

20 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

21 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Gezang 106: 1-4 1God in den hoog' alleen zij eer en dank voor zijn genade, daarom, dat nu en nimmermeer ons deren nood en schade. God toont zijn gunst aan ons geslacht. Hij heeft de vrede weer gebracht; de strijd heeft thans een einde.

22 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Gezang 106: 1-4 2U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere. Onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren. Gij hebt onmetelijke macht, uw wil wordt onverwijld volbracht. Die Heer is onze Koning.

23 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Gezang 106: 1-4 3O, Jezus, die de Christus zijt, des Vaders eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen.

24 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Gezang 106: 1-4 4O Heilge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven, heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus' dood en leven. Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, op U steunt ons vertrouwen.

25 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

26 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Preek

27 Geloven… waarom?

28 Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God

29 Geloven… waarom? Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God “Blijf u inspannen voor uw redding… …het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt” (Filippenzen 2:12-13)

30 Geloven… waarom?  de noodzaak van geloof: Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God

31 Geloven… waarom?  de noodzaak van geloof: onvoorwaardelijke genade vraagt om de voorwaarde van geloof Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God

32 Geloven… waarom?  de noodzaak van geloof: onvoorwaardelijke genade vraagt om de voorwaarde van geloof Onvoorwaardelijke genade Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God

33 Geloven… waarom?  de noodzaak van geloof: onvoorwaardelijke genade vraagt om de voorwaarde van geloof Onvoorwaardelijke genade Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God God geeft zichzelf, relatie

34 Geloven… waarom?  de noodzaak van geloof: onvoorwaardelijke genade vraagt om de voorwaarde van geloof Onvoorwaardelijke genade Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God God geeft zichzelf, relatie niet om iets in jou, maar om iets in zichzelf: zijn liefde

35 Geloven… waarom?  de noodzaak van geloof: onvoorwaardelijke genade vraagt om de voorwaarde van geloof Onvoorwaardelijke genade Geloof: een relatie met God hebben Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God

36 Onvoorwaardelijke genade Geloof

37

38 Geloven… waarom?  de noodzaak van geloof: onvoorwaardelijke genade vraagt om de voorwaarde van geloof Onvoorwaardelijke genade Geloof: een relatie met God hebben  de erfenis: de volmaakte, herstelde band met God Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God

39 Geloven… waarom?  de noodzaak van geloof: onvoorwaardelijke genade vraagt om de voorwaarde van geloof Onvoorwaardelijke genade Geloof: een relatie met God hebben  de erfenis: de volmaakte, herstelde band met God Geloof leeft van hoop Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God

40 Geloven… waarom?  de noodzaak van geloof: onvoorwaardelijke genade vraagt om de voorwaarde van geloof Onvoorwaardelijke genade Geloof: een relatie met God hebben  de erfenis: de volmaakte, herstelde band met God Geloof leeft van hoop Geloof in toekomstige genade verandert je leven Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God

41

42 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

43 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Opwekking 428: 1-4 1Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. 2Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot Hem keer - dat God mij nooit verlaat.

44 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Opwekking 428: 1-4 3Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. 4Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.

45 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

46 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Collecte 1e collecte:Evangelisatie 2e collecte:Huisvestingslasten

47 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 1/2 zondag 10 april 14:00Kerkdienst - Br. P. Zuidema 14:00Kind in Kerk (Bovenbouw) 15:00Bloemen bezorgen: Vacant

48 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 2/2 zondag 17 april 09:15Oppas: Alemayehu en Sybren 09:30Kerkdienst - Zr. I. Baron / Ds. C. van der Leest (Groningen-Oost) 14:00Kerkdienst – Ds. J.E. Kramer (Assen- Marsdijk) 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) 15:00Bloemen bezorgen: M. Jansma 19:30Lofprijs- & Aanbidding (muziekgroep Jizrahja uit Groningen)

49 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via kerkgids@gkv-haulerwijk.nl. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam. Jarigen aanstaande week Zo 10-04Z. v/d Heide - de Haan (51) Wo 13-04Anna Mulder (27) Wo 13-04Br. F. Boonstra (33) Do 14-04J. Lengkeek (41) Vr 15-04A. de Boer (47)

50 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

51 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Lied 416: 1-4 Uit: Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 1Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 2Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

52 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Lied 416: 1-4 Uit: Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 3Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 4Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

53 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

54 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) A-men, a-men, a-men. Amen

55 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)

56 Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13) Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Gz.179b Lz.1 Petrus 1: 3- 13 Gz.106 Preek Opw.428 Collecte Ld.416 (’13)"

Verwante presentaties


Ads door Google