De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten Verkorte bachelor Psychologie (90 studiepunten)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten Verkorte bachelor Psychologie (90 studiepunten)"— Transcript van de presentatie:

1 1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten Verkorte bachelor Psychologie (90 studiepunten)

2 2 Diplomaruimte Wat is de diplomaruimte? Cumulatieve studie-efficiëntie Toleranties Meer weten?

3 3 Wat is de diplomaruimte? Opleiding = Bachelor, Master, Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s of SLO Opleidingsmodel Tot en met 2008-2009Vanaf 2009-2010 Programmajaarmodel Opleidingsmodel Verkorte bachelor = 1 opleiding Master = 1 opleiding Inschrijven in programmajaren Inschrijven voor een opleiding Jaarlijkse deliberatie Eén deliberatie op het einde van de opleiding

4 4 Wat is de diplomaruimte? Standaardtraject –Garantie op volgbaar uur- en examenrooster Opm.: vervroegde examenplanning! –Evenwichtige spreiding over semesters –Aanduiding van opleidingsfase bij elk opleidingsonderdeel –Afwijken van het standaardtraject: volgtijdelijkheid Eenvormige Structuur

5 Programmagids VB PSY 90 SP 5

6 6

7 7

8 Standaardtraject master Psychologie 8

9 9 Wat is de diplomaruimte? Volgtijdelijkheidsvoorwaarden: –Strenge volgtijdelijkheid: credit behaald of tolerantie ingezet voor opo A voor je opo B mag opnemen –Soepele volgtijdelijkheid: opo A gevolgd voor je opo B mag opnemen –Gelijktijdigheid: opo A minstens tegelijk met opo B opnemen in je studieprogramma –Diploma: diploma opleiding 1 behaald hebben om opo A op te nemen in opleiding 2 (vb. masterproef en masterstage) Voortgangsvereiste: –Je mag opo C enkel opnemen als je nog maximaal x aantal studiepunten moet verwerven om het diploma/getuigschrift te behalen (vb. masterstage) Volgtijdelijkheid

10 10 Wat is de diplomaruimte? Volgtijdelijkheid

11 11 Wat is de diplomaruimte? Volgtijdelijkheid

12 12 Wat is de diplomaruimte? Volgtijdelijkheid

13 13 Cumulatieve studie-efficiëntie? Duidelijke informatie na elke examenperiode (zie studievoortgangsdossier) Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) als centrale parameter CSE=

14 14 Cumulatieve studie-efficiëntie Léon neemt 60 studiepunten op in zijn ISP. Hij slaagt voor alle vakken.  100% cumulatieve studie-efficiëntie. Doris neemt 60 studiepunten op in haar ISP. Ze slaagt voor alle vakken, behalve voor 2. Bvb. Sociale psychologie 2 van 4 studiepunten en Statistiek voor psychologen 2 van 8 studiepunten. (60-12)/60  80% cumulatieve studie-efficiëntie. Voorbeelden

15 15 Cumulatieve studie-efficiëntie Evert neemt 60 studiepunten op. Hij slaagt voor twee vakken. Bvb. Functieleer 2 van 5 studiepunten en Methoden van onderzoek van 8 studiepunten. 13/60  21,7% cumulatieve studie-efficiëntie. Jef neemt de 1 ste fase op van de verkorte bachelor, maar is vrijgesteld voor bvb. Human Biology (4 studiepunten) Hij is niet geslaagd voor bvb. Sociale Psychologie 2 van 4 studiepunten. (56-4)/56  93% CSE Voorbeelden

16 16 Cumulatieve studie-efficiëntie Een cumulatieve studie-efficiëntie ≥ 50% is van belang bij: Bewaken van de eigen studievoortgang Ter-inschrijving: –CSE ≥ 50%: ter-inschrijving wordt toegestaan. –CSE < 50%: weigering tot ter-inschrijving. Quater-inschrijving voor een opo is niet mogelijk. Bij niet slagen na een ter-inschrijving, krijg je een weigering van 5 jaar voor inschrijving aan de KU Leuven Aantal studiepunten dat je mag opnemen Toleranties (zie verder) Waarvoor?

17 17 Cumulatieve studie-efficiëntie Tot 2010-2011: voltijds (54-66) of deeltijds (25-35) Vanaf 2010-2011: –tussen 25 en 66 SP –cumulatieve studie-efficiëntie ≥ 50%  meer dan 66 studiepunten mogelijk Aantal Studiepunten

18 18 Toleranties Toleranties i.p.v. deliberatie  zelf kiezen om al dan niet in te zetten, in je studievoortgangsdossier Voorwaarden: –ten minste 50% cumulatieve studie-efficiëntie –enkel 8/20 of 9/20 (7 of minder is niet tolereerbaar!) –Voldoende tolerantiekrediet –Tolereerbaar vak (bv. masterproef is niet tolereerbaar) Indien onvoldoende: garantie op behouden van hoogste cijfer (binnen academiejaar) Wat?

19 19 Toleranties Tolerantiekrediet = 10% van het aantal studiepunten. Vrijstellingen tellen niet mee voor de bepaling van het tolerantiekrediet! Master = nultolerantie Tolerantiekrediet

20 20 Toleranties Hoe?

21 21 Toleranties Doris schrijft zich in voor de 1 ste fase van de verkorte bachelor PSY (60 SP). TK: 10% van 90 = 9  9 SP. Januari: Psy.v.indiv.versch. 2: 5/20 en Ontw. Psy 2: 3/20 Juni: Human Biology: NA en Functieleer 2: 6/20 September: Psy.v.indiv.versch 2: 5/20, Ontw. Psy 2: 12/20, Human Biology: 14/20, Functieleer 2: 8/20 Diff. Psy 2 = 4 SP en Functieleer 2 = 5 SP (60-9)/60  85% cumulatieve studie-efficiëntie. Kan tolerantie inzetten voor Functieleer 2  resterend TK = 4 SP Voorbeelden

22 22 Toleranties Michael schrijft zich in voor de 1 ste fase van de verkorte bachelor PSY, met een vrijstelling voor vak Methoden van onderzoek (8 SP). Hij neemt dus 52 SP op. Opleiding van 90 - 8 studiepunten  10% van 82 = 8,2  8 SP tolerantiekrediet. Juni: Statistiek voor psychologen 2: 8/20 (8 SP). Cumulatieve studie-efficiëntie 84,6%  tolerantie mag. Tweede zit: garantie op behoud tolereerbaar cijfer. September: Statistiek voor psychologen 2: 13/20  Michael hoeft geen tolerantie in te zetten, behoudt dus zijn volledige leerkrediet en verwerft credits voor alle opleidingsonderdelen. Voorbeelden

23 23 Toleranties Laatstejaars: beslissen of examencommissie toleranties mag toekennen (begin tweede semester)  Aangeven in je studievoortgangsdossier ! Verkorte bachelor = 2-jarige ‘opleiding’ (jullie zijn dus pas volgend jaar ‘laatstejaars’ van het verkort programma) Hoe?

24 24 Meer weten? https://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/index.h tmlhttps://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/index.h tml

25 Website diplomaruimte 25

26 26 Leerkrediet Wat? Meer weten?

27 27 Leerkrediet Sinds 2008-2009: een puntensysteem om de studievoortgang van de student te bewaken Een pakket van studiepunten dat een student kan inzetten voor een inschrijving: –Startsaldo: 140 studiepunten –Geslaagd: het leerkrediet wordt opnieuw aangevuld –Niet geslaagd voor een opo (dus ook bij inzetten tolerantie): de ingezette studiepunten kwijt –Eerste 60 VERWORVEN studiepunten: dubbel terug –Na eerste masterdiploma: -140 studiepunten –Leerkrediet wordt meegenomen naar een andere instelling Voor wie? Alle studenten die zich inschrijven voor een initiële bachelor- of masteropleiding met een diploma- of creditcontract (OOK voor verkort programma) Wat?

28 28 Leerkrediet Verandering van studierichting Niet-generatiestudenten 1. Veranderen van opleiding voor 1 december  geen verlies van leerkrediet 2. Veranderen van opleiding tussen 1 december en 15 maart  verlies van leerkrediet voor opleidingsonderdelen 1ste semester en jaaropleidingsonderdelen (tenzij geslaagd: dan weer bij leerkrediet gevoegd)  geen verlies van leerkrediet voor opleidingsonderdelen 2e semester 3. Veranderen van opleiding na 15 maart  verlies van het volledige leerkrediet Wat?

29 29 Meer weten? http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ www.studentenportaal.be

30 Website leerkrediet 30

31 Bereken je eigen leerkrediet 31

32 ISP Ten laatste 10 oktober doorsturen Alleen opleidingsonderdelen aanvinken die je dit academiejaar opneemt! Slechts 1x doorsturen ISP-verantwoordelijke: Natasja Ausseloos

33 “Inhoudelijk aan te raden vakkenpakket” 33

34 Nog vragen? Indien later nog vragen: - Neem eerst een kijkje op het Studentenportaal PPW: http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal - Indien nog steeds vragen: marieke.swerts@ppw.kuleuven.be marieke.swerts@ppw.kuleuven.be 34


Download ppt "1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten Verkorte bachelor Psychologie (90 studiepunten)"

Verwante presentaties


Ads door Google