De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie & werkwijze Veiligheidshuis Utrecht d.d.23 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie & werkwijze Veiligheidshuis Utrecht d.d.23 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 organisatie & werkwijze Veiligheidshuis Utrecht d.d.23 november 2010

2 Opdrachtgever & ketenpartners Opdrachtgever: Arrondissementaal Justitieel Beraad, inclusief burgemeesters Regionaal College (Instemming werkplan en jaarverslag) Ketenpartners: justitie  Politie Utrecht, Parket Openbaar Ministerie (OM), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), 3 Reclasseringsorganisaties, Dienst Justitiële Inrichtingen / Penitentiaire Inrichting (PI) Utrecht, Bureau Jeugdzorg; Slachtofferhulp Nederland  Rechtbank (toehoorder) en HALT (geen werkplek). Overige ketenpartners / deelnemers  Gemeente Utrecht  Gemeenten Lekstroom: Houten, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik  Gemeenten Rijn&Venen: Woerden, Ronde Venen, Loenen, Abcoude, Breukelen, Maarssen, Montfoort en Oudewater  GGZ-partners: CMB, Altrecht en justitiepartners WSG, De Waag (in casusoverleggen)  ASHG

3 Thema’s Persoonsgebonden: Jeugd : 12-18 Jongvolwassenen: 18-23 Meerderjarige veelplegers: 18 > Huiselijk Geweld Gebiedsgebonden: Jongerenoverlast: aanpak overlastgevende en criminele jeugdgroepen Ernstig overlastgevende en criminele gezinnen

4 Doelen  Criminaliteit en overlast verminderen door:  het maken van persoonsgerichte afspraken door de ketenpartners, om zo recidive van daders zoveel mogelijk te voorkomen;  gebieds- en delictgerichte aanpakken.  Effici ë nter werken:  beter afstemmen, processen slimmer afspreken en in éé n keer goed;  alle partners bespreken persoon tegelijkertijd en stemmen hun inzet op elkaar af.  Effectiever werken:  persoons- of probleemgericht (onder meer in casusoverleg);  problemen / kansen samen signaleren en gezamenlijk aanpakken;  aansluiting preventie, repressie, nazorg

5 Werkwijze Veiligheidshuis Persoonsgebonden aanpak: Justitiële casusoverleggen Input : beschikbare informatie over de dader bij de (justitie – gemeente- en zorg) partners op leefgebieden:  schulden / inkomen;  woonsituatie;  zorg; psychische problematiek/verslaving;  dagbesteding/opleiding, vrije tijd  “strafrechtelijk cv”

6 Werkwijze Veiligheidshuis Persoonsgebonden aanpak: Justitiële casusoverleggen Output: een persoonsgericht scenario >plan van aanpak 1 zorg- en hulpverlening 2 combinatie dwang / drang en hulpverlening 3 strafrechtelijk, civielrechtelijk, overige dwang / drang (o.t.s., huurrecht, leerplicht, wet op tijdelijk huisverbod, etc.)

7 Werkwijze Veiligheidshuis Persoonsgebonden aanpak: Justitiële casusoverleggen De beschikbare informatie en de afspraken worden vastgelegd in een persoonsdossier in 1 digitaal informatiesysteem (CoOS)

8 TOM- en OTP-zittingen Gebiedsgebonden aanpak: aanpak overlastgevende en criminele jeugdgroepen en gezinnen (stad Utrecht) Projecten: Aanpak Onze Toekomst, Versterken Betrokkenheid Ouders, Dadergerichte Aanpak Geweld Werkwijze Veiligheidshuis

9  Aansluiting van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civiele aanpak op het preventieve- en (na)zorg en hulpverleningstraject  Informatieknooppunt: klantenkaarten en dwarsverbanden individuen, groepen, gezinnen  Expertisecentrum: kennis dwang&drang instrumenten; format aanpak overlast/groepsaanpak; film “een kwestie van betrokkenheid” Meerwaarde van de samenwerking

10 Cijfers (2009) Veelplegers: casussen besproken 391 stad Utrecht en 96 LS/RV Jeugd: 1381 zaken: 691 stad Utrecht en 690 LS/RV; Huiselijk Geweld: 506 nieuwe casussen besproken (stad Utrecht); Gezinnen: 5 gezinnen Groepen: 53 groepen waarvan 14 overlastgevend en crimineel -> 200 jongeren in VHU/risico-overleg wekelijks TOM-zittingen wekelijks OTP-zittingen Thema-zittingen PR

11 Organogram

12


Download ppt "Organisatie & werkwijze Veiligheidshuis Utrecht d.d.23 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google