De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychiatrische intensieve behandeling voor autisme of Het PIBA-model Embregts P. en Nieuwenhuijzen M. (2008) Boek: Begeleiding van kinderen en jongeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychiatrische intensieve behandeling voor autisme of Het PIBA-model Embregts P. en Nieuwenhuijzen M. (2008) Boek: Begeleiding van kinderen en jongeren."— Transcript van de presentatie:

1 Psychiatrische intensieve behandeling voor autisme of Het PIBA-model Embregts P. en Nieuwenhuijzen M. (2008) Boek: Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme; Hoofdstuk 12: Psychiatrische intensieve behandeling voor autisme: een programma beschrijving (pp 202-216) Houten: Bohn Stafleu van Loghum

2 PIBA bestaat uit : een jaar geïndividualiseerde interventie voor kinderen met een autisme stoornis of PDD-NOS.

3 Behandeling Beperkt zich tot kinderen jonger dan 7j ASS en gedragsproblemen.

4 Hoofddoel  Afleren van storend en afwijkend gedrag  Aanleren van gewenst en alternatief gedrag en vaardigheden  PIBA heeft zich beperkt tot deze subgroep van kinderen omdat zij:  tijdens hun dagelijks leven sterk worden belemmerd in hun ontwikkeling, door hun afwijkend en soms storend gedrag

5 Door het voorafgaande maken kinderen weinig of geen gebruik van de dagelijkse leermomenten, en ontstaat er handelingsverlegenheid bij de ouders en zo kunnen gezinnen geïsoleerd geraken

6 PIBA begint met een screening van het kind en gezin. Zo probeert men te achterhalen of het gezin de behandeling aankan.  PIBA bestaat uit 3 fasen:  Elke fase begint met workshop voor: ouders, medewerkers school, grootouders. 1 ste fase ( duur 1 maand)  Hier wordt de omgeving voorspelbaar gemaakt door middel van het vergroten van de structuur, voorwaarden gecreëerd en de omgeving voorspelbaar gemaakt!  2 doelen: - ouders leren structuur aanbrengen in thuisomgeving - leren visuele ondersteuning voor communicatie 2 de fase (duur 2 maanden)  Hier ligt de nadruk op het verminderen van probleemgedrag  De PIBA-consulent komt 2x per week aan huis 3 de fase (duur 9 maanden)  Hier leert het kind nieuwe vaardigheden en vervangend gedrag voor ongewenst gedrag  Gedeeltelijk op school

7  Structuur in de thuisomgeving  In persoon, tijd, activiteit en ruimte. Dit betekend: Alles krijgt een vaste plek in huis Soms specifieke hoekjes gecreëerd die een duidelijke functie hebben. Vb: een tafeltje voor te knutselen (aangegeven met rode kaart) Enz…

8 Wat is visuele ondersteuning? Gebruik maken van pictogrammen.

9 SCREENING  Voor het begin van PIBA gebeurd een screening kan gezin behandeling aan?  Het kind met ASS uitgebreid getest zo ontwikkelingsprofiel samenstellen  Uit dit profiel vloeien later de kind – en ouderdoelen voort.  Gestandaardiseerde tests worden afgenomen inclusief een bepaling van het cognitieve niveau en taaltests

10 Behandelingsprogramma:  1 behandeling is intensief (in de 3 de fase)  2 oudertraining  3 sociale en communicatieve vaardigheden centraal ( 2 de fase)  4 gebaseerd op verzamelde gegevens en heeft doelen  5 aandacht voor generalisatie van aangeleerde vaardigheden  6 interventie op jonge leeftijd

11 Slotbeschouwing PIBA Deelnemers: - versnellen hun ontwikkelingstraject - verminderen probleemgedrag - worden zelfstandiger - beter in staat tot leren  Ouders: -positief - ongeveer helft zet trainingen verder

12 Bronvermelding Embregts P. en Nieuwenhuijzen M. (2008) Boek: Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme; Hoofdstuk 12: Psychiatrische intensieve behandeling voor autisme: een programma beschrijving (pp 202-216) Houten: Bohn Stafleu van Loghum http://www.google.be


Download ppt "Psychiatrische intensieve behandeling voor autisme of Het PIBA-model Embregts P. en Nieuwenhuijzen M. (2008) Boek: Begeleiding van kinderen en jongeren."

Verwante presentaties


Ads door Google