De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Problemen in de interactie en communicatie bij kinderen met een aan autisme verwante stoornis. M. Serra & R.B. Minderaa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Problemen in de interactie en communicatie bij kinderen met een aan autisme verwante stoornis. M. Serra & R.B. Minderaa."— Transcript van de presentatie:

1 Problemen in de interactie en communicatie bij kinderen met een aan autisme verwante stoornis. M. Serra & R.B. Minderaa

2 Twee aspecten 1. zwakte in de adequate besturing van het sociale gedrag o Doen niet wat verwacht wordt in situatie o Snappen dubbele bodems niet  slachtoffers voor plagerijen  Moeite gedrag aan te passen op logische en flexibele manier aan steeds wisselende sociale context 2. zwakte in het ‘oppakken’ en interpreteren van sociale informatie o Jong kind: niet gevoelig voor wat begeleider zegt, men dringt niet door o Ouder kind: duidelijk dat veel sociale info niet wordt begrepen, mist sociale intuïtie o Snapt gevoelsmatige niet bij anderen; bv: ouders worden boos  kind snapt niet waarom dit logisch en begrijpelijk is

3  Kind ziet wereld om zich heen niet in perspectief: Slecht vermogen om gebeurtenissen tegenover elkaar af te wegen Slecht vermogen om gebeurtenissen in de tijd een plaats te geven  Kind is onvoldoende verankerd in sociale situatie; het functioneert te los van de sociale context  Ernstige handicap in het adequaat sturen van het eigen handelen

4 Theory of mind  ‘Mental states’ probleem bij autistische kinderen  belangrijk voor begrijpen en voorspellen menselijk gedrag  Onderzoek: vergelijking met normale kinderen & kinderen met Down  autistische kinderen scoren het slechtst op false belief taken  autistische kinderen meer moeite met begrijpen van mental states (zoals kennis, waarneming…)

5  Onderzoek: gedrag verklaren in termen van gedachten en wensen (in vergelijking met normale kinderen en mentaal geretardeerde kinderen)  Autistische kinderen scoorden slechtst Besluit: Prestatie sterk gerelateerd aan IQ, verbale intelligentie, taalbegrip & begrip van syntactische structuren DUS: Groep autistische kinderen die wel eenvoudige theory of mind-taken kunnen

6  Onderzoek happé bij 3 groepen: Resultaat: -groep 1 minst goede resultaten, groep 3 de beste  verbale intelligentie belangrijke voorspeller  chronische leeftijd belangrijk  complexiteit van de taak belangrijk; hoe hoger, hoe slechter score Begrijpen van grapjes, sarcasme en ironie

7 Conclusies  Vier belangrijke variabelen: verbale intelligentie chronologische leeftijd ernst van de sociale en communicatieve problemen de complexiteit van de taak.  Onderzoek rond afleiden van emoties bij anderen  Verband tussen de ernst van de sociale en communicatieve problemen en de prestaties op deze taken

8 Theory of mind: primair of secundair  Discussie: kan theorie ook de sociale problemen verklaren die al vroeg in ontwikkeling manifesteren?  meer sprake van een affectief probleem dan van een cognitief probleem  Minder in staat om emoties waar te nemen & hierop te reageren  missen sociale ervaring o Affectief probleem basis voor problemen bij theory of mind o Andere cognitieve problemen zijn reden van problemen bij theory of mind (bv: flexibel en efficiënt gebruik te maken van strategieën om problemen op te lossen)

9 Vraag: Hoe kunnen de sociale problemen van kinderen worden verklaard die wel in staat zijn ‘mental states’ van anderen te begrijpen?  Maken gebruik van andere strategieën bv taak-specifieke strategieën nl. associëren van persoon,object en plaats  meer cognitief gerichte strategieën: verklaren succes op theory of mind taken, terwijl ze toch ernstige communicatieve en sociale problemen hebben

10  Probleem bij het spontaan kunnen toepassen van theory of mind vaardigheden in dagelijkse sociale situaties  dagelijkse situaties zijn ongestructureerd: probleem bij toeschrijven ‘mental states’  onderzoekssituaties zijn gestructureerd: kunnen ‘mental states’ toeschrijven  Streven naar centrale coherentie  gebrek bij autistische kinderen; moeilijkheden bij interpreteren van informatie ‘in de context’, nochtans belangrijk bij theory of mind vaardigheden bv: kunnen onsamenhangende woorden onthouden, maar geen samenhangende items of zinnen

11 Verder onderzoek  Uitganspunt voor onderzoek: theory of mind -Autistische kinderen: problemen met ‘mental states’ -4 variabelen belangrijke voorspellers van prestatie  Handicap verder onderzoek: ontbrekende diagnostiek bij kinderen met een aan autisme verwante stoornis  Functioneren van kinderen in verschillende fasen zorgvuldig in kaart brengen

12 Verder onderzoek naar…  Inzicht krijgen in processen die een rol spelen bij de ontwikkeling van een theory of mind bij normale en bij kinderen met een aan autisme verwante stoornis  vroegtijdige diagnostiek en interventie  Theory of mind vaardigheden bij kinderen met een aan autisme verwante stoornis Hoe lossen ze theory of mind-taken op? …  Exploreren van mogelijk andere onderliggende cognitieve problemen en de relatie met de sociale en communicatieve problemen


Download ppt "Problemen in de interactie en communicatie bij kinderen met een aan autisme verwante stoornis. M. Serra & R.B. Minderaa."

Verwante presentaties


Ads door Google