De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 7.   Maatschappelijke noodzaak: verandering in het landschap.  Kennismaking met de gemandateerde voorzieningen: wat kan de aanmelder verwachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 7.   Maatschappelijke noodzaak: verandering in het landschap.  Kennismaking met de gemandateerde voorzieningen: wat kan de aanmelder verwachten."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 7

2   Maatschappelijke noodzaak: verandering in het landschap.  Kennismaking met de gemandateerde voorzieningen: wat kan de aanmelder verwachten van de gemandateerde voorziening? Wat verwacht de gemandateerde voorziening van de aanmelder?  Kennismaking met het motivatiedocument: criteria. Doelstelling workshop

3   Situering van de gemandateerde voorziening.  Herbekijken van de rol als hulpverlener.  Ondersteuning via consultfunctie van de gemandateerde voorzieningen: OCJ & VK. Maatschappelijke hertekening

4 Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke hulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeens. instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg Politie CAP Hulpvrager IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT K&J psy consult

5  Overgang CBJ naar OCJ  Herbekijken van lopende dossiers bij CBJ.  Bestaande caseload.

6  MaNo 11 juni 2013 6 Geen vrijwilligheid mogelijk onderzoek case management case management triade Uitnodigen cliënt en aanmelder Inschatten maatschappelijke noodzaak Teambeslissing over hulpvoorstel en maatschappelijke noodzaak Interveniërend Observerend aanmelding Motivatiedocument: Wat zijn de krachten/lasten Wat heb je zelf al gedaan Waarom meld je aan Teambeslissing Cliënt geïnformeerd consult Advies Handvatten aanreiken Parket kennisgeving parket 6

7   Oriënteren naar OCJ of VK.  Het motivatiedocument (≠ het A-document).  Rol van de aanmelder tijdens het onderzoek Maatschappelijke Noodzaak. Een aanmelding bij de gemandateerde voorziening

8  Het motivatiedocument.  Plan B: aanmelders die niet behoren tot de 6 sectoren van de Integrale Jeugdhulp.  consultfunctie!

9   Identificatiegegevens.

10  Identificatiegegevens.

11   Omschrijving van de problematiek vanuit verschillende visies:

12   Hulpverleningsgeschiedenis.

13   Mate van verontrusting.

14   Doel blijft: ultieme poging om hulpverlening binnen vrijwilligheid te installeren.  In het onderzoek:  Nagaan of hulp maatschappelijk noodzakelijk is;  Zo ja, welke hulpverlening moet dit zijn?  Ouders zijn akkoord: Op welke manier dient er opgevolgd te worden: casemanagement.  Ouders zijn niet akkoord: mogelijkheid tegensprekelijk debat & doorverwijzing naar parket. Het afsluiten van een onderzoek maatschappelijke noodzaak.

15   Observerend.  Interveniërend.  Rol van de aanmelder/hulpverlener hierin. Casemanagement

16   Illustraties uit de praktijk vanuit OCJ & VK.


Download ppt "Workshop 7.   Maatschappelijke noodzaak: verandering in het landschap.  Kennismaking met de gemandateerde voorzieningen: wat kan de aanmelder verwachten."

Verwante presentaties


Ads door Google